كتابشناسي خرداد 1381

معزي‏نيا، شكوهي

 

كليات

اتحاد، هوشنگ. پژوهشگران معاصر ايران، ويراستار فرزانه وزوايي؛ خطاط يدالله كابلي خوانساري. ـ تهران: فرهنگ معاصر، ج 4، 614ص.

ثلاثي، محسن. جهان ايراني و ايران جهاني. ـ تهران: نشر مركز، 499ص.

چهل گفتار از چهل استاد در ايران‏شناسي، ويراستار حسن اميري. ـ تهران: داستان دايره‏المعارف ايرانشناسي، 1381، 592ص.

روژبياني، محمدجميل. فرمانرواي مكريان در كردستان از دوران باستان تا عصر قاجار، مترجم شهباز محسني. ـ تهران: آنا، 1381، 142ص.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

فرمانفرمائيان، خداداد؛ مجيدي، عبدالمجيد و گودرزي، منوچهر. توسعه در ايران 1320-1357. ـ تهران: گام نو، 1381، 492ص.

كمره‏اي همداني، عليرضا. حكم مي‏كنم! نگاهي به اخلاق و رفتار رضاشاه، تدوين جواد محقق. ـ تهران: مدرسه برهان، 1381، 288ص.

محمدي، جليل. شوق يك خيز بلند نخستين اتحاديه كارگري ايران (1320-1285). ـ تهران، قطره، 1381.

نقي‏پور، علي‏اكبر. تاجي بر تارك تاريخ معاصر: تحليلي از جريان ملي شدن نفت و 28 ماه حكومت مردمي دكتر مصدق. ـ تهران: ايران مهر، 1381، 360ص.

 

اوضاع اقتصادي قاجار و پهلوي

آهنگران، محمدرسول. اصلاحات اقتصادي رضاخان و تاثير عوامل خارجي. ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، 236ص.

 

خاطرات ـ سرگذشتنامه

كيا، تندر. سردار: گزارشي تحليلي از بر دار رفتن آيت‏الله شيخ فضل‏الله نوري در نهضت مشروطه. ـ تهران: كتاب صبح، 1380، 140ص.

ميزباني، بهناز. خاطرات شهيد سيدمحمد واحدي. ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، 216ص.

 

روابط خارجي

حقيقت، عبدالرفيع. تاريخ روابط خارجي ايران، از كهن‏ترين زمان تاريخي تا عصر حاضر. ـ تهران: كومش، 1380.

 

تفكر و انديشه سياسي

نصيري، مهدي. اسلام و تجدد. ـ تهران: كتاب صبح، 1381، 396ص.

 

زنان

فرخ‏زاد، پوران. كارنماي زنان كاراي ايران (از ديروز تا امروز). ـ تهران: نشر قطره، 1380، 1012ص.

افتخاري بيات، حسينقلي. تاريخ ماكو، به اهتمام حسين احمدي. ـ تهران: مؤسسه نشر و پژوهش شيرازه، 1381، ص 112.

قصري، محمدكامبيز. سنندج دارالاياله كردستان ايران. ـ سنندج: دانشگاه كردستان، 1381، 128ص.

مهجوري، اسماعيل. تاريخ مازندران. ـ تهران: قدس، 1381، ج 1، 368ص.

نجمي، شمس‏الدين. گاهشمار تاريخ كرمان. ـ كرمان: مركز كرمان‏شناسي، 1381، ج 1، 512ص، ج 2، 474ص.

 

مطبوعات

كوهستاني‏نژاد، مسعود. اسناد دادگاهها و هيئت‏هاي منصفه مطبوعاتي از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي. ـ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‏ها، 1380، 765ص.

 

مقاله ‏نامه

كليات

بيات، كاوه. شكل‏گيري مرزهاي ايران و تركيه (1300 تا 1312)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 5، اسفند 1380، ص 103.

تجلي. مروري بر برنامه‏هاي توسعه پيش و پس از انقلاب، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 16، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1381، ص 198-208.

تيموري، ابراهيم. گوشه‏اي از تاريخ ايران (بخش دهم)، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 16، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1381، ص 286-295.

جريان‏شناسي انديشه سياسي در اسلام معاصر: گفت وگو با حجت‏الاسلام دكتر داود فيرحي، ايران، 22/3/81 الي 26/3/81.

دي‏ثنا، عبدالله. دكتر سحابي و تربيت معلمان ديني، كيهان فرهنگي، سال نوزدهم، ش 187، ارديبهشت 1381، ص 48-51.

مروري بر عوامل نفوذ فرهنگ غرب در ايران، جمهوري اسلامي، 25/3/1381، ص 11.

نونژاد، مسعود. بررسي ميزان موقعيت برنامه‏هاي عمراني، و جايگاه بخشهاي دولتي و خصوصي در سرمايه‏گذاري صنعتي ايران (1277-1247)، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 16، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1381، ص 210-227.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

طاهراحمدي، محمود. نگرشي بر فعاليت شوراي متحده مركزي اتحاديه‏هاي كارگران ايران: ظهور و افول يك تشكل صنعتي، نوروز، 18/3/1381، ص 10.

عدل مظفر دوباره نصب مي‏شود، ايران، 19/3/81، ص 10.

ماجراي كاپيتولاسيون، اعدام انقلابي منصور و شهداي مؤتلفه اسلامي، رسالت، 26/3/1381، ص 3.

منادي، احمد. سرداران سپيده: گراميداشت ياد و خاطره شهيدان مؤتلفه اسلامي، رسالت، 22/3/1381، ص 6.

ميرزايي، محسن. آزادي افسران ايراني از زندان متفقين، ايران، 12/3/1381، ص 10.

 

شهريور 1320

ميرزايي، محسن. مصاحبه خبرنگار اطلاعات با فروغي در مورد پيمان سه‏گانه، ايران، 13/3/1381، ص 10.

تحريكات راديو برلين: تهران ـ 16 ديماه 1320، ايران، 23/3/1381، ص 10.

ميرزايي، محسن. پيمانه 3 جانبه ايران، انگلستان و اتحاد جماير شوروي، ايران، 16/3/1381، ص 10.

 

قيام 15 خرداد 1342

خلجي، عباس. 15 خرداد 42 مقدمه انقلاب اسلامي، همشهري، 13/3/1381، ص 5  و 6.

خلجي، عباس. قيام پانزده خرداد زمينه‏ساز انقلاب اسلامي، حيات نو، 16/3/1381، ص6.

مرندي علمداري، فرهاد. 15 خرداد، آغاز نهضت آفتاب، كيهان، 12/3/1381، ص 6.

نگاهي به انگيزه‏ها و علل قيام خونين پانزده خرداد: نقطه عطف مبارزات معاصر، ايران (دولت عشق: ويژه‏نامه سيزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 6 و 7.

وزوايي، علي. 15 خرداد اصلاحات آمريكايي، جمهوري اسلامي، 13/3/1381، ص 11.

 

انقلاب اسلامي

آزادي، اسماعيل. مقايسه انقلاب ايران و چين، نوروز، 26/3/1381، ص 7.

افراسيابي، كاوه. ل، هابرماس، فوكو و ديدگاه‏هاي تكوين انقلاب اسلامي، اطلاعات، 7/3/1381 و 8/3/1381، ص 12.

 

سرگذشتنامه

جعفري قنواتي، محمد. معرفي و شناخت دكتر محمد مصدق. ـ تهران: قطره، 1380.

خطيبي، حسين. به ياد بهار، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 16، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1381، ص 254-285.

سيماي كارگزاران فرهنگ و سياست: اميرعباس هويدا، كيهان، 1/3/1381 الي 2/3/1381، ص 8 و 5 و 5/3/1381، ص 14 و 6/3/1381 الي 8/3/1381، ص 8 و 12/3/1381 الي 26/3/1381، ص 8 و 19/3/1381 الي 21/3/1381، ص 8.

گلي زواره. امام خميني: مدرس حالا هم زنده است، جمهوري اسلامي، 4/3/1381، ص 12.

نگاهي به زندگي و مبارزات آيت‏الله احسانبخش، جمهوري اسلامي، 13/3/1381، ص 11.

 

امام خميني

آزادي در انديشه امام خميني (ره)، حيات نو. 13/3/1381، ص 6.

افشار، اسدالله. مروري بر مواضع آمريكا ستيزانه امام امت (ره): آنها كه خواب آمريكا را مي‏بينند، خدا بيدارشان كند، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 13.

امام خميني (ره) احياگر اسلام ناب و نورآگين: در گفتگو با استاد مهدي هادوي تهراني، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 6-7.

امام خميني (ره) و آزادي انديشه، اندوخته (ضميمه حيات نو)، 16/2/1381، ص 2.

امام خميني و الهام از نهضت حسيني: گفتگو با آيت‏الله بني فضل و آيت‏الله مؤمن، صحيفه حوزه (ضميمه جمهوري اسلامي)، 13/3/1381، ص 6.

امام خميني و 13 نكته، جمهوري اسلامي، 13/3/1381، ص 12.

اميري، ابراهيم. امام خميني، الگوي استكبارستيزي، صحيفه حوزه (ضميمه جمهوري اسلامي)، 13/3/1381، ص 5.

ايزدپناه، عباس. رهبري دموكراتيك و رهبري رباني، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 8-10.

پارسانيا، حميد. حضور امام در حيات سياسي ايران، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 12.

پورحسن، مهدي. امام خميني و رمز نجات فلسطين، صحيفه حوزه (ضميمه جمهوري اسلامي)، 13/3/1381، ص 7.

پويا، حسن. 15 خرداد، سند ايستادگي مردم، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 20.

پيوند اسلام با عرفان و سياست در نگاه آيت‏الله شاه‏آبادي و امام خميني، صحيفه حوزه (ضميمه جمهوري اسلامي)، 13/3/1381، ص 3.

تفسير يك شعار، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 11.

حبيبي، سلمان. ماخذشناسي آثار مكتوب پيرامون زندگي و شخصيت الهي امام خميني (ره))، رسالت، 13/3/1381، ص 14.

حسامي، ريكا. جايگاه زن از نظر رهبر كبير، رسالت، 16/3/1381، ص 13.

حمصيان، احمدرضا. مروري بر نقش متقابل تربيت و سياست از نظر امام خميني (ره): تربيت غيرصحيح موجب فساد در سياست است، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج  ملكوتي امام خميني (ره)، 13/3/1381، ص 30-31.

رجبي، فاطمه. مباني معرفي قيام در انديشه امام، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 24-25.

رستخيز شوركائي، شيدالله. امام خميني (ره) و مبارزه با تحجر، رسالت، 13/3/1381، ص 13.

ساساني، حبيب. جايگاه جنبش دانشجويي در انديشه و سيره امام خميني (ره)، رسالت، 21/3/1381، ص 6.

عارفي، محمداكرم. راهكار وحدت سياسي جهان اسلام در انديشه امام خميني، رسالت، 19/3/1381، ص 6.

عبادي، حسين. تاملي در انديشه سياسي امام خميني (ره)، ايارن (دولت عشق: ويژه‏نامه سيزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 4 و 5.

علوي تبار، عليرضا. روشنفكران ديني و امام خميني: بازخواني يك پيوند، نوروز (ويژه سيزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 5.

قادري، پرستو. اهداف انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره): حقي كه حكومت بايد به مردم بپردازد، كيهان، 12/3/1381 و 13/3/1381، ص 5.

كاميار. ج. كنكاشي در معنا و مفهوم آزادي از ديدگاه امام خميني، نوروز (ويژه سيزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره))، 13/3/31381، ص 10-11.

ماهيت قانون اساسي از ديدگاه امام خميني (ره): در گفتگو با حجت‏الاسلام عباسي كعبي، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/2/1381، ص 28-29.

محسن‏زاده، احمد. مردم در انديشه حكومتي امام خميني، جمهوري اسلامي، 27/3/1381، ص 11.

مردم‏گرايي در انديشه و عمل امام خميني، جمهوري اسلامي، 12/3/1381، ص 11.

مهاجري، مسيح. امام خميني (ره) احياي تفكر فقرستيزي و عدالت‏خواهي اسلامي، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 4-5 و 7.

نظري به شخصيت الهي ـ سياسي حضرت امام خميني (ره): گفتگوي آقاي محمد لنسل (رئيس جامعه شيعيان اتريش) با استاد محمدتقي مصباح، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/2/1381، ص 3، 7.

نفوذ انديشه‏ هاي امام خميني (ره) در غرب: در ميزگردي با حجت‏الاسلام محسن غرويان و دكتر عباسعلي شاملي، رسالت (ويژه‏نامه به مناسبت سيزدهمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره))، 13/3/1381، ص 14-15.

 

روابط خارجي

ولايتي، علي‏اكبر. ايران و اسرائيل: بررسي روابط شاه با رژيم صهيونيستي (1317-1357)، كيهان، 1/3/1381 الي 2/3/1381، ص 8 و 5/3/1381، ص 14 و 6/3/1381 الي 8/3/1381، ص 8 و 12/3/1381 الي 16/3/1381، ص 8 و 19 الي 22/3/1381، ص 8.

 

تفكر و انديشه سياسي

اشراقي، محمود. انديشه اجتماعي شهيد مطهري، كيهان فرهنگي، سال 19، ش 188، خرداد 1381، ص 48-53.

تاجديني، علي. درآمدي بر انديشه سياسي استاد مطهري. ـ تهران: هماهنگ، 1381، 216ص.

جعفري خورشيدي، حنيف. شريعتي انديشه شهيد يا شهيد انديشه، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 21/3/1381، ص 3.

ديروز، امروز و فرداي دين‏مداران روشنفكر و روشنفكران ديني روز: بيانيه تحليلي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها، نوروز، 20/3/1381، ص 7.

رحماني، تقي. شريعتي و انديشه تغيير اجتماعي، نوروز. 30/3/1381، ص 8.

روح، محمدجواد. اصلاح‏گري كه ناچار، انقلابي شد: شريعتي از نگاه امروز در گفت وگو با مجتبي بديعي، نوروز. 30/3/1381، ص 9.

سروش، عبدالكريم. دكتر شريعتي و بازسازي فكر ديني، اطلاعات، 28/3/1381، 29/3/1381 و 1/4/1381، ص 6.

صديقي. نادر. مطهري و هابرماس، نوروز، 21/3/1381، ص 7.

قاسمي، علي. پروتستانتيسم اسلامي: پروژه ناتمام شريعتي، ايران، 28/3/1381 و 29/3/1381، ص 6.

لك‏زايي، نجف. ارزش تفكر سياسي ملااحمد نراقي، رسالت، 5/3/1381، ص 6.

مدرسي، علي. مدرس و تمدن غرب، كيهان فرهنگي، سال نوزدهم، ش 187، ارديبهشت 1381، ص 22-25.

ملك‏محمودي، موسي. شريعتي و ديالكتيك، حيات نو، 29/3/1381، ص 6.

نگاهي اجمالي به آرا و انديشه‏هاي شهيد آيت‏الله سيدمحمدرضا سعيدي. با وجود رنج و فقر مملكت آقازاده‏ها در ناز و نعمت نباشند، رسالت، 20/3/1381، ص 12.

يادي و خاطراتي از زنده‏ياد دكتر علي شريعتي در گفت وگو با مديريت مؤسسه حسينيه ارشاد آقاي ناصر ميناچي، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 28/3/1381، ص 2 و 3.

ياسري. غلامحسين. انديشه شريعتي درباره قلم، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 28/3/1381، ص 1 و 4.

 

روشنفكران

اديب، محمدحسين. عصر انديشيدن ذيل سرمشق روشنفكران سپري شده است، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 21/3/1381، ص 3.

نيمه پنهان: روشنفكران و انقلاب. كيهان، 22/3/1381 الي 23/3/1381، ص 8 و 26/3/1381 الي 28/3/1381، ص 8 و 29/3/1381، ص 9 و 3/3/1381، ص 8.

 

تاريخ اماكن

تخت‏جمشيد و پاسارگاد؛ طنين تمدن ايراني در گوش تاريخ، اطلاعات. 1/3/1381، ص 10.

 

جغرافياي تاريخي

آذربايجان شرقي؛ سرزمين قلعه‏هاي تاريخي، اطلاعات، 1/3/1381، ص 10.

 

ادبيات معاصر

صديقي، نادر. ترانه وفاق ترانه مشروطه، نوروز، 16/3/1381، ص 7.

ملكوتي، بيتا. نمايشنامه‏نويسان و نمايش‏هاي ايراني: مروري كوتاه بر تاريخچه نمايشنامه‏نويسي در ايران، سينما تئاتر ايران (ضميمه ايران)، 4/3/1381، ص 14.

 

هنر معاصر

ميرزايي، محسن. توضيح در مورد علت قطع موسيقي كلاسيك از راديو ايران، ايران، 19/3/81، ص 10.

 

نقد و بررسي كتاب

آهنجيده، اسفنديار. نگاهي به كتاب خاطرات جعفر شريف‏امامي (نخست‏وزير 1340-1339 و 1357)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 5، اسفند 1380، ص 52-54.

حقاني، موسي. معماي هويدا تا معماي ميلاني؟ (نقد و بررسي مقاله‏اي درباره كتاب معماي هويدا در ماهنامه ايران معاصر)، كيهان، 5/3/1381، ص 13 و 8/3/1381، ص 7.

رضايي شيرازي، فاطمه. نگاهي به كتاب سفينه طالبي يا كتاب احمد، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم، ش 5. اسفند 1380، ص 43-47.

زريني، حسين. معرفي و نقد كتاب نهاوند در هزاره‏هاي تاريخ، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم. ش 5، اسفند 1380، ص 55-57.

مشايخي، عبدالكريم. نقد و بررسي كتاب تاريخ تحولات اجتماعي ايران  (مقاومت شكننده)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال پنجم. ش 5، اسفند 1380، ص 5-15.

ناسيوناليست يا تجددطلب؟: بررسي كتاب ناسيوناليسم در ايران نوشته ريچارد كاتم، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 13/3/1381، ص 14.

 
 
www.iichs.org