كتابشناسي آبان ماه 1381خانمها معزي‏نيا، شكوهي

● اسناد و مدارك
ظهيرنژاد ارشادي، مينا. اسنادي از روابط ايران و انگليس در عهد شاه قاجار 1250 تا 1264هـ .ق ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1381، 244ص.
فاطمي‏نويسي، عباس. شعبان جعفري (بي مخ) در آينه اسناد. ـ تهران: جهان كتاب، 1380، 405ص.
نظاميان عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك: ارتشبد آريانا، [تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات] . ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، بيست و دو + 227ص.

● اوضاع سياسي اجتماعي پهلوي دوم
عميد، محمدجواد. كشاورزي، فقر و اصلاحات ارضي در ايران، ترجمه رامين اميني‏نژاد. ـ تهران: نشر ني، 1381، 246ص.

● خاطرات
حسن‏بيگي، ابراهيم. روزگار با ما چه كرد؟ خاطراتي از روزهاي پاياني زندگاني محمدرضا پهلوي، ويراستار جواد محقق. ـ تهران: سازمان پژوهش در برنامه‏ريزي آموزشي، انتشارات مدرسه، 1381، 136ص.
موسوي بجنوردي، محمدكاظم. مسي به رنگ شفق: سرگذشت و خاطرات سيدكاظم موسوي بجنوردي، به اهتمام علي‏اكبر رنجبر كرماني . ـ تهران: نشر ني، 1381، 336ص.

● سرگذشتنامه
با پيشگامان آزادي: زندگينامه دكتر يدالله سحابي، گروه پژوهش‏هاي تاريخ شركت انتشارات قام. ـ تهران: قلم، 1381، 132ص.
با پيشگامان آزادي: زندگينامه مهندس مهدي بازرگان، گروه پژوهش‏هاي تاريخ شركت انتشارات قلم. ـ تهران: قلم، 1381، 96ص.
جعفري، محمدمهدي. بار ديگر شريعتي: خاطرات ناگفته دكتر محمدمهدي جعفري به همراه متن وصيت‏نامه دكتر علي شريعتي، به كوشش قاسم ياحسيني. ـ تهران: نگاه امروز، 1381، 223ص.

● روابط خارجي
برومند، صفورا. سركنسولگري بريتانيا در بوشهر 1322-1177هـ .ق/1914-1763م. ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1381، 476ص.

● احزاب ـ گروهها و اقوام
جمشيدي، گودرز. پژوهشي بر ايل باشت باوي، ويراستار محمد نادري دره‏شوري. ـ شيراز: كيان نشر، 418ص.

● آموزش و پرورش
رينگر، مونيكا. آموزش، ديني، و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجار، ترجمه مهدي حقيقت‏خواه. ـ تهران: ققنوس، 1381، 320ص.

● ادبيات معاصر
غلام، محمد. رمان تاريخي: سير و نقد و تحليل رمان‏هاي تاريخي فارسي 1332-1284. ـ تهران: نشر چشمه، 1381، 548ص.

مقاله‏نامه
● كليات
صادق، محمد؛ نظمي افشار؛ پيام مهستي. مقدمه‏اي بر سير تاريخي تراكم در ايران، كهكشان، سال دوازدهم، ش 74، مهر و آبان 1381، ص 20-28.
يگاني، اسماعيل. از مغزكشي تا مغزربايي، گزارش، سال سيزدهم، ش 140، آبان 1381، ص37-40.

● كتابشناسي
صالحي، نصرالله. تازه‏هاي ايران‏شناسي، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1380، ص 94-101.

● اوضاع سياسي و اجتماعي ـ قاجار
تيموري، ابراهيم. گوشه‏اي از تاريخ ايران، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال شانزدهم، ش 12 و 11، مرداد و شهريور 1381، ص 90-99.
چگونگي ارتباط اروپاي نيمه نخست قرن نوزدهم ميلادي با ايران، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 7/8/1381، ص 2.
سلاطي، غلامرضا. مردم ايران و زمامداري قاجاريه، مردم‏سالاري، 2/7/1381، ص 2.
گلي زواره، غلامرضا. تاريخ معاصر ايران از منظر امام خميني: امام خميني و جنبش تنباكو، جمهوري اسلامي، 18/8/1381، ص 2.
معتضد، خسرو. داستان سليمان خان و سوءقصد به ناصرالدين شاه، كهكشان، سال دوازدهم، ش 74، مهر و آبان 1381، ص 57-59.

● اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي
رضايي، جمشيد. تاملي بر حركت تاريخي امام خميني عليه امتيازطلبي آمريكا، رسالت، 14/8/1381، ص 11.
وزوايي، علي. اختيارات مصدق، زمينه‏ساز تسليم نهضت به استكبار، جمهوري اسلامي، 12/9/1381، ص 9.
وزوايي، علي. اين راه به كاپيتولاسيون ختم مي‏شود، جمهوري اسلامي، 13/8/81، ص 11.

● انقلاب اسلامي
صدر حاج سيدجوادي، احمد. فراموشي خشونت از خود آن خطرناك‏تر است: گزارش چاپ نشده‏اي از خشونت‏هاي آذر ماه 1357 در نجف‏آباد، گزارش، سال سيزدهم، ش 140، آبان 1381، ص 54-58.

● سرگذشتنامه
تجسم علم و عمل و شجاعت در سنگر اخلاص: به مناسبت بيست و سومين سالگرد شهادت آيت‏الله شهيد سيدمحمدعلي قاضي طباطبايي، اطلاعات، 9/8/1381، ص 3.
جلوه محراب: به انگيزه سالروز شهادت آيه‏الله قاضي طباطبايي نخستين شهيد محراب، جمهوري اسلامي، 9/8/1381، ص 9.
11000 [يازده هزار] روز زندان، همشهري، 30/8/1381، ص 13 و 15.

● روشنفكران
جايگاه روشنفكران در ايارن: در گفت و گو با دكتر داور شيخاوندي، حيات نو، 11/8/1381، ص 6.

● زنان
صفرزاده، هاله. شمه‏اي از فعاليت‏هاي سياسي زنان در دوره قاجار، حيات نو، 27/8/1381، ص 8.
كريمي، زهرا. سهم زنان در بازار كار ايران، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال شانزدهم، ش 12 و 11، مرداد و شهريور 1381، ص 208-219.
آريا، كورش. جزاير ايراني و تكرار ادعاهاي پوچ اعراب، كهكشان، سال دوازدهم، ش 74، مهر و آبان 1381، ص 34-37.
آقاجاني. گنجينه‏اي به نام آذربايجان غربي، ايران، 3/7/1381، ص 5.
ابراهيم‏پور، فرشيد. كاشان، شهر تاريخ، فرهنگ و هنر ايران، اطلاعات، 26/8/1381، ص 10.

● هنر معاصر
دبيري، آرشام. ارمني‏ها به معماري تهران هويت بخشيدند، اعتماد، 30/8/1381، ص 8.

● نقد و بررسي كتاب
افكاري، فريبا. دايره‏المعارف‏نويسي در ايران (نقد و بررسي كتاب)، كتاب ماه (كليات)، سال پنجم، ش 8، مرداد 1381ؤ 4-7.
الخان رضا اوغلو قلي‏ اف. نقد و بررسي قره‏باغ‏نامه‏ها، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1381.
خواجه‏نوري، بيژن. بهائيت در ايران (بررسي و معرفي كتاب)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1381، ص 89.
صالحي، كوروش. خاطرات ميرزاعلي خان امين‏الدوله (نقد و بررسي كتاب)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1381، ص 35-37.
عربخاني، رسول. نقد و بررسي كتاب انقلاب مشروطيت ايران، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1381، ص 45-50.
عظيمي، ميلاد. بخوشيد سرچشمه‏هاي قديم (نقد و بررسي كتاب پيشگامان نقد ادبي در ايران نوشته محمد دهقاني)، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، سال پنجم، ش 11، شهريور 1381، ص 80-85.
قاضي مرادي، حسن. هويت تاريخي ما: نگاهي به كتاب ديباچه‏اي بر نظرية انحطاط ايران نوشته سيدجواد طباطبايي، حيات نو، 27/8/1381، ص 6.
كوهستاني‏نژاد، مسعود. مجموعه كتاب (نقد و بررسي كتاب كتاب به كوشش فريد قاسمي)، سال پنجم، ش 8، مرداد 1381، [12]-15.
ميرعبايني، حسن. رهايي اسب تخيل (نقد و بررسي كتاب ول كنيد اسب مرا نوشته حسن اصغري)، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، سال پنجم، ش 12، مهر 1381، ص 62-63.
نقد، بابك. مدرنيته و ساختار تفكر ايراني (به همراه نقدي از شبتاب خاوري بر مقاله بابك نقد)، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 28/8/1381، ص 4.
● اسناد و مدارك
ظهيرنژاد ارشادي، مينا. اسنادي از روابط ايران و انگليس در عهد شاه قاجار 1250 تا 1264هـ .ق ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1381، 244ص.
فاطمي‏نويسي، عباس. شعبان جعفري (بي مخ) در آينه اسناد. ـ تهران: جهان كتاب، 1380، 405ص.
نظاميان عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك: ارتشبد آريانا، [تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات] . ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، بيست و دو + 227ص.

● اوضاع سياسي اجتماعي پهلوي دوم
عميد، محمدجواد. كشاورزي، فقر و اصلاحات ارضي در ايران، ترجمه رامين اميني‏نژاد. ـ تهران: نشر ني، 1381، 246ص.

● خاطرات
حسن‏بيگي، ابراهيم. روزگار با ما چه كرد؟ خاطراتي از روزهاي پاياني زندگاني محمدرضا پهلوي، ويراستار جواد محقق. ـ تهران: سازمان پژوهش در برنامه‏ريزي آموزشي، انتشارات مدرسه، 1381، 136ص.
موسوي بجنوردي، محمدكاظم. مسي به رنگ شفق: سرگذشت و خاطرات سيدكاظم موسوي بجنوردي، به اهتمام علي‏اكبر رنجبر كرماني . ـ تهران: نشر ني، 1381، 336ص.

● سرگذشتنامه
با پيشگامان آزادي: زندگينامه دكتر يدالله سحابي، گروه پژوهش‏هاي تاريخ شركت انتشارات قام. ـ تهران: قلم، 1381، 132ص.
با پيشگامان آزادي: زندگينامه مهندس مهدي بازرگان، گروه پژوهش‏هاي تاريخ شركت انتشارات قلم. ـ تهران: قلم، 1381، 96ص.
جعفري، محمدمهدي. بار ديگر شريعتي: خاطرات ناگفته دكتر محمدمهدي جعفري به همراه متن وصيت‏نامه دكتر علي شريعتي، به كوشش قاسم ياحسيني. ـ تهران: نگاه امروز، 1381، 223ص.

● روابط خارجي
برومند، صفورا. سركنسولگري بريتانيا در بوشهر 1322-1177هـ .ق/1914-1763م. ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1381، 476ص.

● احزاب ـ گروهها و اقوام
جمشيدي، گودرز. پژوهشي بر ايل باشت باوي، ويراستار محمد نادري دره‏شوري. ـ شيراز: كيان نشر، 418ص.

● آموزش و پرورش
رينگر، مونيكا. آموزش، ديني، و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجار، ترجمه مهدي حقيقت‏خواه. ـ تهران: ققنوس، 1381، 320ص.

● ادبيات معاصر
غلام، محمد. رمان تاريخي: سير و نقد و تحليل رمان‏هاي تاريخي فارسي 1332-1284. ـ تهران: نشر چشمه، 1381، 548ص.

مقاله‏نامه
● كليات
صادق، محمد؛ نظمي افشار؛ پيام مهستي. مقدمه‏اي بر سير تاريخي تراكم در ايران، كهكشان، سال دوازدهم، ش 74، مهر و آبان 1381، ص 20-28.
يگاني، اسماعيل. از مغزكشي تا مغزربايي، گزارش، سال سيزدهم، ش 140، آبان 1381، ص37-40.

● كتابشناسي
صالحي، نصرالله. تازه‏هاي ايران‏شناسي، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1380، ص 94-101.

● اوضاع سياسي و اجتماعي ـ قاجار
تيموري، ابراهيم. گوشه‏اي از تاريخ ايران، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال شانزدهم، ش 12 و 11، مرداد و شهريور 1381، ص 90-99.
چگونگي ارتباط اروپاي نيمه نخست قرن نوزدهم ميلادي با ايران، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 7/8/1381، ص 2.
سلاطي، غلامرضا. مردم ايران و زمامداري قاجاريه، مردم‏سالاري، 2/7/1381، ص 2.
گلي زواره، غلامرضا. تاريخ معاصر ايران از منظر امام خميني: امام خميني و جنبش تنباكو، جمهوري اسلامي، 18/8/1381، ص 2.
معتضد، خسرو. داستان سليمان خان و سوءقصد به ناصرالدين شاه، كهكشان، سال دوازدهم، ش 74، مهر و آبان 1381، ص 57-59.

● اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي
رضايي، جمشيد. تاملي بر حركت تاريخي امام خميني عليه امتيازطلبي آمريكا، رسالت، 14/8/1381، ص 11.
وزوايي، علي. اختيارات مصدق، زمينه‏ساز تسليم نهضت به استكبار، جمهوري اسلامي، 12/9/1381، ص 9.
وزوايي، علي. اين راه به كاپيتولاسيون ختم مي‏شود، جمهوري اسلامي، 13/8/81، ص 11.

● انقلاب اسلامي
صدر حاج سيدجوادي، احمد. فراموشي خشونت از خود آن خطرناك‏تر است: گزارش چاپ نشده‏اي از خشونت‏هاي آذر ماه 1357 در نجف‏آباد، گزارش، سال سيزدهم، ش 140، آبان 1381، ص 54-58.

● سرگذشتنامه
تجسم علم و عمل و شجاعت در سنگر اخلاص: به مناسبت بيست و سومين سالگرد شهادت آيت‏الله شهيد سيدمحمدعلي قاضي طباطبايي، اطلاعات، 9/8/1381، ص 3.
جلوه محراب: به انگيزه سالروز شهادت آيه‏الله قاضي طباطبايي نخستين شهيد محراب، جمهوري اسلامي، 9/8/1381، ص 9.
11000 [يازده هزار] روز زندان، همشهري، 30/8/1381، ص 13 و 15.

● روشنفكران
جايگاه روشنفكران در ايارن: در گفت و گو با دكتر داور شيخاوندي، حيات نو، 11/8/1381، ص 6.

● زنان
صفرزاده، هاله. شمه‏اي از فعاليت‏هاي سياسي زنان در دوره قاجار، حيات نو، 27/8/1381، ص 8.
كريمي، زهرا. سهم زنان در بازار كار ايران، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال شانزدهم، ش 12 و 11، مرداد و شهريور 1381، ص 208-219.
آريا، كورش. جزاير ايراني و تكرار ادعاهاي پوچ اعراب، كهكشان، سال دوازدهم، ش 74، مهر و آبان 1381، ص 34-37.
آقاجاني. گنجينه‏اي به نام آذربايجان غربي، ايران، 3/7/1381، ص 5.
ابراهيم‏پور، فرشيد. كاشان، شهر تاريخ، فرهنگ و هنر ايران، اطلاعات، 26/8/1381، ص 10.

● هنر معاصر
دبيري، آرشام. ارمني‏ها به معماري تهران هويت بخشيدند، اعتماد، 30/8/1381، ص 8.

● نقد و بررسي كتاب
افكاري، فريبا. دايره‏المعارف‏نويسي در ايران (نقد و بررسي كتاب)، كتاب ماه (كليات)، سال پنجم، ش 8، مرداد 1381ؤ 4-7.
الخان رضا اوغلو قلي‏ اف. نقد و بررسي قره‏باغ‏نامه‏ها، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1381.
خواجه‏نوري، بيژن. بهائيت در ايران (بررسي و معرفي كتاب)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1381، ص 89.
صالحي، كوروش. خاطرات ميرزاعلي خان امين‏الدوله (نقد و بررسي كتاب)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1381، ص 35-37.
عربخاني، رسول. نقد و بررسي كتاب انقلاب مشروطيت ايران، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 11-10، مرداد و شهريور 1381، ص 45-50.
عظيمي، ميلاد. بخوشيد سرچشمه‏هاي قديم (نقد و بررسي كتاب پيشگامان نقد ادبي در ايران نوشته محمد دهقاني)، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، سال پنجم، ش 11، شهريور 1381، ص 80-85.
قاضي مرادي، حسن. هويت تاريخي ما: نگاهي به كتاب ديباچه‏اي بر نظرية انحطاط ايران نوشته سيدجواد طباطبايي، حيات نو، 27/8/1381، ص 6.
كوهستاني‏نژاد، مسعود. مجموعه كتاب (نقد و بررسي كتاب كتاب به كوشش فريد قاسمي)، سال پنجم، ش 8، مرداد 1381، [12]-15.
ميرعبايني، حسن. رهايي اسب تخيل (نقد و بررسي كتاب ول كنيد اسب مرا نوشته حسن اصغري)، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، سال پنجم، ش 12، مهر 1381، ص 62-63.
نقد، بابك. مدرنيته و ساختار تفكر ايراني (به همراه نقدي از شبتاب خاوري بر مقاله بابك نقد)، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 28/8/1381، ص 4. 

 
 
www.iichs.org