15 خرداد

 

عنوان: اطلاعیه طلاب حوزه علمیه قم درباره فاجعه مدرسه فیضیه

منبع: اسناد انقلاب اسلامی ج. 4

شماره صفحه: 46 تا 48

 

عنوان‌ : بودجه‌ وزارت‌ عدليه‌ و انجام‌ اصلاحاتي‌ در عملكرد اين‌ وزارتخانه‌

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه : 227

 

عنوان: اعلام آماده باش کامل برای مقابله با رویدادهای احتمالی

منبع: ایران و تاریخ

شماره صفحه: 405

 

عنوان : نامه‌ سيدحسن‌ مدرس‌ به‌ مستشارالدوله‌ صادق‌ درمورد تاجگذاري‌ احمدشاه‌

منبع : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 5

شماره‌ صفحه‌ : 86و87و213

 

عنوان: اعلام برگزاری مجلس یادبود شهدای مدرسه فیضیه قم از طرف آیت الله حکیم در مسجد ارک

منبع: اسناد انقلاب اسلامی ج. 1

شماره صفحه: 86

 

عنوان: اعلام حکومت نظامی از روز 15 خرداد 1342 به مدت پنجاه روز در تهران و حومه مصوب هیات وزیران

منبع: قیام خونین 15 خرداد 42 به روایت اسناد

شماره صفحه: 111

 

عنوان: اعلامیه آیت الله خوانساری در پی دستگیری امام خمینی و قتل مردم و توقیف آیت الله قمی، آیت الله محلاتی شیرازی و سایر وعاظ

منبع : اسناد انقلاب اسلامی ج. 1

شماره صفحه: 104

 

عنوان: اعلامیه آیت الله خویی در پاسخ به نامه عده ای از علما درباره اعمال ضداسلامی شاه و اعتراض به جنایات زمامداران مملکت

منبع: اسناد انقلاب اسلامی ج. 1

شماره صفحه: 90- 87

 

عنوان: اعلامیه آیت الله گلپایگانی در اعتراض به بازداشت امام خمینی و جمعی از علما اسلام

منبع: اسناد انقلاب اسلامی ج. 1

شماره صفحه: 121-120

 

عنوان: اعلامیه آیت الله مرعشی نجفی به مناسبت چهلمین روز شهدای 15 خرداد

منبع: اسناد انقلاب اسلامی ج. 1

شماره صفحه: 131-129

 

عنوان: اعلامیه آیت الله مرعشی نجفی در اعتراض به رفتار ظالمانه و غیرانسانی رژیم شاه و دعوت از مردم به اعتصاب عمومی

منبع: اسناد انقلاب اسلامی ج. 1

شماره صفحه: 163-162

 

www.iichs.org