[2007 - 4ع]

يكي از قهوه‌خانه‌هاي سنتي ايران

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org