[1073 - 11ع ]

ديدار رئيس و اساتيد دانشگاه تهران با محمدرضا پهلوي در كاخ مرمر

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org