كتابشناسي مرداد ماه 1382

خانمها معزي‏نيا، شكوهي

كتابشناسي

اسناد و مدارك

    تائب، سعيد. از اعتصاب كاركنان صنعت نفت تا پيروزي انقلاب اسلامي. ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382، 256ص.

 

انقلاب مشروطه

    رشيدي بشاب، عزيزالله. نظري به سيماي واقعي تاريخ مشروطه در ايران تا پيروزي انقلاب اسلامي. ـ تبريز: عزيزالله رشيدي بشاب، 1382، 64ص.

    طباطبائي، حسن. يادداشت‏هاي سيدمحمد طباطبائي از انقلاب مشروطيت. ـ تهران: نشرآبي، 1382، 120ص.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار و پهلوي

   ابوالحسن شيرازي، حبيب‏الله؛ اميني، عليرضا. تحولات سياسي و اجتماعي ايران از دوران قاجاريه تا رضاشاه (1320ش ـ 1209ق). ـ تهران: نشر توس، 1382، 272ص.

 

خاطرات ـ سرگذشتنامه

    جعفريان، حبيب. سيدحسن مدرس. ـ تهران: سروش (صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)، 1382، 36ص.

    ضياظريفي، ابوالحسن. زندگينامه حسن ضياء طريقي. ـ تهران: امين دژ، 1382، 328ص.

    علم، اسدالله. يادداشت‏هاي علم: 1354، ويراستار علينقي عاليخاني. ـ تهران: كتاب سرا، 1382، ج 5، 580ص.

    قانعي، سعيد. خاطرات ملكه ثريا (ناگفته‏ها و ناشنوده‏هايي از تاريخ معاصر و بي بند و باري خاندان پهلوي)، ويراستار معصومه عبدالهي. ـ تهران : افراسياب، 1382، 352ص.

 

جغرافياي تاريخي

    خداداديان، فرشيد. پارسوماش پايتخت گمشده ايران : مجموعه مقالاتي پيرامون آثار باستاني شهرستان مسجد سليمان. ـ‌ تهران : آرويج، 1382، 78ص.

    رهنماي شهسواري، ناصر. تبريز شهر كهن تاريخ. ـ تبريز : ناصر رهنماي شهسواري، 1382، 160ص.

    همتي، محسن. اسلامشهر : كهن‏ترين سكونتگاه بشر در ايران زمين. ـ تهران : نشر نذير، 1382، 32ص.

 

مقاله‏نامه

 

كليات

    آشتياني، منوچهر. گذشته و اكنون فرهنگ ايراني، انديشه جامعه، ش 31، مرداد و شهريور 1382، ص 5-10.

    ثلاثي، محسن. تداوم خودآگاهي در شناخت هويت ايراني، انديشه جامعه، ش 31، مرداد و شهريور 1382، ص 14-16.

    زيباكلام، صادق. شكل‏گيري نخستين آگاهي‏ها در انقلاب مشروطه، انديشه جامعه، ش 31، مرداد و شهريور 1382، ص 26-29.

    نوذري، حسينعلي. ماي ايراني، تصويري نوستالژيك و رمانتيك ـ يوتوپيك، انديشه جامعه، ش 31، مرداد و شهريور 1382، ص 36-39.

 

اسناد و مدارك

    آيتي، عطا. بازخواني پرونده دستگيري دكتر سيدحسين فاطمي به روايت اسناد وزارت امور خارجه فرانسه، نسيم صبا، 22/5/1382، ص 8.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار

    رازي نبود كه در اردوي ايران مخفي بماند، اعتماد، 29/5/1382، ص 6.

    شهبازي، عبدالله. بزرگ‏ترين نسل‏كشي قرن بيستم (هالوكاست) در ايران شكل گرفت (براساس پژوهش  جديد دكتر محمدقلي مجد)، سياست روز، 5/5/1382، ص 5.

    فروش رعايا در ايران : اوضاع ايران در زمان مظفرالدين شاه به زبان لومينستكي، سياح روس، اعتماد، 19/5/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. ترور منصور، اعتماد، 12/5/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. شاهي كه از رعد و برق مي‏ترسيد : اخراج زنان حرمسراي ناصرالدينشاهي توسط مظفرالدين شاه، اعتماد، 29/5/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. كينه در ام خاقان ، اعتماد، 26/5/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. مظفرالدين شاه! كودكي 45 ساله بر تخت سلطنت ايران!، اعتماد، 22/5/1382، ص 6.

    معتضد، خسرو. نامه‏هاي عاشقانه دربار!، اعتماد، 19/5/1382، ص 6.

    وزيران چهار ماه تمام در شميرانند : اوضاع عمومي كشور به نقل از لوميتسكي سياح روس، اعتماد، 15/5/1382، ص 6.

   

اوضاع سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي پهلوي

     دهقان، علي. مرثيه‏اي به نام وطن : گزارشي از عملكرد اقتصادي دولت مصدق در آستانه سالروز كودتاي 28 مرداد، ياس نو، 26/5/1382، ص 7 و 8.

     ماجراي قاچاق در سفارت ايران در پاريس چه بود؟، اعتماد، 22/5/1382 و 26/5/1382، ص 6.

 

جنگ ايران و روس

    جنگ ايران و روس : شكست از جناح راست آغاز شد، اعتماد، 15/5/1382، ص 6.

    چگونه براي بار دوم بين ايران و روسيه جنگ درگرفت، اعتماد، 12/5/1382، ص 6.

    شكست پس از پيروزي. اعتماد، 8/5/1382، ص 6.

    فرانسه و انگليس، ايران را در برابر روسيه تنها گذاشتند، اعتماد، 1/5/1382، ص 6.

 

جنبشها و قيامها ـ انقلاب مشروطه

    آيت‏الله زاده، صادق. تقابل مشروطيت با مطلقيت، نسيم صبا، 14/5/1382، ص 7.

    اسدنيا، ميترا. مشروطه‏خواهان فقط ناخواسته‏ها را فرياد مي‏زدند، ايران، 20/5/1382 و 22/5/1382، ص 7.

    اسكندري، صالح. مشروطه مشروعه و مردمسالاري ديني از نگاه امام خميني (ره)، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت)، 14/5/1382، ص 3-5.

    ايزدي اودلو، عظيم. تمليكيه، ولايتيه : بررسي حكومت مشروطه از نگاه آيت‏الله نائيني، همشهري، 15/5/1382، ص 6.

    پارسانيا، حميد. شيخ فضل‏الله نوري : پايدار تا پاي دار، رسالت، 14/5/1382، ص 11.

     حقاني، موسي. علما و تأسيس مشروطيت، همشهري، 23/5/1382 و 25/5/1382، ص 6.

     حقدار، علي‏اصغر. دريافت نائيني از آزادي و برابري : به مناسبت 14 مرداد، سالگرد صدور فرمان مشروطيت، اطلاعات، 13/5/1382 و 14/5/1382، ص 6.

     خسروبگي، رسول. مشروطيت تدفين يك انقلاب، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت)، 14/5/1382، ص 18-27.

     رساله شيخ فضل‏الله نوري در تحريم مشروطه و قانون اساسي، رسالت (ويژ‏نامه به مناسبت صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت)، 14/5/1382، ص 28-30.

     سبحان‏اللهي، محمدعلي. انقلاب مشروطيت و ريشه‏هاي آن، اطلاعات، 19/5/1382، ص 6.

     شاكري خويي، احسان. وارونگي ايدئولوژيك در نهضت عدالتخواهي، كيهان، 15/5/1382، ص 12.

     شيخ فضل‏الله نوري و مشروطه مشروعه : گفتگوي رسالت با محسن غرويان، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت)، 14/5/1382، ص 12-14.

     عدالت‏خواهي يا مشروطه‏خواهي : مصاحبه رسالت با روح‏‏الله حسينيان، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت)، 14/5/1382، ص 6-11.

     قادري، محمد. حافظه ايرانيان، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت)، 14/5/1382، ص 11-13.

      كاظميني، صفا.  110 روز بحراني : بررسي اجمالي جنبش دانشجوي 28 مرداد تا 16 آذر 1332، نسيم صبا، 26/5/1382، ص 6.

      كاظميني، صفا. نجف؛ مركز جدال فكري علما درباره مشروطيت، نسيم صبا، 14/5/1382، ص 7.

      مشروطه نگاهي ديگر : گفتگو با دكتر رحيم رئيس‏نيا به مناسبت 14 مرداد سالروز پيروزي انقلاب مشروطيت، همشهري، 14/5/1382، ص 21 و 25 و 15/5/1382، ص 17.

     ميلاني، محسن. شخصيت دوگانه مشروطه ايران، همشهري، 14/5/1382، ص 21 و 25.

     نجفي، موسي. بازگشت به سنت : بازيابي تمدن اسلامي در عصر مشروطيت و سنت آنها با طرح عالم جديد غرب، همشهري، 14/5/1382، ص 6.

     نجفي، موسي. پذيرش اصلاحات با ضابطه اجتها، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت)، 14/5/1382، ص 16-17.

     وزوايي، علي. قيام مردم مسلمان تهران به رهبري ميرزاي آشتياني، جمهوري اسلامي، 6/5/1382، ص 11

     هاشمي، ف. م. هر آينه دو سياست استعماري در برخورد با مشروطيت ايران، ياس نو. 14/5/1382، ص 10 و 8.

 

كودتاي 28 مرداد 1332

    آسيب‏شناسي تحولات سياسي از قيام تاريخي 30 تير 1331 تا كودتاي 28 مرداد 32 : رهبران نهضت ملي از تقارب تا انشقاق. سياست روز، 25/5/1382، ص 6.

     اسدنيا، ميترا. زير سقف ابهام : به انگيزه پنجاهمين سالروز كودتاي 28 مرداد، ايران، 29/5/1382، ص 7.

     جواهري‏نيا، محمدرضا. ارزيابي كودتاي 28 مرداد 1332 از منظر شهيد نواب صفوي رهبر فدائيان اسلام، جمهوري اسلامي، 29/5/1382، ص 11 و 30/5/1382، ص 9.

     شخصيت سياسي مصدق زيريك علامت سئوال بزرگ قرار دارد : بررسي تحولات مربوط به كودتاي 28 مرداد 1332 در گفت وگو با دكتر سيدمحمود كاشاني، سياست روز، 28/5/1382، ص 6-7.

     شهبازي، عبدالله. يانگ؛ طراح اصلي كودتاي 28 مرداد، جام جم، 25/5/1382، ص 18.

     فشندي، نوبان. كودتاي 28 مرداد در اسناد سيا، ياس نو، 28/5/1382، ص 7 و 9.

     قادري، محمد. جدايي سرآغاز شكست، رسالت، 28/5/1382، ص 6.

     كاظميان، مرتضي. كودتا عليه فرصت دوم: مروري بر علل توفيق كودتاي 28 مرداد، ياس نو، 28/5/1382،  ص 8 و 30/5/1382، ص 9.

     كودتاي سيا، استبداد سياه : نگاهي به علل شكل‏گيري و ابعاد سياسي، اجتماعي كودتاي آمريكايي 28 مرداد در ايران، رسالت، 28/5/1382، ص 12.

     موحد، محمدعلي. پايان سردرگمي دموكراسي نارس، حيات نو، 28/5/1382، ص 6.

     نادمي، داوود. شكست نهضت ملي ايران چرا و چگونه : كودتاي انگليسي ـ امريكايي 28 مرداد عليه دولت ملي دكتر محمد مصدق، اعتماد، 29/5/1382، ص 11.

 

انقلاب اسلامي

    وزوايي، علي. قيام مردم مسلمان اصفهان و شيراز عليه پليدي‏ها و غرب‏گرايي‏هاي رژيم شاهي، جمهوري اسلامي، 22/5/1382، ص 11.

 

خاطرات

    خاطرات نصرت‏الله خازني، گفت وگو مريم عبدي، ياس نو، 28/5/1382 و 30/5/1382، ص 10.

 

سرگذشتنامه

    توانا، صديقه. استيلاي غربزديگي : به مناسبت سالروز شهادت آيت‏الله شيخ فضل‏الله نوري، كيهان، 12/5/1382، ص 6.

     توكلي، ع. نيمه پنهان : سيدضياءالدين طباطبايي، كيهان، 25/5/1382 الي 27/5/1382 و 29/5/1382، 30/5/1382، ص 8.

     روزبهاني، مصطفي. نيمه پنهان : زين‏العابدين رهنما، كيهان، 2/5/1382 و 5/5/1382و 6/5/1382 الي 9/5/1382، ص 8.

     سجادي، سعيد؛ روزبهاني، مصطفي. نيمه پنهان : مهدي خانبابا تهراني، كيهان، 20/5/1382 الي 22/5/1382، ص 8.

     سجادي، سعيد. نيمه پنهان : اسدالله مروتي، كيهان، 12/5/1382 الي 19/5/1382، ص 8.

     سجادي، سعيد. نيمه پنهان : سيدعلي صالحي، كيهان، 12/5/1382 الي 19/5/1382، ص 8.

     سجادي، سعيد. نيمه پنهان : منوچهر آزمون، كيهان، 1/5/1382، ص 8.

     معتضد، خسرو. دعواي سه دولت ايران، تركيه و عراق بر سر اسكلت سيدجمال‏الدين، اعتماد، 15/5/1382، ص 6.

     وزوايي، علي. مبارزات ميرزاي نائيني از جنبش تنباكو تا قيام عليه تجاوز انگليس به عراق، جمهوري اسلامي، 4/5/1382، ص 8.

 

روابط خارجي

    تهران، قلعه رعيتي گريبايدوف، اعتماد، 19/5/1382 و 22/5/1382، ص 6.

    فرانسويها ايران را قرباني كردند، اعتماد، 5/5/1382، ص 6.

    يك اجنبي رفت و يكي ديگر آمد، اعتماد، 5/5/1382، ص 6.

 

روحانيت

    كدي، نيكي. درس تاريخ به ايرانيان، همشهري، 5/5/1382، ص 14.

 

مجلس

    رمضان‏زاده، مهدي. چگونه جبهه آزادي از هم پاشيد: بازخواني يك تجربه شكست اصلاحات در ايران، ياس نو، 18/5/1382، ص 8.

 

تفكر و انديشه سياسي

    روشنفكري در تاريخ معاصر ايران، ميزگرد با حضور دكتر سيدهاشم آغاجري، دكتر محمد علي‏اكبري، دكتر غلامحسين زرگري‏نژاد در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، نسيم صبا. 4/5/1382 و 5/5/1382، ص 6.

     نظريه‏پردازان عصر مشروطيت : مروري بر آرا و انديشه‏هاي پيشگامان نظري انقلاب مشروطيت، ياس نو، 14/5/1382، ص 7 و 9.

 

قراردادها

    معاهده تهران، اعتماد، 1/5/1382،  ص 6.

    معتضد، خسرو. يك بار براي هميشه! : آيا عهدنامه تحميلي تركمانچاي مدت زمان خاص و معين داشته است؟، اعتماد. 5/5/1382، ص 6.

 

مدارس

    كامراني‏فر، همدلي و همگامي شيخ هادي نجم‏آبادي در برپايي مدرسه رشديه در دوران انكار آموزش نوين!، اعتماد، 26/5/1382، ص 10.

 

آثار تاريخي

    پارسايي، الهام. خانه مشروطه تبريز : نگهبان آثار آزادي‏خواهان، نسيم صبا، 13/5/1382، ص 6.

 

تاريخ اماكن

    بازار در دوره قاجار، اعتماد، 8/5/1382، ص 6.

    پلاسعيدي، كتايون. قوام و عمارت قوام‏السلطنه، همشهري، 24/5/1382، ص 11.

 

جغرافياي تاريخي

    ابراهيم‏پور، فرشيد. سيستان؛ مهد عياران و خاستگاه يعقوب ليث، اطلاعات، 26/5/1382، ص 10.

    خانباني، دادگر؛ مولايي، صديقه. قزوين، باب الجنه، اطلاعات، 5/5/1382، 12/5/1382، ص 10.

 

مطبوعات

    روستايي، محسن. نگاهي به نخستين جرايد فارسي و اولين روزنامه ادواري ايران. كتاب ماه (كليات)، سال ششم، ش 5، ارديبهشت 1382، ص 34-39.

    معتضد، خسرو. آن كه مرد ـ آن كه كشته شد : قربانيان قلمزني، اعتماد، 1/5/1382، ص 6.

 

نقد و بررسي كتاب

    خامه‏اي، انور. ناگفته‏ها يا برگفته‏ها (نقد و بررسي مقاله ناگفته‏هاي تاريخ نوشته حميد سيف‏‏زاده)، انديشه جامعه. ش 31، مرداد و شهريور 1382، ص 84-86.

     سيفي، اسدالله. شاه لمبن‏ها، جامعة لمبن پرور (نقد و بررسي كتاب شعبان جعفري)، نگاه نو، ش 14، مرداد 1382، ص 84-93.

     مجدفر، مرتضي. از تبريز مه‏آلود تا تبريز طوفاني (نقد و بررسي دو كتاب رمان تاريخ نوشته سعيد منيري)، همشهري، 15/5/1382، ص 17.

  

 

 

 

 
 
www.iichs.org