موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - عکس)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه هشتم

[2268- 4ع]
عمارت گراند هتل قزوين
[11030- 3ع]
جايگاه پمپ بنزين در تهران،‌ اواسط دوره پهلوي
[267- 223م ]
دورنماي منظره مقابل هتل رامسر حدود سال 1310
 

[54- 118 ص]
مدرسه چهارباغ اصفهان
[3492- 1ع]
جمعي از معلمان و دانش‌آموزان مکتبخانه در دوره قاجاريه
[463- 4 ع]
اجزاي سجل و احوال ناحيه هشت بازار تهران
 

 

 

 

[3619- 121 پ ]
طاق نصرت بانک ملي در خيابان فردوسي تهران
[4107- 4 ع]
خيابان پهلوي در تهران قديم
[1107- 4 ع]
کادر آموزشي و فارغ‌التحصيلان سال 1305 مدرسه دارالمعلمين
 

 

 

 

16- 6 ع]
دوست محمدخان معيرالممالک حاکم گيلان  در کنار در دستگاه درشکه
[1111- 2ع ]
کامران ميرزا نايب‌السلطنه و علي‌اصغر اتابک اعظم  صدراعظم
2553- 1ع]
ناصرالدين شاه در ميان عده‌اي از رجال و درباريان
 

 

 

[2191- 3 ع]
پيرمرد درويش در حال مطالعه روزنامه  در اوايل دوره پهلوي
[2193- 3 ع]
پيرمرد آب‌فروش حدود سال 1300
[123956- 275م]
جشن کشف حجاب در شهرباني کرمان،‌ با حضور جمعي از همسران افسران شهرباني
 

 

[2115- 4ع]
چادر راي‌گيري انحلال مجلس هفدهم در کنار عمارت مجلس شوراي ملي در بهارستان
[2175- 3ع]
فروشنده دوره‌گرد در تهران قديم
[2225- 3 ع]
خکشبار فروش دوره‌گرد
 

 

 

 

[5240- 4ع]
يک آبرسان به هنگام حمل آب توسط يک درشکه در اواسط دوره پهلوي
[3891- 4ع]
گوشه‌اي از تظاهرات مردم در مقابل مجلس شوراي ملي
[4689- 1ع]
نمايي از عمارت مجلس شوراي ملي در بهارستان تهران
 

 

 

 

[457- 2ع] 
عبدالخالق خان عکاس ظل‌السلطان
[217- 8ع]
آيت‌الله کاشاني و همراهان وي در راه زيارت خانه خدا، هنگام ورود به فرودگاه مدينه
[5350- 1ع]
توقف درشکه‌هاي مسافربري در بيرون دروازه
 

 

[157- 6ع]
عده‌اي از زارعين معيرالممالک در حال توزين محصولات زراعي در منطقه لار
1348- 3ع]
يک درويش در دوره پهلوي
2700- 4ع]
يک عکاس در اواسط دوره پهلوي
 

 

 

[5636- 1ع]
سربازان در حال انجام حرکات ورزشي در ميدان نقش جهان اصفهان
[849- 924ر]
بازديد عبدالله رياضي،‌ منصور روحاني،‌ فريدون مهدوي از نمايشگاه فرآورده‌هاي محصولات کشاورزي و دامپروري
[2165- 3ع]
حمل بار و محصولات سيفي به بازار
 


چاپچاپ
www.iichs.org