كودتاي 28 مرداد 1332

ابراهيم حديدي

 

      طرح انجام كودتا و دخالت نظامي در ايران از ابتداي روي كار آمدن دولت مصدق و نهضت ملي شدن نفت در نزد برخي از جناحهاي حاكم بر انگلستان وجود داشت، اما انسجام نيروهاي طرفدار ملي شدن نفت و مخالفتهاي اوليه دولت آمريكا با اقدام نظامي موجب به تأخير افتادن اين امر شد.

      نيروهاي انگلستان با فعال نمودن شبكه‌هاي جاسوسي خود و نفوذ در تشكيلات نيروهاي ملي و مذهبي و ايجاد تفرقه بين آنها از يك سو و روي كار آمدن ژنرال آيزنهاور از حزب جمهوريخواه در آمريكا كه از افزايش قدرت حزب توده در ايران و گسترش نفوذ شوروي و انعقاد قرارداد بازرگاني با اين كشور وحشت داشت از سوي ديگر باعث شد كه سازمان سيا براي اولين بار عمليات كودتاي نظامي در يك كشور خارجي را تجربه نمايد.

      طرح كودتا از سوي آمريكاييها عمليات ”تي. پي. آژاكس“ نام گرفت و كرميت روزولت به منظور اجراي اين امر به ايران آمد و انگليسيها نيز كريستوفر وودهاس را مأمور اين كار كردند و نام عمليات خود را ”عمليات چكمه“ گذاشتند. در داخل ايران نيز شبكه مخفي شاپور ريپورتر (فرزند اردشير جي از حاميان اصلي رضاخان در كودتاي سوم اسفند 1299) و اسدالله علم و برادران رشيديان تحت حمايت خانواده صهيونيستي لرد روچيلد انگليسي به نام ” عمليات بِدامَن“ فعاليت مي‌كردند. وظايف اين گروه نفوذ در رهبري احزاب و سازمانهاي سياسي و مذهبي و ايجاد ناامني و حرج و مرج در كشور و به آتش كشيدن و غارت اموال مردم بود. نمونه بارز اين كار تظاهرات متعدد حزب توده به بهانه‌هاي مختلف، وجود سرلشكر فضل‌الله زاهدي (عامل اصلي كودتا) در مصدر وزارت كشور، رخنه شك‌برانگيز شمس قنات‌آبادي در بيت آيت‌الله كاشاني (با توجه به سوابق وي در بعد از كودتا) و قتل افشارطوس و دهها عمليات ديگر زمينه‌ساز اهدافي بود كه در نهايت محمدرضا پهلوي با حمايت دولتهاي آمريكا و انگليس فرمان عزل محمد مصدق نخست‌وزير را صادر و در شب 25 مرداد سال 1332 به وسيله سرهنگ نعمت‌الله نصيري (فرمانده گارد جاويدان) به وي ابلاغ نمود، ولي قبل از هر اقدام ديگري نصيري  توسط  سرهنگ ممتاز (رئيس كلانتري يك) بازداشت و كودتا خنثي گرديد. محمدرضا پهلوي پس از اين واقعه به همراه ثريا اسفندياري (همسر) و محمد خاتمي (خلبان) و ابوالفتح آتاباي (آجودان) خود ابتدا به كلاردشت و رامسر و از آنجا به عراق و سيس، به ايتاليا گريخت. مجدداً در روز 28 مرداد سال 1332 كودتاچيان از سردرگمي، انفعال، بي‌برنامگي دولت (علي‌رغم اطلاع قبلي از وقوع كودتا از جمله نامه مورخه 27 مرداد 1332 آيت‌الله كاشاني كه با پاسخ سرد و منفي مصدق مواجه گرديد) استفاده كرده و نظاميان با كمك اراذل، اوباش، چاقوكشان و فواحش تهران به خيابانها ريختند و در عصر همان روز كار دولت مصدق را خاتمه دادند و نخست‌وزير به همراه چند تن از وزراي كابينه، خود را تسليم نمودند و سرلشكر فضل‌الله زاهدي با فرمان شاه كه از قبل صادر شده بود به نخست‌وزيري كودتا منصوب گرديد و محمدرضا پهلوي نيز بعد از 3 روز به ايران بازگشت و بر مصدر قدرت نشست.

6024-11ع

 تظاهرات سنديكاهاي مختلف كارگري در ايام قبل از كودتا

6056-11ع

 تظاهرات حزب توده در ميدان توپخانه ـ مرداد 1332

 

 

6061-11ع

 تظاهرات گروهها و سازمانهاي مختلف در حمايت از مصدق

16-115ز

 شعبان جعفري از عوامل اصلي كودتا

1. يحيي يوسفي 2. شعبان جعفري

 

 

3841-4ع

 نصب عكس محمدرضا پهلوي به جاي مجسمه سرنگون شده رضاشاه پهلوي، به وسيله طرفداران كودتا در ميدان توپخانه تهران

6071-11ع

 تهران در كودتاي 28 مرداد

 

 

6037-11ع

چماقداران در روز كودتاي 28 مرداد در تهران

6077-11ع

 تهران در كودتاي 28 مرداد

 

 

6082-11ع

 چماقداران و سربازان در روز كودتاي 28 مرداد در تهران

527-252م

 حمله شعبان جعفري و طرفداران كودتا به خانه شماره 109 (محل سكونت نخست‌وزير) در خيابان كاخ  1. شعبان جعفري

 

 

6091-11ع

 فضل‌الله زاهدي نخست‌وزير كودتا در دفتر كار خود

1. فضل‌الله زاهدي 2. پرويز يارافشار

923-121پ

 استقبال فضل‌الله زاهدي (نخست‌وزير) و فرماندهان نظامي از محمدرضا پهلوي، هنگام بازگشت وي به ايران پس از كودتا

1. نعمت‌الله نصيري 2. محمدرضا پهلوي 3. فضل‌الله زاهدي 4. هدايت‌الله گيلانشاه

 

 

2831-4ع

 1. محسن مبصر 2. تيمور بختيار، از اعضاي بدوي دادگاه مصدق و فرماندار نظامي تهران

1707-4ع

 فرهاد دادستان فرماندار نظامي تهران

 

 

604-11ع

 ديدار چند تن از افسران شركت‌كننده در كودتاي 28 مرداد با محمدرضا پهلوي ـ 1/6/1332

1. مهدي رحيمي 2. اسدالله كاوسي  3. خليل صياديان 4. هوشنگ مولوي 5. محمدرضا پهلوي

957-11ع

 اولين مصاحبه مطبوعاتي محمدرضا پهلوي با خبرنگاران ايراني و خارجي پس از كودتا

 

 

1067-11ع

 محمدرضا پهلوي و فضل‌الله زاهدي پس از كودتاي 28 مرداد

1. سليمان بهبودي 2. محمدرضا پهلوي 3. فضل‌الله زاهدي

 

3271-11ع

 فضل‌الله زاهدي (نخست‌وزير) و عده‌اي از همكاران وي در كودتاي 28 مرداد

1. هدايت‌الله گيلانشاه 2. نادر باتمانقليچ 3. فضل‌الله زاهدي 4. عباس فرزانگان 5. اردشير زاهدي 6. رحيم هيراد 7. ابوالفتح آتاباي 8. مصطفي مقدم 9. سليمان بهبودي 10. علي‌اكبر شعري 11. جهانگير بزرگمهر 12. نعمت‌الله نصيري  13. محمد خاتمي

 

3490-4ع

 محمود افشارطوس و همسر و فرزندان وي

1. محمود افشارطوس 2. فرزين افشارطوس 3. بهشيد افشارطوس 4. فرشيد افشارطوس 5.همسر وي

130-643هـ

 سپهبد فضل‌الله زاهدي (نخست‌وزير) و چند تن از عوامل كودتاي 28 مرداد در يك مراسم رسمي

1. اميرقلي ضرغام 2. اردشير زاهدي 3. هدايت‌الله گيلانشاه 4. فضل‌الله زاهدي 5. محمدحسين جهانباني 6. امير متقي 7. منوچهر خسروداد

 

154-141ق

 محاكمه محمد مصدق (نخست‌وزير) در دادگاه نظامي

1. محمد مصدق 2. جليل بزرگمهر 3. علي‌محمد روحاني

3260-11ع

 فضل‌الله زاهدي (نخست‌وزير) و عده‌اي از فرماندهان نظامي در مراسم اولين سالگرد كودتا در ميدان مخبرالدوله ـ تهران

1. تيمور بختيار 2. عليقلي گلپيرا 3. مهديقلي علوي مقدم 4. فضل‌الله زاهدي 5. اردشير زاهدي 6. عبدالله هدايت

 

1889-11ع

 عكس اهدايي محمدرضا پهلوي به نعمت‌الله نصيري به مناسبت اولين سالروز كودتا

5536-11ع

 اشرف پهلوي، اسدالله رشيديان و مهديقلي علوي مقدم از عوامل اصلي كودتا

1. اشرف پهلوي 2. اسدالله رشيديان 3. مهديقلي علوي مقدم

 

2218-11ع

 مصاحبه ريچارد نيكسون معاون رئيس‌جمهور آمريكا با خبرنگاران ـ تهران 18/9/1332

1. شاپور جي (ريپورتر) 2. نعمت‌الله نصيري 3. ريچارد نيكسون 4. ابراهيم مدرسي 5. مهديقلي علوي مقدم

 

 

 
 
www.iichs.org