زندگينامه
 

در تحقيقات تاريخي نظرات، موضعگيريها و عملكرد شخصيتها پيرامون وقايع و موضوعات مختلف از اهميت ويژه أي برخوردار است. هرچند كه بررسي عملكرد و شرح زندگي شخصيتها پايه و اساس تحقيقات مستقل نيز مي باشد.

در همين راستا پايگاه اطلاعاتي سرگذشتنامه طراحي شده است اين پايگاه اطلاعاتي شامل 22193 ركورد مربوط به 13584 شخصيت مي باشد كه اسامي افراد همراه با اطلاعات كتابشناختي و شماره صفحه از 924 جلد كتاب و نشريه كه اطلاعات بيوگرافي دارد استخراج شده است.

جهت رويت نمونه هايي از ركوردهاي موجود در اين بانك، روي موضوع مورد نظرتان كليك كنيد.

 

بانك  زندگينامه

 

www.iichs.org