كتابشناسي ارديبهشت  1382

خانمها معزي‏نيا، شكوهي

كتابشناسي

 

اسناد و مدارك

آيت‏الله سيدمحمود طالقاني. تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات . ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، ج 1، 608ص.

رهنمايان، ميترا. اسناد ميرزا عبدالوهاب خان آصف‏الدوله (اسناد آذربايجان)؛ ويراستار محمدابراهيم علوي. ـ تهران: مؤسسه اطلاعات تاريخ معاصر ايران، 1381، ج 3، 402ص.

انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك : كتاب نهم مرداد سال 1357. تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، 456ص.

حجه‏الاسلام والمسلمين سيدعلي‏اكبر ابوترابي فرد، تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، ج 1. 368ص.

حضرت آيت‏الله العظمي آقاي حاج سيدمحمدهادي ميلاني، تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، ج 3. 720ص.

زنان دربار به روايت اسناد ساواك: اشرف پهلوي، تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، 544ص.

سيدضياءالدين طباطبايي به وزارت اسناد ساواك، تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، 448ص.

شهيد آيت‏الله حاج شيخ حسين غفاري، تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، 320ص.

شهيد حجت‏الاسلام محمدعلي حيدري نهاوندي به روايت اسناد ساواك، تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، 336ص.

 

روابط خارجي

گود، جيمز. ايالات متحده و ايران و تاثير مصدق بر روابط دوجانبه: مترجم مهدي حقيقت‏خواه. ـ تهران: ققنوس، 1381، 304ص.

 

سرگذشتنامه

مرادي مراغه‏اي، علي. از زندان رضاخان تا صدر فرقه دمكرات آذربايجان: بررسي زندگي و آراء سيدجعفر جوادزاده پيشه‏وري. ـ تهران: نشر اوحدي، 1381، 608ص.

هيتام، زكريا. پرچمدار حماسه جنوب صولت‏الدوله قشقايي؛ مترجم زهره گرامي، بازنويسي حسين فتاحي. ـ شيراز: كيان نشر، 1381،  215ص.

وود، داگلاس. حل معماي هويدا؛ مترجم منصوره كاظمي هريكندي؛ ويرايشگر قاسم كريمي. ـ تهران: دبيران قلم، 1381، 76ص.

 

جغرافياي تاريخي

تاريخ گرگان از دوران باستان تا عصر حاضر (مجموعه مقالات)، به كوشش انجمن زنان پژوهشگر تاريخ . ـ تهران: برگ زيتون، 1382، 224ص.

سرداري، صمد. تبريز شهر اولين‏ها. ـ تبريز: كانون فرهنگ و هنر آذربايجان، 1381، 784ص.

خور در آينه زمان: تاريخ مردم خور و بيابانك . ـ تهران: گلستان، 1381، 362ص.

 

مقاله‏‏نامه

 

كليات

خوش سرور، امير. بحران هويت؛ چالش سنت و مدرنيسم در ايران، مردم‏سالاري (ويژه  انديشه)، 9/2/1382، ص 3.

معتضد، خسرو. تاريخچه سوانح هوايي در ايران، اعتماد، 14/2/1382 و 17/2/1382 و 24/2/1382 و 28/2/1382، ص 6.

معتضد، خسرو. راز گربه‏يي شكل شدن نقشه ايران، اعتماد، 28/2/1382 و 31/2/1382، ص 6.

نخستين راه‏آهن در ايران، اعتماد، 1/2/1382، ص 6.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار

حدادي، نصرالله. تا ترياق از عراق آورده شود...، ضميمه هفتگي همشهري، 1/2/1382، ص 21-20.

حدادي، نصرالله. چاي و شهردار، ضميمه هفتگي همشهري، 22/2/1381، ص 20-21.

مخبرهمايون نوه مخبرالدوله و ناصرالدين شاه، اعتماد، 28/2/1382، ص 6.

معتضد، خسرو. بدون چوب و فلك امورات نمي‏گذرد!؛ راپرت يك آمريكايي از زندگي خصوص ناصرالدين شاه، اعتماد، 24/2/1382، ص 6.

معتضد، خسرو. قاطرچي را كه صدراعظم كني...، اعتماد، 17/2/1382، ص 6.

معتضد، خسرو. ملكه ويكتوريا: من و شاه ايران روي صندلي وسط اتاق نشستيم و من بسيار خجالت كشيدم، اعتماد، 31/2/1382، ص 6.

معتضد، خسرو. مملكتداري شاهان قاجار، اعتماد، 7/2/1382، ص 6.

معتضد، خسرو.  .... و اما واقعه حاجي مبارك!، اعتماد، 14/2/1382، ص 6.

 

جنبشها و قيامها

تيموري، سپيده. جنبش كارگري در ايران؛ فرازها و فرودها، گزارش، سال چهاردهم، ش 146، ارديبهشت 1382، ص 13-17.

گستردگي مبارزه در تحريم تنباكو: مصاحبه با موسي فقيه حقاني، كيهان، 23/2/1382 و 25/2/1382، ص 6.

وزوايي، علي. پيروزي نهضت تنباكو، الگويي براي پيروزي بر استكبار، جمهوري اسلامي، 23/2/1382.

 

سرگذشتنامه

آرزومندي، حسين. از جاري ترنم انديشه: به انگيزه پاسداشت شهادت استاد مطهري و روز معلم، جمهوري اسلامي، 10/2/1382، ص 8.

از 29 ارديبهشت 1261 تا 24 اسفند 1345 (دكتر مصدق)، مردم‏سالاري، 31/2/1382، ص 8.

ديلماج، سياستمدار و شاعر!: آشنايي با رجال دوران قاجاريه ميرزارضاخان ارفع‏الدوله، اعتماد، 14/2/1382، ص 6.

شهيد شاه‏آبادي روحاني مخلص و مبارز، جمهوري اسلامي، 6/2/1382، ص 3.

فاطمي، مسعود. نيمه پنهان: احمد احرار، كيهان، 6/2/1382 الي 7/2/1382، 9/2/1382 و 10/2/1382، ص 8.

نيمه پنهان: ايرج گرگين، 8/2/1382، ص 8 و 13/2/1382، ص 13.

نيمه پنهان: تورج فرازمند، كيهان، 27/2/1382 و 28/2/1382، ص 8.

نيمه پنهان: جواد علامير، كيهان، 22/2/1382 و 24/2/1382 و 25/2/1382، ص 8.

نيمه پنهان: عليرضا حيدري، كيهان، 16/2/1382 و 20/2/1382، ص 8.

نيمه پنهان: كامبيز، محمودي، كيهان، 13/2/1382 و 15/2/1382، ص 8.

 

روحانيت

وزوايي، علي. ارديبهشت 1342 و شكفته شدن بيداري و نهضت ديني در پادگانها، جمهوري اسلامي،  1/2/1382، ص 9.

 

ترور

معتضد، خسرو. ترورهاي سياسي تاريخ ايران، اعتماد، 7/2/1382، ص 6.

 

تفكر و انديشه سياسي

افشار، اسدالله. آزادي فكر و عقيده از منظر استاد شهيد مطهري، رسالت، 16/2/1382، ص 11.

تاملي در مهمترين چالشهاي شهيد مطهري و جريان روشنفكري: گفتگو با شهريار زرشناس، ويژه‏نامه رسالت به مناسبت سالگرد شهادت استاد شهيد مرتضي مطهري، 14/2/1382، ص 10.

خردمند، محمد. مرزبان بيدار، ويژه‏نامه رسالت به مناسبت سالگرد شهادت استاد شهيد مرتضي مطهري، 14/2/1382، ص 8-9.

عارفي، محمدكرم. راهكار وحدت سياسي جهان اسلام در انديشه امام خميني (ره)، رسالت، 30/2/1382، ص 6.

كاظمي، محمدعلي. مليت يا مذهب، گزارش،‌ سال چهاردهم، ش 146، ارديبهشت 1382، ص 74-75.

 

تاريخ اماكن

آشنايي با آثار فرهنگي و تاريخي قاينات، جمهوري اسلامي، 9/2/1382، ص 8.

بازگير، محمدرضا. جلوه‏هاي تاريخ كهن ايران در سرزمين لرستان، ايران، 17/2/1382، ص 9.

نظري به مقابر بزرگان فرهنگ و ادب و سياست در آذربايجان شرقي، اطلاعات، 7/2/1382، ص 10.

نوري، فرشته. كبوترخانه‏ها، اعتماد، 23/2/1382، ص 8.

 

جغرافياي تاريخي

رستمي، بهرام. همدان؛ شهر صددروازه، نخستين پايتخت ايران زمين، اطلاعات، 14/2/1382، 21/2/1382، ص 10.

معتضد، خسرو. تهران در اواخر دوران سلطنت ناصرالدين شاه، اعتماد، 10/2/1382، ص 6.

 

ادبيات معاصر

بصير، منوچهر. جدال كهنه و نو در ادبيات معاصر ايران، كلك، ش 18، ارديبهشت 82، ص 10-11.

ستوده، رضا. تدين مريض نيست تدين بيمار است!: فرهنگستان ايران 68 ساله شد، ايران، 28/2/1382، ص 13.

 

هنر معاصر

تاريخچه راديو در ايران، اعتماد، 28/2/1382 و 31/2/1382، ص 6.

راديو صداي تهران به شما شب به خير مي‏گويد: به مناسبت سالروز تاسيس نخستين راديوي ايران، ايران، 2/2/1382، ص 7.

 

نقد و بررسي كتاب

تاملي در نظريه انحطاط ايران: نقد و پاسخهاي سيدجواد طباطبائي، ايران، 31/2/1382، ص 8.

محمدي، هانيه. نقد كتاب تحليلي بر جوامع نخبه‏كشي، گزارش، سال چهاردهم، ش 146، ارديبهشت 1382، ص 69-70.

نظريه‏اي در باب انحطاط ايران: نقد و بررسي كتاب ديباچه‏اي بر نظريه انحطاط در ايران نوشته دكتر جواد طباطبايي، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 9/2/1382، ص 4.

تاريخ اماكن

تاريخ اماكن

 

 
 
www.iichs.org