[94 - 115هـ]

مقابله سربازان حكومت نظامي با تظاهركنندگان در ايام پيروزي انقلاب اسلامي ايران در مشهد

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org