کتابشناسی شهریور ماه 1382

خانمها معزی تیا، شکوهی

کتابشناسی

● اوضاع سیاسی _ اجتماعی قاجار

   موریه، جیمز جاستی نین. قسمتی از وقایع سلطنت آغامحمدخان قاجار: سهراب، مترجم جسن ناصر. _ تهران: نشر علم، 1382، 668ص.

 

● انقلاب مشروطه

    خلاصه مقالات همایش علمی انقلاب مشروطه. _ تبریز: ستاد بزرگداشت انقلاب مشروطه آذربایجان شرقی، 1382، 180ص.

    مجموعه مقالات همایش علمی انقلاب مشروطه تبریز 81-79. _ تبریز: ستاد بزرگداشت انقلاب مشروطه آذربایجان شرقی، 1382، 196ص.

 

● خاطرات

    کرمی پور، حمید. خاطرات آیت الله ابوالقاسم خزعلی. _ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، 248ص.

    ناطق نوری، علی اکبر. خاطرات حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری. _ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، 328ص.

    بقائی کرمانی، مظفر. خاطرات دکتر مظفر بقایی کرمانی، تهیه کننده حبیب لاجوردی؛ ویراستار محمود طلوعی. _ تهران: نشر علم، 1382، 544ص.

    پیرنیا، باقر. گذر عمر: خاطرات سیاسی باقر پیرنیا، استاندار استانهای فارس، خراسان و نایب التولیه آستان...، مقدمه عبدالله شهبازی._ تهران: کویر، 1382، 400ص.

 

● سرگذشتنامه

   ابوالحسنی، علی. خانه بر دامنه آتشفشان؛ شهادتنامه شیخ فضل الله نوری (به ضمیمه وصیتنامه منتشرنشده او). _ تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1382، 311ص.

    جلالی عزیزیان، حسن. زندگی نامه سیاسی شهید هاشمی نژاد. _ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، 364ص.

    ثابت، کریم. معمای فوریه: افشای اسرار طلاق در دربار مصر، مترجم حیدر شجاعی. _ تهران: مجمع علمی و فرهنگی محمد، 1382، 144ص.

    قانعی، سعید. ملکه فوزیه (در دربار دو پهلوی) (ناگفته ها و ناشنوده هایی از تاریخ معاصر). _ تهران: افراسیاب، 1382، 416ص.

 

● احزاب و گروهها _ اقوام

    بدیعی، علی اکبر. نهضت ملی ایران. _ تهران: ایتا، 1382، 272ص.

    محمودی، آیت. سیری در تاریخ سیاسی کرد و کردهای قم. _ تهران: پرسمان، 1382، 312ص.

 

● جغرافیای تاریخی

   به آذین، داریوش. اردبیل. _ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1382، 120ص.

 

 

مقاله نامه

 

● کلیات

    از چاپار تا پست، ضمیمه هفتگی همشهری، 17/6/1382، ص 25.

    اسناد ملی شده دولت آمریکا، تاریخ پهلوی، و لایی سانسور _ بایکوت در حوزه تاریخنگاری معاصر ایران : گفت وگوی عبدالله شهبازی با محمدقلی مجد، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [181] _ 200.

    بی رحمی های پادشاهان ایران، اعتماد، 26/6/1382، ص 6.

    اصلاحات در تاریخ : گفت وگو با دکتر تقی لطفی، اعتماد، 30/6/1382 و 31/6/1382، ص 5.

   شهبازی، عبدالله. سلطانیسم ماکس وبر و انطباق آن بر عثمانی و ایران: بررسی انتقادی، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [81] _ 95.

   شیخ رضایی، کسری. شکل گیری اولین دانشکده پزشکی ایران، حیات نو، 10/6/1382، ص 7.

   نجفی، موسی؛ علم الهدی، جمیله. نقدی بر نظریه استنفورد در فلسفه تاریخ و مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص  [140] _ 156.

 

● کتابشناسیها و فهرستها

    کرم رضایی، پریسا. مروری بر بیست و یک جلد فهرست کتب خطی آستان قدس رضوی از سال 1330 تا 1381، کتاب ماه (کلیات)، سال ششم، ش 6، خرداد 1382، ص 42-47.

 

● اسناد و مدارک

    رضایی، محمدحسین. معرفی چند سند تاریخی، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [315]- 325.

    فرهمند، جلال. نقدی از درون (مجلس بیست و یکم و حزب ایران نوین از نگاه یک نماینده سابق مجلس)، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [243]-313.

    گلبن، محمد. سه نامه از دکتر محمد مصدق، بخارا، ش 29 و 30، فروردین _ تیر 1382، ص 199-208.

 

● اسناد تصویری

   حقانی، موسی. ایران از نگاه دوربین سیاحان و مأموران خارجی، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [327-347].

    چگونه می توان تاریخ عکسی را مشخص کرد: شناسایی تصاویر تاریخی چگونه انجام می گیرد؟، اعتماد، 22/6/1382، ص 10.

 

● اوضاع سیاسی _ اجتماعی قاجار

    خدمت سربازی در دوره قاجار، اعتماد، 2/6/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. احمدشاه را چگونه بر تخت سلطنت ایران نشاندند، اعتماد، 12/6/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. حادثه در پاریس : سانسور تروریست ها می خواست مظفرالدین شاه را بکشد، اعتماد، 26/6/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. شاه شیفته فرنگ : امتیاز می بخشید و گرویی می گذاشت تا مخارج سفر اروپا تأمین شود، اعتماد، 30/6/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. فتحعلیشاه پس از امضای قرارداد ننگین گلستان : چه نیازی به آب شور (دریای مازندران) داریم!، اعتماد، 2/6/1382، ص 6.

    مازه خان؛ قورخانه چی احمدشاه، اعتماد، 5/6/1382، ص 6.

 

● انقلاب مشروطه

   تبریز در روزهای انقلاب مشروطه، اعتماد، 2/6/1382، ص 6.

 

● اوضاع اقتصادی قاجار _ پهلوی

   کارشناس، مسعود. تاریخی پر از دولت: نگاهی به شکل گیری صنعت ایران، یاس نو، 9/6/1382، ص 10.

 

● اوضاع سیاسی _ اجتماعی پهلوی

   اسدنیا، میترا. آن روز اوامر ملوکانه چاره ساز نبود: به انگیزه 25 شهریور سالروز سقوط دیکتاتوری پهلوی اول، ایران، 24/6/1382 و 26/6/1382، ص 7.

   سرانجام اصلاحات در ایران، با نگاهی به نهضت ملی شدن نفت، نسیم صبا، 30/6/1382، ص 6.

 

● شهریور 1320

   ایران زیر چکمه متفقین : بررسی نقض بیطرفی و اشغال ایران در سوم شهریور 1320 در گفت وگو با صفاءالدین تبرائیان، نسیم صبا، 4/6/1382، ص 6.

   وزوایی، علی. شهریور 1320، چهره سیاه رضاخان: به مناسبت سالروز تهاجم متفقین به ایران و فرار ارتش رضاخان، جمهوری اسلامی، 3/6/1382، ص 11.

 

● کودتای 28 مرداد 1332

    تکمیل همایون، ناصر. امپریالیسم در تقابل با اصل استقلال ملی، نسیم صبا، 11/6/1382، ص 6.

    علوی تبار، علیرضا. طبقات اجتماعی و اصلاحات سیاسی در ایران معاصر : (سخنرانی به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد)، یاس نو، 17/6/1382، ص 9 و 8.

    کازیوروسکی، مارک. ابهامات گزارش سیا از 28 مرداد، ترجمه میترا شعبانی، یاس نو، 11/6/1382، ص 9.

    مازنی، مهدی. کالبدشکافی یک کدتا از 30 تیر 31 تا 28 مرداد 32، نسیم صبا، 2/6/1382، ص 7.

    موحد، محمدعلی. سایه سهمگین سرکوب، بخارا، ش 29 و 30، فروردین _ تیر 1382، ص 25-39.

 

● خاطرات

    از گویندگی در رادیو تا نمایندگی مجلس: مصاحبه با  سیدرضا سجادی، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [201] 233.

    خاطرات نصرالله خازنی، گفت وگو از مریم عبدی، یاس نو، 1/6/1382 و 6/6/1382 و 11/6/1382 و 15/6/1382 و 17/6/1382 و 18/6/1382 و 24/6/1382 و 29/6/1382 و 31/6/1382، ص 10.

    خاطراتی کوتاه و پراکنده از دکتر جمشید آموزگار، به کوشش مظفر شاهدی، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [235]-242.

    میدان ژاله قبل از 17 شهریور میدان شهدا شد: مصاحبه با آیت الله یحیی نوری سخنرانی تجمع 17 شهریور سال 57، یاس نو، 17/6/1382، ص 7 و 18/6/1382، ص 10.

 

● سرگذشتنامه

   آذرنگ، عبدالحسین. علی دشتی (روزنامه نگار، سیاستمدار، نویسنده و منتقد ادبی)، بخارا، ش 29 و 30، فروردین _ تیر 1382، ص 93-108.

   توکلی، ع. نیمه پنهان: سیدضیاءالدین طباطبایی، کیهان، 2/6/1382و 3/6/1382، ص 8.

    سجادی، سعید؛ تهرانی، فاطمه. نیمه پنهان: شجاع الدین شفا، کیهان، 17/6/1382الی 23/6/1382، ص 8.

    عاقلی، باقر. خاندانهای حکومتگر: خاندان ذوالفقاری افخمی، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [157]-180.

    فاطمی، مسعود؛ تهرانی، فاطمه. نیمه پنهان: هوشنگ نهاوندی، کیهان، 8/6/1382 و 9/6/1382 و 12/6/1382 و 13/6/1382 و 16/6/1382، ص 8.

    فرهادی، روح الله. دولت عشق، رسالت (ویژه نامه به مناسبت هشتم شهریور ماه سالروز انفجار دفتر نخست وزیری)، 8/6/1382، ص 12-15.

    نیمه پنهان: رضا مرزیان، کیهان، 26/6/1382 الی 29/6/1382، ص 8.

    نیکو، حسین. نیمه پنهان: ماجرای خواندنی استعفای رهنما از ریاست انجمن قلم، کیهان، 4/6/1382، ص 8.

 

● مصدق

   طرحواره ای برای فهم مصدق: سخنرانی دکتر حاتم قادری در سالگرد کودتای 28 مرداد، یاس نو، 4/6/1382 و 6/6/1382، ص 9.

    مصدق همه جا با مردم بود: راننده دکتر مصدق از خاطرات خود با اعتماد سخن می گوید، اعتماد، 3/6/1382، ص 8.

    موسوی، مهدی. عجب خدمتی کرد قهرمان ملی گراها!، کیهان، 5/6/1382، ص 12.

 

● طالقانی

   آیت الله طالقانی، ابوذر انقلاب، جمهوری اسلامی، 18/6/1382، ص 3.

   حیدری، محمد. استبدادستیزی طالقانی، یاس نو، 18/6/1382 و 12/6/1382، ص 9.

   کاظمیان، مرتضی. طالقانی، نخشب و چپ مذهبی، یاس نو، 18/6/1382، ص 8.

   کوشیدند تفکر طالقانی از جامعه محو شود: مصاحبه با محمد بسته نگار، یاس نو، 18/6/1382، ص 7.

   همسر و فرزندان طالقانی از او سخن می گویند، اعتماد، 18/6/1382، ص 8.

  

● آل احمد

   باید فریاد زد: محمود گلابدره ای از آقاجلال می گوید، کیهان، 15/6/1382، ص 12.

   تکمیل همایون، ناصر. جلال آل احمد و نهضت ملی ایران. نسیم صبا، 17/6/1382، ص 7.

   جهان آرای، عادل. قصه جلال، همشهری، 18/6/1382، ص 24.

 

● روحانیت

   آیت الله مدرس، شهیدی بزرگ و مجاهدی عظیم الشان، جمهوری اسلامی، 31/6/1382، ص 11.

   ابوالحسنی، علی. شیخ ابراهیم زنجانی؛ زمان، زندگی، اندیشه، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [7]- 73.

   اسوه استقامت و تقوا : به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله قدوسی، کیهان، 13/6/1382، ص 6.

   بر دار کشیدن شیخ فضل الله نوری، اعتماد، 12/6/1382، ص 6.

   خروج از ظلمات به سوی نور : به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله قدوسی، جمهوری اسلامی، 13/6/1382، ص 9.

    شهید مدنی و حوزه نجف، متن سخنرانی های احمد مسجدجامعی در کنگره بزرگداشت شهید محراب آیت الله مدنی، اطلاعات، 22/6/1382، ص 6.

    شیخ محمد خیابانی، روحانی استعمارستیز، جمهوری اسلامی، 20/6/1382، ص 9.

 

● مجلس  

   معتضد، خسرو. آداب نمایندگی در مجلس اول مشروطه، اعماد، 5/6/1382، ص 6.

 

● روابط خارجی

   خیالپردازیهای حاج میرزا آقاسی، اعتماد، 23/6/1382، ص 6.

    فرهادی، روح الله. روابط پهلوی و اسرائیل، رسالت، 1/6/1382، ص 5-6.

   معتضد، خسرو. صدراعظم آهنین به شاه چه گفت؟: سفر ناصرالدین شاه به آلمان و میهمانی اجباری!، اعتماد، 23/6/1382، ص 6.

 

● امتیازها _ قراردادها

   معتضد، خسرو. اوضاع غریبی بود: امتیازنامه بود که می فروختند، اعتماد، 16/6/1382، ص 6.

   وزوایی، علی. قرارداد کنسرسیوم، چپاولگری آمریکا و مزدوری رژیم شاه، جمهوری اسلامی، 27/6/1382، ص 9.

 

● ارتش

   قزاقخانه روس در ایران، اعتماد، 5/6/1382، ص 6.

 

● احزاب و گروهها

    اتحادیه، منصوره. احزاب سیاسی در دوران مشروطیت، اطلاعات، 10/6/1382 و 11/6/1382، ص 6.

 

● ایرانشناسی

    افشار، ایرج. تازه ها و پاره های ایرانشناسی، بخارا، سال 29 و 30، فروردین _ تیر 1382، ص 51-73.

    اکبرزاده، پژمان. پرشیا، نام هزاران ساله سرزمین ما، ایران، 9/6/1382، ص 13.

    اکبرزاده، پژمان. ایران یا پرشیا؟ فارسی یا پرشن؟، بخارا، ش 29 و 30، فروردین _ تیر 1382، ص 82-87.

 

● تاریخ اماکن

   پودفروش، هستی. تجریش نیمه پنهان، ایران، 5/6/1382، ص 9.

   علملو، محمدحسن. آشنایی با آثار تاریخی تبریز از دوران ایلخانان تا دوره قاجاریه، اطلاعات، 30/6/1382، ص 6.

   مساجد تاریخی آذربایجان شرقی: به انگیزه هفته جهانی مساجد، جمهوری اسلامی، 5/6/1382و 8/6/1382، ص 11.

   مقابر بزرگان ادب و هنر در آذربایجان شرقی، جمهوری اسلامی، 15/6/1382، ص 11.

 

● نقد و بررسی کتاب

   امجدی ولدبیگی، آرش. سردار مقتدر سنجابی از ادعا تا واقعیت (نقد و بررسی کتاب ایل سنجابی و مجاهدات ملی ایران، علی اکبر خان سردار مقتدر سنجابی به تحریر کریم سنجابی)، تاریخ معاصر ایران، سال ششم، ش 25، بهار 1382، ص [97]-137.

   بیات، کاوه. از متن سوسیالیسم ایرانی تا حاشیه سیاست خارجی شوروی (نقد و بررسی کتاب از زندان رضاخان تا صدر فرقه دمکرات آذربایجان نوشته علی مرادی مراغه ای)، جهان کتاب، سال هشتم، ش 5، شهریور 1382، ص 6-7.

   خامه ای، انور. بررسی از دیدار خوشتن و شخصیت احسان طبری، بخارا، ش 29 و 30، فروردین _ تیر 1382، ص 289-303.

    دوستخواه، جلیل. نقد ادبی : از آخوندزاده تا هدایت (نقد و بررسی کتاب روشنفکران ایرانی و نقد ادبی نوشته ایرج پارسی نژاد)، کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال ششم، ش 10، مرداد 1382، ص 74-75.

    رهبانی، مجید. خلیل ملکی و زیستن در زمانه ای دشوار (نقد و بررسی کتاب نامه های خلیل ملکی به کوشش امیر پیشداد و محمدعلی همایون کاتوزیان)، جهان کتاب، سال هشتم، ش 5، شهریور 1382، ص 8-13.

    سلیمی، موسی. رشد و زوال جنبش کارگری در ایران (نقد و بررسی کتاب اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران نوشته حبیب لاجوری؛ ضیا صدقی)، کتاب ماه (علوم اجتماعی)، سال ششم، ش 7 و 8، اردیبهشت و خرداد 1382، ص 62-66.

   فاضلی، محمد. بازی هویت و آرزوی عدالت (نقد و بررسی کتاب ایرانی ها: ایران، اسلام و روح یک ملت نوشته ساندرا مک کی ترجمه شیوا رویگریان)، کتاب ماه (علوم اجتماعی)، سال ششم، ش 7 و 8، اردیبهشت و خرداد 1382، ص 50-55.

    همایون پور، هرمز. یاد گذشته ها: تحلیلی از تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای 1320-1357 : (نقد و بررسی کتاب نامه های خلیل ملکی)، بخارا، ش 29 و 30، فروردین _ تیر 1382، ص 281-288.

   هنر، علی محمد. خاطرات نفیسی (نقد و بررسی کتاب خاطرات سیاسی ادبی به روایت سعید نفیسی به کوشش علیرضا اعتضام)، جهان کتاب، سال هشتم، ش 5، شهریور 1382، ص 14-16.

 

 

 

 
 
www.iichs.org