پ

 
 

جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي

ابراهيم حديدي

 

     ظهور باستانگرايي آريايي در قرن نوزدهم و گسترش آن در دوره پهلوي ارتباط تنگاتنگي با هدفهاي استعماري بريتانيا در ايران داشته است. سياستگزاران انگلستان به منظور توجيه سلطه و حضور همه‌جانبه خود در ايران موج باستانگرايي آريايي و تمركز مطالعات تاريخي بر روي 2500 سال تاريخ شاهنشاهي را گسترش داده به طوري كه تمدن 4000 ساله پيش از هخامنشيان و تاريخ 14 قرن حضور اسلام در ايران به بوته فراموشي سپرده شد.

     دست اندركاران جشنها در راستاي اهداف خاص خود كه به نحوي ظريف با آرمانها و اهداف صهيونيسم پيوند داشت حاضر شدند بنياد شاهنشاهي را كه از دوره مادها در ايران سابقه داشت به كورش كه در نزد يهوديان، مسيح موعود يا مشياه نام گرفته بود پيوند نمايند. چنانچه در مرداد ماه سال 1340 جشن 2500 ساله آزادي يهود در اسرائيل برپا شد و سومين كنگره يهود به سپاسگزاري از كورش اختصاص يافت و آهنگسازان اسرائيل آهنگي براي كورش تهيه كردند كه بعدها در جشنهاي شاهنشاهي نيز مورد استفاده قرار گرفت.

     انديشه آريايي و اعتقاد به يك پادشاه مقتدر و يك ديكتاتور مصلح از اصول ايدئولوژي حكومت پهلوي بود و اشخاصي نظير محمدعلي فروغي كه خود از دست‌پروردگان مكتب جلال‌الدين ميرزا و ميرزا ملكم خان و... بود به تبيين آن پرداختند و بدين سان جلوس كورش هخامنشي بر اريكه قدرت مبدأ تاريخ ايران قرار گرفت و اين جريان در دو دهه پاياني حكومت پهلوي شدت گرفت. چنانچه بر اثر خودبزرگ‌بيني، برتري‌جويي و كسب وجهه بين‌المللي محمدرضا پهلوي بنا بود جشنهاي 2500 ساله درسال 1340 برگزار شود و بارها به علت وضعيت بغرنج اقتصادي و مضيقه مالي دولتي به تعويق افتاد.

     بالاخره محمدرضا پهلوي در مهر ماه سال 1350 به روياهاي خود جامه عمل پوشاند و يكي از عظيم‌ترين و پرهزينه‌ترين جشنهاي تاريخ معاصر ايران و جهان را در تخت جمشيد شيراز در كنار آثار به جا مانده از كاخهاي پادشاهان هخامنشي برگزار نمود و شهرك مدرني بنا كرد كه همه چيز آن ازساختمان گرفته تا مبلمان، غذاها و... غيرايراني بود. در اين جشن 24 پادشاه و امير عرب، 5 ملكه، 21 شاهزاده، 16 رئيس‌جمهور، 3 نخست‌وزير، 4 معاون رئيس‌جمهوري و 2 وزير خارجه از 69 كشور جهان و دهها تن از شخصيتهاي علمي، هنري، فرهنگي و نمايندگان رسانه‌هاي خبري ايران و جهان حضور داشتند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

منابع و مآخذ:

1. فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1377.

2. جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي به روايت اسناد ساواك و دربار: بزم اهريمن. شهريور 1377.

3. از دوران شكوهمند كورش تا عصر پرافتخار پهلوي. كميته انتشارات و تبليغات حزب مردم شهرستان كرج، آبان 1350.

 

2126-1ع 

 آرامگاه كورش هخامنشي در اواخر دوره قاجاريه در پاسارگاد شيراز

4225-3 

    نماي عمومي از آثار و بقاياي تخت جمشيد (پرسپوليس) در ايام جشنهاي 2500 ساله

 

 

1702-11ع 

 بازديد غلامرضا پهلوي و همسرش از ماكت محل برگزاري جشنها. از راست: 2. بهمن پهلوي  4. غلامرضا پهلوي  5. منيژه جهانباني  6. محسن فروغي 7. امير متقي

996-11ع 

 محمدرضا پهلوي در كنار آثار تاريخي تخت جمشيد شيراز

 

 

20-133ش 

 اعضاي شوراي جشنهاي 2500 ساله در يك جلسه به رياست جواد بوشهري

از راست: باقر پيرنيا، غلامعلي اويسي، جواد بوشهري، حسن زاهدي، مهدي شيباني و ضياءالدين شادمان

364-139ح 

 كنگره بزرگداشت كورش هخامنشي توسط يهوديان وابسته به اسرائيل

 

 

365-139ح 

 كنگره بزرگداشت كورش هخامنشي توسط يهوديان وابسته به اسرائيل

55-114گ 

 تعمير و بازسازي آرامگاه اِستر توسط شوراي يهوديان ايران در همدان

 

 

4207-3

سخنراني محمدرضا پهلوي در ضيافت جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي با حضور مهمانان خارجي 1. محمدرضا پهلوي 2. غلامعلي سيف ناصري 3. هرمز قريب 4. نيكلاي پادگورني 5. بودوئن  6. كنستانتين كارامانليس  7. ملكه اينگريد (همسر پادشاه دانمارك)

74614-128پ 

 فرح پهلوي و عده‌اي از مهمانان خارجي شركت‌كننده در جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي. در عكس ملك حسين نيز ديده مي‌شود

 

 

3977-3

 محمدرضا پهلوي و چند تن از مهمانان. از راست: 1. محمدرضا پهلوي 3. جودت سوناي (رئيس‌جمهور تركيه) 5. نيكلاي پادگورني (صدر هيئت رئيسه اتحاد جماهير شوروي)

4035-3 

    محمدرضا پهلوي و چند تن از مهمانان در ضيافت جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي          

1.     جودت سوناي (رئيس‌جمهور تركيه) 2. ژوزف بروز تيتو (رئيس‌جمهور يوگسلاوي)

 

 

3984-3    

 اردشير زاهدي و چند تن از مهمانان خارجي

4016-3    

 برج متحرك جنگي دوره هخامنشي در حال حمل به وسيله 16 رأس گاو نر

 

 

3988-3    

 رژه اراده‌هاي دواسبه دوره هخامنشي از مقابل جايگاه

4187-3    

 رژه پياده‌نظام دوره ساساني با درفش كاوياني از مقابل جايگاه

 

 

4183-3 

    رژه پياده نظام دوره قاجاريه از برابر جايگاه

 

 
 
www.iichs.org