آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري

رزيتا ميري

 

     حاج شيخ فضل‌الله كجوري معروف به نوري از علماء مجتهدين و مراجع برجسته صدر مشروطيت در سال 1259ق متولد شد. پدرش مرحوم ملامعباس مازندراني كجوري معروف به پيشنماز بود. شيخ فضل‌الله پس از انجام تحصيلات مقدماتي و سطح عازم عراق شد و در محضر بزرگاني چون آيت‌الله ميرزاحسن شيرازي و آيت‌الله حبيب ‌الله  رشتي به فرا گرفتن علوم اسلامي پرداخت. پس از مراجعت از عتبات به ايران نفوذ و مرجعيت تام پيدا كرد، مقام علمي والاي او را حتي مخالفان و متنفذان سياسي منكر نشده و او را در مدارج علمي برتر از ديگران دانسته‌اند. وي علاوه بر دانش كلان از فهم و درك عميق سياسي بهره‌مند بوده و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي فراواني داشته، از جمله در واقعه تحريم تنباكو در كنار ميرزاحسن آشتياني قرار گرفت و از پرچمداران اين نهضت شد.

     شيخ در طلوع مشروطيت و جنبش عدالتخواهي با دو زعيم مشروطه آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني و آيت‌الله سيدمحمد طباطبايي همراه و همگام بود. اما پس از مدتي از مشروطه‌طلبان جدا شد زيرا مشروطه را با شريعت سازگار ندانست و خواستار حكومت مشروطه مشروعه شد. از اين پس اختلاف بين مشروطه‌خواهان و شيخ فضل‌الله و طرفدارانش آغاز شد به طوري كه طرح ترور شيخ ريخته شد و در 16 ذي الحجه 1336ق شيخ فضل‌الله توسط كريم دواتگر مورد سوء قصد قرار گرفت و گلوله‌اي به پاي شيخ اصابت كرد، ضارب نيز هنگام دستگيري گلوله‌اي به گلوي خويش شليك كرد و مجروح شد ولي پس از مدتي كه در زندان به سر برد شيخ ضارب خود را بخشيد.

     در اين ايام جنگ بين مشروطه‌خواهان و مستبدين با فتح تهران توسط قواي بختياري و مجاهدين گيلاني پايان يافت و محمدعلي شاه از سلطنت خلع شد و احمدميرزا وليعهد به تخت سلطنت جلوس نمود. سپس به شيخ فضل‌الله پيشنهاد شد جهت تأمين جاني و مالي خويش به سفارت روس پناه ببرد ولي او نپذيرفت و شهادت را بر توسل به اجنبي ترجيح داد.

     جمعي از معاندان به منزل شيخ رفته او را دستگير نمودند و به ميدان توپخانه بردند، وي در محكمه انقلابي كه دادستانش شيخ ابراهيم زنجاني بود به اعدام محكوم شد و يپرم خان ارمني كه رياست نظميه را به عهده داشت حكم را به اجرا درآورد و شيخ به دار آويخته شد و پس از لحظاتي چراغ عمرش خاموش شد.

      مرحوم شيخ فضل‌الله كه اعلم بر علماي آن روز بود صاحب تأليفات عديده‌اي است از جمله: تذكره الغافل و ارشادالجاهل و صحيفه مهدويه و چندين اثر ديگر... وي شعر را نيز نيكو مي‌سرود و چندين قصيده در مدح امامان و اهل بيت (ع) به خط و انشاي وي موجود است.

 

[4827-4ع]

[1028-124ط]

 آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري و آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني

 

 

[1570-1ع] آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري

[432-1ع]

 1. حاجي ميرزا علي‌اكبر مجتهد بروجردي 2. حاجي ميرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران 3. سيدمحمد طباطبايي 4. شيخ فضل‌الله نوري

 

 

[539-4ع]

 اجتماع گروه كثيري از مردم در كنار چادر شيخ فضل‌الله نوري و سيدعلي آقا يزدي در ميدان توپخانه در حمايت از ” مشروطه مشروعه“

[979-4ع]

 آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري در كتابخانه شخصي خويش

 

 

[475-4ع]

 يپرم خان ارمني رئيس نظميه تهران

[175-2ع]

 شيخ ابراهيم زنجاني

 

 

[779-2ع]

 اعدام شيخ فضل‌الله نوري در ميدان توپخانه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

منابع و مآخذ:

1. بامداد، مهدي. شرح حال رجال ايران. تهران، زوار، 1347. ج 3.

2. ابوالحسني، علي. خانه بر دامنه آتشفشان! شهادت شيخ فضل‌الله نوري. تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1382.

3. دائره المعارف دانش. ج 2. ص ز - 119

4. عاقلي، باقر. شرح حال سياسي و نظامي معاصر ايران. تهران، نشر گفتار، 1380. ج 3.

 

 
 
www.iichs.org