[123956- 275م]

جشن کشف حجاب در شهرباني کرمان،‌ با حضور جمعي از همسران افسران شهرباني

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org