فهرست مندرجات

 

   معمولاً در فهرست‏ نويسي كتابها در كتابخانه‏ ها، به هر عنوان كتاب تعدادي موضوع كلي داده مي‏شود، هر چند در كتاب موضوعهاي جزئي نيز آمده باشد. به منظور بازيابي اطلاعات جزئي كتابها در كتابخانة تخصصي مؤسسه بانك مذكور طراحي شد. اين بانك شامل 87112 ركورد اطلاعات مربوط به 1284 جلد كتاب مي‏باشد.

جهت رويت نمونه هايي از ركوردهاي موجود در اين بانك، روي موضوع مورد نظرتان كليك كنيد.

 

بانك فهرست مندرجات


 

www.iichs.org