موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - عکس)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه پنجم

[2531- 1ع]
مظفرالدين شاه قاجار در سفر دوم خود به اروپا به همراه مقامات
[682 - 124 ط]
سفره‌هاي افطار در ماه مبارک رمضان در دوره ناصري
[3- 121 پ]
بقاياي چند خودروي نظامي به آتش كشيده شده در يكي از خيانهاي تهران در جريان انقلاب اسلامي ايران
 

[3320- 1ع]
مقبره هولاکوخان مغول در مراغه
[3315- 1ع ]
حمل مجمعهاي نهار(سينيهاي ناهار) براي درباريان و مقامات حكومتي توسط مستخدمين در دوره مظفري
[3258- 1ع]
قاضي محمد رهبر حزب دمکرات کردستان و ديگر اعضاي آن
 

 

 

 

[3843- 1ع ]
عريضه نويسي و مهرسازي در دوره پهلوي اول
[3831- 1ع]
داروسازي و کيمياگري در تهران قديم
[3791- 1ع]
سقاي دوره ‌گرد در تهران قديم
 

 

 

 

5357 - 1ع]
نمايي از پل تجريش در اوايل دوره پهلوي
[4813- 1ع]
يكي از كاروانسراهاي تهران قديم
4044- 1ع]
پاشا مبشر فرماندار يزد و همسرش قمرالملوک دولتشاهي در مراسم جشن سالگرد کودتاي  سوم اسفند 1299 در دبيرستان ايرانشهر يزد
 

 

 

[1293- 3ع]
اهالي يكي از روستاهاي گيلان در اواخر قاجار
[6815 - 1ع]
تزئين ايوان كتابخانه مجلس شوراي ملي به مناسبت جشن انقراض سلسله قاجاريه با حضور جمعي از كاركنان مجلس
[5826 - 1 ع]
نورمحمود حكيم پزشك يهودي در دوره ناصري به همراه فرزندانش
 

 

[7718- 3ع]
مراسم جشن عروسي در روستاي قمشلوي اصفهان با حضور جمع كثيري از روستاييان
[4705- 3ع]
نمايي از دروازه باغ ملي، وزارت عدليه، شهرباني و بخشي از شهر تهران در دهه 40
[1305- 3ع]
يک گروه از مطربان اعراب پشتکوه لرستان در دوره قاجاريه
 

 

 

 

[2257- 4ع]
دورنماي امامزاده قاسم در شميران
[2007- 4ع]
يكي از قهوه‌خانه‌هاي سنتي ايران
[7757- 3ع]
عمارت ديوانخانه عزيزآباد شكارگاه اختصاصي ظل‌السلطان
 

 

 

 

[4158- 7ع] 
سردر مجلس شوراي ملي در اوايل سلطنت پهلوي
[5897- 4ع]
يك دستگاه اتومبيل ژيان در اولين سال توليد
[5041 - 4 ع]
آرامگاه اتابک اعظم در قم
 

 

[124059- 275م]
رجال و مقامات مملكتي در مراسم سلام نوروزي در كاخ گلستان
99- 141ق]
تجمع مردم در مقابل بازار تهران در حمايت از اعلاميه امام خميني (ره) مبني بر تحريم رفراندم اصول ششگانه انقلاب سفيد در بهمن ماه 1341
1073- 11ع]
ديدار رئيس و اساتيد دانشگاه تهران با محمدرضا پهلوي در كاخ مرمر
 

 

 

[4865- 4 ع]
درخت چنار امامزاده صالح در دوره قاجاريه
[94- 115هـ]
مقابله سربازان حکومت نظامي با تظاهرکنندگان در ايام پيروزي انقلاب اسلامي ايران در مشهد
[131281- 275م]
لباس زنان قبل از کشف حجاب
 


چاپچاپ
www.iichs.org