موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - عکس)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه نهم

[ 6815- 1ع]
تزيين ايوان کتابخانه مجلس شوراي ملي به مناسبت جشن انقراض سلسله قاجاريه، با حضور مهربان مهر و گروهي از کارکنان مجلس
[4691- 3ع ]
يکي از دستگاههاي قديمي شرکت مخابرات در تهران، دوره پهلوي اول
[ 40- 1765س]
بازديد محمد ساعد مراغه‌اي نخست‌وزير از يک کارخانه توليد کفش
 

[ 7038- 1ع]
نمونه لباس مردان ايراني پس از تبديل کلاه پهلوي به کلاه شاپو
[ 4740- 3ع]
بناي يادبود آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد
[ 3424- 1ع]
آلمر معلم شيمي و فيزيک و چند تن از محصلين و کادر آموزشي مدرسه دارالفنون
 

[ 4501- 3ع]
آسياب سه قلو در اطراف شيراز
[ 131272- 275م]
نوع پوشاک و آرايش در دوره قاجار
[ 973- 1ع]
خانواده‌اي در دوره قاجار،‌ هنگام عبور در شب با فانوس
 

3584- 4ع ]
خرمن‌کوبي گندم با گاوآهن در شهرستان اراک
[ 5720- 1ع]
نمايي از سردر عمارت اداره حکومتي بندرپهلوي در ابتداي سلطنت پهلوي
123991- 275م ]
زنان و مردان هنگام چايکاري در مزرعه چاي در شمال کشور
 

[ 404- 4ع]
اعضاي هيات تحريريه روزنامه ايران قبل از کودتاي 1299
[ 661- 1ع]
کلاس درس مدرسه نظام
[4294- 1ع ]
مدرسه سپه مجاني دولتي خرم‌آباد
 

[ 2195- 3ع]
[ 2162- 3ع]
مغازه سنگ‌تراشي در دوره قاجاريه
[ 189- 8ع]
ضيافت رضا حکمت رئيس مجلس شوراي ملي به مناسبت ديدار با مديران جرايد متحصن در مجلس در خصوص لغو قانون مطبوعات
 

[ 4499- 7ع]
درشکه يک اسبه در تهران قديم
[ 2261- 3ع]
منظره‌اي از يک روستا
[ 60597- 275م]
کارگران در حال استراحت
 

[ 2664- 4ع] 
حسين علا نخست‌وزير به اتفاق چند تن از مقامات در جريان تجليل از يک نويسنده از راست : 1. مشفق کاظمي 2. شجاع‌الدين شفا 3. محمود مهران 5. حسين علا 6. فرهاد معتمد رئيس دانشگاه تهران
[2276- 3ع ]
توقف کاروان شتر در يک کاروانسرا در اوايل دوره پهلوي
[ 2172- 3ع]
يکي از محلات تهران قديم
 

[ 4115- 4ع]
دکتر اميراعلم در بازديد از زلزله‌زدگان درمريضخانه موقتي شيروان
515- 4ع ]
سردر يکي از مريضخانه‌هاي تهران در دوره مظفري
580- 111م ]
عباس مسعودي و چند تن از خبرنگاران روزنامه اطلاعات
 

[ 7483- 4ع]
اتوبوس دو طبقه شرکت واحد
[ 4775- 4ع]
نمايي از ميدان فردوسي در دهه 20
[ 1636- 11ع]
جلسه امتحان کتبي نهايي سال ششم دبيرستان نظام تهران در سال 1318
 


چاپچاپ
www.iichs.org