كتابشناسي شهريور 1381خانم ها معزي‏نيا، شكوهي

كتابنامه

● كليات
شهيدي، يحيي. بررسي چند واقعه تاريخي. مقدمه ناصر تكميل همايون؛ ويراستار شهره انصاري. ـ تهران: يحيي شهيدي، 1381، 1442.
طالع، هوشنگ. چكيده‏ي تاريخ تجزيه‏ي ايران. ـ رشت: سمرقند، 1381، 200ص.
هدايتي، جواد. تاريخ پزشكي معاصر ايران از تاسيس دارالفنون تا انقلاب اسلامي. ـ تهران: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، 1381، 364ص.

● اسناد و مدارك
پروين، ناصرالدين. نصرت‏الدوله و ميلسپو: پايان ماموريت آمريكاييها در ايران (مجموعه اسناد نصرت‏الدوله فيروز)، محمدرسول درياگشت. ـ تهران: اساطير، 1381، 296ص.
ياران امام به روايت اسناد ساواك: شرح مبارزات حضرت آيه‏الله محمدمهدي رباني املشي، تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1380، ج 21، چهل + 475ص.

● اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار
بشارتي، علي‏محمد. از انقلاب مشروطه تا كودتاي رضاخان. ـ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، 1380، ج 1، 232ص.

● جنبشها و قيامها ـ انقلاب مشروطه
كريميان، عليرضا. جنبش دانشجويي در ايران از تاسيس دانشگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي. ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، 359ص.
كيا، ايرج. محال ثلاث (تنكابن، كلارستان، كجور) در نهضت مشروطيت. ـ تهران: كيانا، 1381، 294ص.

● خاطرات
اميرانتظام، عباس. آن سوي اتهام. ـ تهران: نشرني، 1381، 2 ج. ج 1، 288ص و ج 2، 432ص.
خانجاني گلونداني، حسين. تاريخ رويدادهاي نيم قرن سال 78-1328 شمسي. ـ رشت: حسين خانجاني، 1381، 504ص.
مجتهدي، عبدالله. بحران آذربايجان (سالهاي 1324-13325ش): خاطرات مرحوم آيت‏الله ميرزا عبدالله مجتهدي، به كوشش رسول جعفريان. ـ تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381، 455ص.
مجيدي، عبدالمجيد. خاطرات عبدالمجيد مجيدي وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه (1351-1356)، ويراستار حبيب لاجوردي. ـ تهران: گام نو، 1381، 201ص.
معتضد، خسرو. دهه شوم شهريور: صد روز اسارت در عشق‏آباد خاطرات يك افسر اسير ايراني در تركمنستان شوروي به اضافه جغرافياي نظامي و... خاطرات يك تيمسار از رويدادهاي سال 1285 تا 1357. ـ تهران: علمي، 1381. 313ص.

● سرگذشتنامه
اخوان فرد، محمد. شهيد صدوقي (ره) و انقلاب اسلامي، ويراستار جواد انصاري فرد. ـ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1381، 104ص.
حكيمي، محمود. رودخانه خروشان عشق نگاهي به زندگاني دكتر سيدحسين فاطمي. ـ تهران: قلم، 1381، 224ص.

● تفكر و انديشه سياسي
عيسي‏نيا، رضا. انديشه سياسي شهيد مدرس. ـ تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380، 132ص.

● احزاب و گروهها ـ اقوام
سازمان جوانان حزب توده، تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1380، ج 9، 248ص.
لالوي، محمود. حزب مردم.ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، 332ص.
مقصودي، مجتبي. تحولات قومي در ايران: علل و زمينه‏ها. ـ تهران: مؤسسه مطالعات ملي، 1380، 512ص.
وفاداري، كسرا. زرتشتيان ايران، عكاس داريوش افسر كشميري، زهرسليماني.ـ تهران: ماه‏ريز، 1381، ج 1، 96ص.

● زنان
خسروپناه، محمدحسين. هدف‏ها و مبارزة زن ايراني از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوي. ـ تهران: پيام امروز، 1381، ج ، 333ص.

● باستان‏شناسي
هول، فرانك. باستان‏شناسي غرب ايران، مترجم زهرا باستي. ـ تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1381، 646ص.

● تاريخ اماكن
خيري، سيروس. ارك عليشاه تبريز اثري ماندگار، علي صدرايي. ـ تبريز: مهد آزادي، 1381، 208ص.


● جغرافياي تاريخي
آزادي، مجتبي. تاريخ، فرهنگ و اطلاعات گردشگري اروميه.ـ تهران: حسام‏الدين چلبي، 1381، 128ص.
افشارسيستاني، ايرج. نام خليج فارس بر پايه اسناد تاريخي و نقشه‏هاي جغرافيايي.ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1381، 167ص.
پورايمان، قاسم. نگين سبز آذربايجان (مشكين شهر): آرزوگاه آزادگان، زادگاه آذر، گهواره نعمت، گواه كهن تاريخ...ـ تهران: مشيري، 1381، 336ص.
ترابي طباطبايي، جمال. كليبر سرزمين دژهاي تسخيرناپذير.ـ تبريز: مهد آزادي، 1381، 64ص.
سليمي مؤيد، سليم (گردآورنده). سيماي ميراث فرهنگي ايران، ويراستار فرامرز طالبي. ـ تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، اداره كل آموزش، انتشارات و توليدات فرهنگي، 1381، 270ص.
سيماي ميراث فرهنگي گيلان.ـ تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، اداره كل آموزشي، انتشارات و توليدات فرهنگي، 1381، 216ص.
شعباني، ناصر. سيماي شهر سنندج. ـ سنندج: مه ژار، 1381، 180ص.
شيرازي، خليل. تاريخ اجتماعي و زندگاني مشاهير شهرستان محلات: همراه با چشمه‏هاي آب گرم و خواص درماني آنها. ـ تهران: كارين، 1381، 296ص.
صانعي، پرويز. از زنوز تا دزفول. ـ تبريز: سپند، 1381، 108ص.
عالم‏پور رجبي، مسعود (گردآورنده). سيماي ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي، عكاس خانعلي صيامي، ناصر ميزباني. ـ تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، اداره كل آموزشي، انتشارات و توليدات فرهنگي، 1381، 192ص.
كلانتر، ناصر. رامهرمز در گذرگاه تاريخ. ـ تهران: سكه، 1381، 120ص.
كنعاني هنديجاني، عبدالحميد. تاريخ و جغرافياي سرزمين كهن با تمدني ديرينه از ارجان تا قبان، هنديجان، بندر ماهشهر، شادگان.ـ شيراز: نويد شيراز، 1381، 536ص.
وفايي، شهربانو (گردآورنده). سيماي ميراث فرهنگي مازندران، ويراستار فرامرز طالبي. ـ تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، اداره كل آموزش، انتشارات و توليدات فرهنگي، 1381، 246ص.

● هنر معاصر
مستغاثي، سعيد. سينماي ايران، روزگار نو (1356-1336).ـ تهران: الست فردا، 1381، 544ص.

مقاله‏نامه
● كليات
پيستور ـ حاتم، آنجا. ترقي و تمدن در ژاپن قرن نوزدهم: دولتي در شرق دور به مثابه الگويي براي نوگرايي، ترجمه منصور چهرازي، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 144-153.
قانون بلديه تهران تبلور انديشه‏هاي ناب مشروطه‏خواهان: به مناسبت سالگرد تاسيس بلديه تهران، آفتاب يزد، 5/6/1381، ص 7.
گفت وگو با مسعود بهنود: پرچمدار اصلاحات در ايران اميركبير است، اعتماد، 14/6/1381 و 17/6/1381 و 19/6/1381 و 20/6/1381 و 25/6/1381 و 26/6/1381 و 28/6/1381، ص 5.
موسوي خوزستاني، جواد. جنبش اجتماعي توسعه و سنت‏هاي دموكراتيك در ايران، اعتماد، 14/6/1381، ص 6.
هوگ هيگوچي، ركسان. يك طرح و زوال آن: ژاپن در برخي از متون ايراني قرن بيستم، ترجمه منصور چهرازي، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 84-92.

● كتابشناسيها ـ فهرستها
احوال و آثار دكتر هاشم رجب‏زاده، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 169-171.
طيارمراغي، محمود. نگاهي به نسخه‏هاي خطي كتابخانة مدرسة سلطاني كاشان، آينه ميراث، سال چهارم، ش 4، بهار 1381، ص 78-81.
ناكاني شي، هيسائه. گزيده كتاب‏شناسي مطالعات ايراني در ژاپن، ترجمه سعادت رضوي، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 172-174.

● اسناد و مدارك
اتحاديه، منصوره (نظام مافي)؛ سلامي، غلام‏رضا. موقوفات و خدمات عام‏المنفعة عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 1، بهار 1381، ص 27- [62].
رضايي، اميد. تجديد وقف‏نامه با نگاهي به وقف‏نامه‏هاي استان كرمان، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 1، بهار 1381، ص 131 [136].
شيخ‏الحكمايي، عمادالدين. مسجد مدرسة معمارباشي تهران، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 1، بهار 1381، ص 25-[32].
كريميان، علي. فهرست اسناد روابط ايران و ژاپن در آرشيو ملي ايران، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 184-198.

● اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي
جوادي، نصرالله. پهلوان و قهرمان طهران، ضميمه همشهري، 24/6/1381، ص 20-21.
جوادي، نصرالله. سقوط تهران، ضميمه هفتگي همشهري، 4/6/1381، ص 20-21.
طيراني، امير. ايران در جنگ جهاني دوم، اطلاعات، 10/6/1381، 11/6/1381، 12/6/1381، ص 6.
ميرزايي، محسن. رويدادهاي زمستان 1320، ايران، 10/6/1381، 14/6/1381، 21/6/1381 و 24/6/1381 و 28/6/1381 و 30/6/1381، ص 12.
نيمه پنهان: بزم‏هاي 2500 ساله شاهنشاهي، كيهان، 6/6/1381 و 7/6/1381 و 10/6/1381 الي 13/6/1381، ص 8.

● كودتاي 28 مرداد 1332
اهداف نهضت ملي: ملي شدن نفت، استقلال و عدم دخالت دربار در انتخابات (ديدگاه علي‏اكبر معين‏فر)، آفتاب يزد، 10/6/1381، ص 6.
كاشاني، محمود..... و كودتاي آمريكا انجام شد: كوتاهي‏هاي مصدق در حق نهضت ضدانگليس، كيهان، 3/6/1381، ص 7.
ناگفته‏هاي اولين كودتاي سيا در ايران: گفت وگوي محمدمهدي عبدخدايي عضو جمعيت فدائيان اسلام با كيهان، كيهان، 6/6/1381، ص 6 و 10/6/1381، ص 7.

● جنبشها و قيامها
اعتراض: نوعي جنبش اجتماعي، ترجمه اسماعيل رحمانپور و مهدي صفار دستگردي، رسالت، 28/6/1381، ص 8 و 16.

● سرگذشتنامه
آيت‏الله طالقاني به روايت بسته نگار، آفتاب يزد، 19/6/1381، ص 5.
آيت‏الله مدني، شهيد محراب: بمناسبت سالروز شهادت شهيد محراب آيت‏الله حاج سيداسدالله مدني، جمهوري اسلامي، 20/6/138، ص 11.
اميري، ابراهيم. طاللقاني، ارادت صادقانه، اطاعت خالصانه، جمهوري اسلامي، 16/6/1381، ص 12.
حسيني، محمد. آل محمد و تنهايي روشنفكر ايراني ، مردم سالاري، 18/6/1381، ص6.
خاطرات و ناگفته‏ها درباره زندگي امام موسي صدر: در گفت وگوي مهندس ميرزايي با كيهان مطرح شد، كيهان، 11/6/1381، ص 7.
روايت صادق طباطبايي از ربوده شدن امام موسي صدر، حيات نو، 24/6/1381 و 31/6/1381. ص 6.
زندگي امام موسي صدر در يك نگاه: به بهانه سالگرد ربوده شدن امام موسي صدر، سياست روز، 12/6/1381 و 13/6/1381، ص 6.
زندگي و مبارزات شهيد باهنر و شهيد رجايي، جمهوري اسلامي، 7/6/1381، ص 13.
شهيد اندرزگو، روحاني مجاهد و نستوه: به مناسبت سالگرد شهادت حجت‏الاسلام سيدعلي اندرزگو، جمهوري اسلامي، 2/6/1381، ص 3.
شهيد مدني، وارسته و نستوه: گفتاري از آيت‏الله هاشمي رفسنجاني، جمهوري اسلامي، 21/6/1381، ص 9.
شيخ محمد خياباني روحاني مجاهد: بمناسبت سالگرد شهادت شيخ محمد خياباني، جمهوري اسلامي، 21/6/1381، ص 9.
صفي‏نيا، كورش. كمال‏الملك جاري در جاودانگي، ايران (ضميمه فرهنگ و هنر)، 9/6/1381، ص 17.
ملائي اردكاني، رضا: نگاهي به زندگي و فعاليتهاي آيت‏الله خاتم يزدي، جمهوري اسلامي، 20/6/1381، ص 11.
ظريفيان يگانه، محمدحسين. كسي كه كشته نشد از قبيله ما نيست: به مناسبت سالگرد شهادت آيت‏الله قدوسي، كيهان، 14/6/1381، ص 6.
غلامي، سعيدرضا. آيت‏ا... طالقاني رحمت آزادي و وفاق ملي، مردم سالاري، 20/6/1381، ص 3.
نيمه پنهان: هوشنگ گلشيري، كيهان، 14/6/1381 الي 19/6/1381، ص 8.

● سفرنامه
همداني، علي‏كرم. ما و ژاپن: گزارش مخبرالسلطنه از ژاپن در آغاز قرن بيستم، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 129-130.
ئه اورا، كينجي. فوروكاوا و سفرنامه ايران او، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 47-48.

● كليات
اينووه، ئه ايجي. مناسبات ايران و ژاپن در دوره قاجار، ترجمه هاشم رجب‏زاده، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم. ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 27-35.

● روحانيت
قوامي، صمصام‏الدين. امام خميني و جايگاه روحانيت در حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، 2/6/1381، ص 12.

● تفكر و انديشه سياسي
اشعري قمي، عبدالله. اخلاق سياسي در سيره امام موسي صدر: يادي از مرد غايب، همشهري، 12/6/1381، ص 24.
اصغري، رسول. گفتار فلسفي فرديد گزارش سياسي جلال. گفتگو با اصغر ضرابي، همشهري، 18/6/1381، ص 16.
پيروزان، عليرضا. برجسته‏ترين روشنفكر دهه چهل: به مناسبت سي و سومين سال درگذشت جلال آل احمد، همشهري، 18/6/1381، ص 13.
صالح جلالي، رضا. طالقاني آزادي دموكراسي، اعتماد، 21/6/1381، ص 6.
فيروز زنوزي جلالي: به نهيب جلال احتياج داريم، آفتاب يزد، 27/6/1381، ص 6.

● زنان
داوودي، فريبا. جنبش زنان ايران در حافظه تاريخي مشروطه، ايران، 5/6/1381 . 12/6/1381 و 19/6/1381 و 26/6/1381، ص 13.

● تاريخ اماكن
عسكري چاوردي، علي‏رضا. موزة وقفي مقدم، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 1، بهار 1381، ص 137-[142].
كلايس، ولفرام. برج‏هاي آرامگاهي و امام‏زاده‏هاي شمال ايران، ترجمه فرانك بحرالعلومي، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم. ش 1، بهار 1381، ص 117-[130].
مرادي، محمد. بقعة بابا پيرمحمد آبدانان، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 1، بهار 1381، ص 109-[116].

● ادبيات معاصر
صاحب جمعي، حميد. نقد ادبي معاصر از آخوندزاده تا هدايت، ايران (ضميمه فرهنگ و هنر)، 16/6/1381، ص 19.

● كليات
برداشت اول، ابراهيم خان، حركت.... (ابراهيم خان عكاسباشي)، ايران (ضميمه فرهنگ و هنر)، 16/6/1381، ص 20.
خاطرات سينماي ايران، ايران (ضميمه فرهنگ و هنر)، 16/6/1381، ص 20.
ميرعلي‏نقي، عليرضا. علينقي وزيري دلير دنياي نو: ويژه سالمرگ (18/6/1358-17/6/1266)، ايران (ضميمه فرهنگ و هنر)، 19/6/1381، ص 19.

● مطبوعات
كيهاني، معصومه. نخستين‏ها در مطبوعات زنان، همشهري، 9/6/1381، ص 20.
ورشكستگي مطبوعات از چشم جلال، اطلاعات. 24/6/1381 و 25/6/1381، ص 6.

● نقد و بررسي كتاب
ابهري، مزدك. دو سفرنامه از يك مصحح و يك ناشر (سفرنامه حاج علي خان اعتمادالسلطنه، سفرنامه ميرزاداوود، وزير وظايف، آينه ميراث، سال چهارم، ش 4، بهار 1381، ص 46-49.
تبريزيان، مجتبي. سفرنامه كازاما (نقد و بررسي كتاب سفرنامه كازاما: سفرنامه و خاطرات آكي ئوكازاما، نخستين وزيرمختار ژاپن در ايران، 1308 تا 1311)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم. ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 131-132.
خواب آشفته نفت: نگاه دوم به يك اثر تاريخي، گفتگو با دكتر محمدعلي موحد، كتاب هفته، ش 76. 1381، ص 20-21.
در زندان زنان: بررسي كتاب در ساعت 4 آن روز، نوشته مهين محتاج، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 11/6/1381، ص 20.
رضايي، امير. معرفي و نقد كتاب يادگار ماندگار: مجموعه موقوفات يزد (جلد اول)، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم. ش 1، بهار 1381. ص [144].
سياهپور، كشواد. خيرآبادنامه: 25 سال زندگي يك محقق ژاپني در روستاي خيرآباد (بررسي كتاب خيرآبادنامه تاليف موريو اونو)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 133-134.
شرف همداني، محمدرضا. تبارشناسي انحطاط و فقر سياست در ايران: بررسي كتاب ديباچه‏اي بر نظريه انحطاط در ايران تاليف جواد طباطبائي، ايران، 4/6/1381 و 5/6/1381، ص 8.
كوشا، محمدعلي. وزش افكار و آزمايش انظار (نقد و معرفي كتاب)، آينه ميراث، سال چهارم، ش 4، بهار 1381، ص 50-51.
نعمتي، زري. برداشت پسا مدرن از شريعتي (نقد و بررسي كتاب مسلماني در جست وجوي ناكجاآباد نوشته علي رهنما)، اعتماد، 7/6/1381، ص 6.
نقد درون ساختاري خاطرات‏هاي منتظري منتشر شد، رسالت، 11/6/1381، ص 5.
وثوقي، محمدباقر. معرفي برخي آثار ايران‏شناسي پروفسور كوجي كوميوكا، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 9-8، خرداد و تير 1381، ص 49-51.
هزار توي سياست در ايران: بررسي كتاب مقالاتي در جامعه‏شناسي سياسي ايران نوشته يرواند آبراهاميان، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 4/6/1381، ص 20.

 

 
 
www.iichs.org