انگلستان و كودتاي سوم اسفند 1299

افتخار بلارشك

 

     يكي از وقايع مهم تاريخ معاصر ايران وقوع كودتاي سوم اسفند 1299 است كه دولت انگلستان به دلايلي چند از قبيل عدم تصويب قرارداد 1919 توسط مجلس ، جلوگيري از نفوذ روسيه كمونيستي در ايران و حفظ منافع خود در هندوستان نقش اصلي را در كودتا ايفا مي‌كرد. دولت انگلستان از اين راه سعي بر اجراي مفاد قرارداد توسط عناصر دست‌نشانده خود در ايران داشت و بدين منظور ابتدا سيدضياءالدين طباطبايي را كه روزنامه‌نگار بود به عنوان مهره اصلي برگزيد و مقدمات كودتا را با مشورت و مذاكره با وي فراهم نمود و سپس رضا ميرپنج را به عنوان فرمانده قزاقها و فرد نظامي كودتا انتخاب نمود. سرانجام در سحرگاه سوم اسفند 1299 قزاقها به فرماندهي رضاخان ميرپنج وارد تهران شدند و با مختصر زدوخوردي با ژاندارمري، تهران را براساس تبانيهاي قبلي تصرف كردند. سپس كودتاچيان تصميمات بعدي خود را مثل انتشار اعلاميه‌هايي با مضمون اعلام حكومت نظامي، دستگيري افراد موردنظر، لغو ظاهري قرارداد 1919 و.... به منصه ظهور رساندند.

     اسناد گزينش شده حاكي از شمه‌اي از وقايع در مورد فرمان انتصاب سيدضياءالدين طباطبايي به رياست وزرايي، درخواست لغو ظاهري قرارداد 1919، معرفي اعضاي كابينه خود و انتصاب كلنل كاظم خان سياح به حكومت نظامي تهران، اعلاميه معروف « حكم مي‌كنم» صادره از سوي رضاخان رئيس ديويزيون قزاق، ممنوعيت فعاليت كلوپها و تئاترها، مقاله‌هايي از روزنامه‌هاي خارجي درباره دخالت داشتن انگلستان در كودتا و تصويبنامه به استخدام مستشاران خارجي مي‌باشد.

 

19-181- 288م 

فرمان احمدشاه : انتصاب سيدضياءالدين طباطبايي به رئيس‌الوزرايي

1250ق 

 تلگراف سيدضياءالدين طباطبايي به ناصرالملك مبني بر درخواست لغو قرارداد 1919 با توجه به حفظ مناسبات دوستانه ايران و انگليس در تمام زمينه‌ها

 

 

54869 ن 

بخشنامه‌اي صادره از سوي سيدضياءالدين طباطبايي دائر بر معرفي اعضاي كابينه خود

20-181- 288م 

حكم انتصاب كلنل كاظم خان سياح به سمت حكومت نظامي تهران صادره از سوي سيدضياءالدين طباطبايي وزير داخله

 

 

3-2-139ك 

اعلاميه 9 ماده‌اي « حكم مي‌كنم» صادره از سوي رضاخان رئيس ديويزيون قزاقر

5-2-139ك 

اطلاعيه ايالت و بلديه تهران مبني بر ممنوعيت فعاليت كلوپها و تئاترها مخصوصاً كلوپ تهران

 

 

34-32-1-139ك 

 ترجمه مقاله‌اي از روزنامه شرق نزديك درباره اقدامات سيدضياءالدين طباطبايي در مسائل داخلي و خارجي ايران و دعوت از مستشاران انگليسي جهت كار در ايران عليرغم لغو قرارداد 1919 و اظهار اميدواري به مساعدت انگليس در دفع قواي بلشويك شمال ايران

 

 

 

 

8 و 7-1-139ك 

 ترجمه خبري از روزنامه هومانيه (پاريس) درباره نظارت انگلستان بر قواي قزاق به منظور جلوگيري از انعقاد عقدنامه بين ايران و روسيه

 

 

 

49ن 

 تصويبنامه هيئت وزرا مبني بر استخدام مستشاراني از انگليس، فرانسه، امريكا و سوئد

 

 

 

36 و 35-1-139ك 

ترجمه خبري از روزنامه وسر (آلماني) درباره دخالت انگلستان در

ايران از طريق پرداخت رشوه به بريگاد قزاق به منظور مضمحل نمودن حكومت

 بلشويكي در ايران و جلوگيري از نفوذ روسيه در هند

 

 

 
 
www.iichs.org