[4044 - 1ع ]

پاشا مبشر فرماندار يزد و همسرش قمرالملوك دولتشاهي در مراسم جشن سالگرد كودتاي  سوم اسفند 1299 در دبيرستان ايرانشهر يزد

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org