ازدواج محمدرضا پهلوي با فرح ديبا

محمد ميرزا حسيني

     پس از متاركه شاه با ثريا اسفندياري كه نارضايتي افرادي منجمله قطبي را به دنبال داشت، در بين كساني كه در صدد انتخاب همسري مناسب براي شاه بودند تا علاوه بر ويژگيهاي موردنظر، قادر باشد پادشاهي پهلوي را ابقا نمايد، بايد از شهناز پهلوي نام برد. او كه مدت زيادي از آشنايي‌اش با فرح نمي‌گذشت مقدمات انجام ملاقاتي را بين آن دو فراهم ساخت.

     خواستگاري شاه از فرح زماني صورت گرفت كه خود هدايت هلي كوپتري را در آسمان تهران با حضور شهناز برعهده داشت و خيلي زود به ازدواج آن دو در اول آذر 1338 منجر شد.

     ديدار بختيار با ثريا پهلوي در پاريس، شايعه نامزدي محمدرضا با گابريلا دو ساوا (دختر اومبرتوي دوم، شاه سابق ايتاليا)، تلاش شهناز پهلوي جهت وصلت فرح و محمدرضا، مسافرت بعضي از اعضاي فاميل فرح به فرانسه براي تهيه لباس و مهريه فرح  در اسناد پيوست انعكاس يافته‌اند.

8-03-113ق 

نامه‌اي خانوادگي (از پاريس) محتوي مطالبي منجمله ديدار نويسنده نامه با فرح ديبا، ديدار بختيار در پاريس با ثريا پهلوي، احتمالاً جهت طرح مسئله جدايي او و محمدرضا پهلوي

 

 

 

1/25 و 25-4-2-113ق 

نامه‌اي خانوادگي (از پاريس) مشتمل بر موضوعاتي منجمله انتشار خبر نامزدي محمدرضا پهلوي و گابريلا دو ساوا

(Gabriella de savoie)   در پاريس و عملي ندانستن آن توسط نويسنده نامه

 

 

 

1/24 و 24-4-2-113ق 

 نامه‌اي خانوادگي (از پاريس) حاوي مطالبي چون پخش خبر ازدواج شاه با فرح در تلويزيون فرانسه و چاپ عكس سال قبل فرح در يكي از مجلات

 

 

 

53 و 52-418-115ز 

 مقاله مندرج در هفته‌نامه حيات تركيه در مورد ازدواج شاه و فرح و نقش شهناز پهلوي در آن، شرح ملاقات مخبر و عكاس مجله با شهناز

 

 

 

1-1-3-113ق 

 صفحه‌اي از يك نامه مبني بر مسافرت عمو، زن عموو لوئيز قطبي (زن دايي فرح) به پاريس جهت تهيه لباس فراخور جشن ازدواج فرح و محمدرضا، پس از قطعي شدن نامزدي محمدرضا پهلوي و فرح ديبا

43-2-3-113ق 

 دعوت از مهندس قطبي و بانو جهت حضور در مراسم عقد ازدواج فرح و محمدرضا پهلوي

 

 

1-3-121پ 

عقدنامه محمدرضا پهلوي و فرح ديبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
www.iichs.org