[4115 - 4ع]

دکتر اميراعلم در بازديد از زلزله‌زدگان درمريضخانه موقتي شيروان

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org