الجمال

نوع و روش : سياسي، اجتماعي
مدير : محمدحسين اصفهاني
تاريخ انتشار: 1325ق
محل انتشار : تهران
فاصله انتشار: هفتگي

 


 نشريه هفتگي است كه در سال 1325 هجري قمري (1907م) در تهران به مديري ميرزامحمدحسين اصفهاني تاسيس و با چاپ سربي و در روز دوشنبه 26 محرم‏الحرام 1325 قمري انتشار يافته است. هر شماره داراي چهار صفحه به قطع يازده در شش و سه ربع مي‏باشد كه در آخر صفحه چهار اسم ميرزامحمدحسين اصفهاني چاپ گرديده است.
مندرجات روزنامه الجمال چنانچه در ضمن يك سطر در عنوان روزنامه نيز معرفي شده (در اين ورقه مواعظ جناب آقاي آقاسيدجمال‏الدين عيناً طبع مي‏شود) عبارت از مواعظي است كه سيدجمال‏الدين اصفهاني، در تهران، در آغاز مشروطيت در بالاي منابر ايراد مي‏كرده و مردم را به فوايد مشروطيت و آزادي‏طلبي راهنمايي نموده و به علت انتساب مطالب و مندرجات آن به سيدجمال‏الدين نام روزنامه الجمال انتخاب شده است. در شماره اول اين روزنامه پس از ذكر مقدمه كه مي‏توان آن را مقاله افتتاحي روزنامه دانست (منبر شب پنجشنبه 15 ماه محرم) سيد جمال‏الدين است كه به قلم مجدالاسلام كرماني مدير روزنامه وطن به چاپ رسيده است.
شماره نخستين روزنامه در تاريخ 13 صفر 1325 (28 مارس 1907 ميلادي) و شماره آخر در تاريخ 15 شوال 1325 (21 نوامبر 1907 م) به چاپ رسيده است. وجه اشتراك ساليانه در تهران 8 قران، براي نقاط ديگر ايران يك تومان، براي تركيه و مصر يك مجيديه و نيم، براي روسيه و قفقازيه دو منات (روبل) و براي اروپا و آمريكا شش فرانك بوده است.
روزنامه الجمال تا چند شماره منحصراً گفتگوهاي منبري سيدجمال‏الدين را چاپ مي‏كرده و اگر مطالب منبر در يك شماره تمام نشده، بقيه در شماره بعد چاپ مي‏شده ولي پس از چند شماره صفحات اول و دوم مخصوص وعظ و در صفحات سوم و چهارم نامه‏ها و شكايات و يا مقالات مختلف چاپ شده است. قسمت مهم مطالب منبر مربوط به آزادي و عدالت است كه سيد معمولاً در ابتدا يك آيه و يا شعري را قرائت مي‏كرده و سپس به شرح و تفصيل آن مي‏پرداخته است.
ظاهراً بيش از 35 شماره از آن منتشر نشده و آن هم به علت تندروي مشروطه بوده كه ديري نگذشته سيد از تهران فرار نموده و مشروطه‏خواهان ديگر نيز دستگير و متواري شدند، بنابراين الجمال هم مانند ساير جرايد تعطيل شده است.

موجودي : 1326-1325


 

 
 
www.iichs.org