جهاد اكبر

نوع و روش:  سياسي، خبري

مدير :           علي خراساني

سردبير:         محمدعلي علم

تاريخ انتشار:  1325ق

محل انتشار:   اصفهان

فاصله انتشار:  هفتگي

     روزنامه جهاد اكبر در اصفهان به مديريت ميرزا علي آقا خراساني و از شماره 26 سال اول به مديريت نامبرده و سردبيري ميرزامحمدعلي علم تاسيس و در سال 1325 قمري منتشر شده است. شماره نخست روزنامه در تاريخ 6 محرم 1325 (19 فوريه 1907) و شماره آخر آن چهارم ربيع ‏الثاني سال 1326 (6 دي 1908) منتشر شده است.

      اين روزنامه معمولاً در 8 صفحه به قطع روزنامه ‏هاي تربيت و الجناب، با چاپ سنگي و خط نستعليق روي كاغذ مرغوب چاپ شده است. روزنامه جهاد اكبر هفتگي بوده و سال تاسيس آن با خط نستعليق درشت در زير اسم روزنامه سرعنوان آن چاپ شده.

    وجه اشتراك ساليانه: اصفهان 25 قران، شش ماهه 15 قران، ساير ولايات داخله به اضافه هزينه پست در هر شماره در زير عنوان در ضمن دو سطر روزنامه بدين قسم معرفي شده است:

      جريده ‏ايست مطلق و آزاد محرك سلسله حميت و اتحاد مهذب اخلاق و محذر از نفاق در مواقع لازمه بيانات نافعه علميه و مقالات ادبيه و سياسيه نيز مندرج خواهد شد.

    هر صفحه مشتمل بر دو ستون و فهرست مندرجات هر شماره در ابتداي ستون اول صفحه اول درج است. مندرجات جهاد اكبر عبارت است از اخبار سري و حوادث و اتفاقات اطراف شهر و وقايع كلي مملكت و مقالات مشتمل بر تظلم و دادخواهي از حكام مستبد و طرفداران استبداد.

    اين نشريه يكي از مطبوعات بسيار شديداللحن بوده و گستاخي و شهامت فوق ‏العاده و مقالات آتشين آن يكي از موجبات خاص شكايت محمدعليشاه بوده است. روش سياسي جهاد اكبر آرمانهاي آزاديخواهانه و مشروطيت اعتدالي بوده است كه بيش از يكسال به انتشار خود ادامه داده است.

 
 
www.iichs.org