[2664 - 4ع]

حسين علا نخست‌وزير به اتفاق چند تن از مقامات در جريان تجليل از يک نويسنده از راست : 1. مشفق کاظمي 2. شجاع‌الدين شفا 3. محمود مهران 5. حسين علا 6. فرهاد معتمد رئيس دانشگاه تهران

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org