پايگاه اطلاعاتي كتابهاي فارسي
 

بانك كتابهاي فارسي در زمينه تاريخ معاصر ايران و موضوعات وابسته به آن است و شامل 16495 ركورد اطلاعات مي باشد . اطلاعات اين بانك را مي توان از طريق موضوع ، عنوان ، نويسنده ، مترجم ، ناشر و جستجو كرد.

جهت رويت نمونه هايي از ركوردهاي موجود در اين بانك، روي موضوع مورد نظرتان كليك كنيد.
 

بانك  كتابهاي فارسي

 

 

www.iichs.org