اسناد چاپي

 

       در منابع تاريخي مربوط به ايران اسناد بي‏شماري به چاپ رسيده است. به منظور دسترسي سريع به اين اسناد، اسامي، اعلام، لغات داراي ارزش اطلاعاتي و شرح هر سند استخراج و در بانك مذكور شامل 24921 ركورد ذخيره شده است.

جهت رويت نمونه هايي از ركوردهاي موجود در اين بانك، روي موضوع مورد نظرتان كليك كنيد.

 

بانك اسناد چاپي 

 

www.iichs.org