ستارخان

 

عنوان‌: ستارخان‌ سردار ملي‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1352 2الف‌4س‌ DSR 1453 /‌
پديدآور: نوشته‌ هوشنگ‌ ابرامي‌
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، توس‌، 1352

 

عنوان‌: قيام‌ آذربايجان‌ و ستارخان‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1356 8الف‌4س‌ DSR 1453 /‌
پديدآور: اسماعيل‌ اميرخيزي
وضعيت‌ نشر: .1 تبريز، كتابفروشي‌ تهران‌، 2536 = 1356

 

عنوان‌: حماسه‌ ستارخان‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1359 9پ‌/ 4س‌ DSR 1453 /‌
پديدآور: نوشته‌ عباس‌ پناهي‌ماكوئي‌ ترجمه‌ كيخسرو كشاورزي‌
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، اميركبير، 1359

 

عنوان‌: ستارخان‌ سردار ملي‌ و نهضت‌ مشروط‌ه‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 92پ‌4س‌ DSR 1453 /
پديدآور: محمد احمدپناهي‌ سمناني‌ 
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، كتاب‌ نمونه‌، 1376

 

عنوان‌: دو مبارز جنبش‌ مشروط‌ه‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 9ر4س‌ DSR 1453 /
پديدآور: [نوشته‌] رحيم‌ رئيس‌نيا [و] عبدالحسين‌ ناهيد
وضعيت‌ نشر: .1 تبريز، ابن‌سينا، 1348

 

عنوان‌: دو مبارز جنبش‌ مشروط‌ه‌، ستارخان‌ [و] شيخ‌ محمد خياباني‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 92ر4س‌ DSR 1453 /
پديدآور: نوشته‌ رحيم‌ رئيس‌نيا [و] عبدالحسين‌ ناهيد
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، آگاه‌، بي‌تا

 

عنوان‌: رهبران‌ مشروط‌ه‌: ستارخان‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 7ص‌4س‌ DSR 1453 /
پديدآور: عقيق‌ و تاليف‌ بقلم‌ ابراهيم‌ صفائي
وضعيت‌ نشر: .1 بي‌جا، بي‌نا، ؟13

 

عنوان‌: ديدار همرزم‌ ستارخان‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1351 2ف‌4س‌ DSR 1453 /
پديدآور: نصرت‌الله‌ فتحي‌ آتشباك
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، [گوتنبرگ‌]، 1351

 

عنوان‌: پدرم‌ ستارخان‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1349 8هـ4س‌ DSR 1453 /
پديدآور: بازگويي‌ از سلط‌ان‌ ستاري‌# نوشته‌ ن‌. همداني
وضعيت‌ نشر: .1 [تهران‌]، اشرفي‌، 1349

 

عنوان‌: انقلاب‌ و تحول‌ آذربايجان‌ در دوره‌ مشروط‌يت‌
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 8الف‌4ف‌ DSR 1407 /
پديدآور: نگارش‌ حسين‌ فرزاد 
وضعيت‌ نشر: .1 تبريز، كتابفروشي‌ دانش‌، -1324
www.iichs.org