هندرسون، لوي

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 85،95،124
توضيح‌ : سفير وقت‌امريكا در تهران‌
هيكل‌ محمد حسنين‌.''ايران‌، روايتي‌كه‌ناگفته‌ماند''،مترجم‌:حميد احمدي‌،تهران‌:الهام‌،.1366([6] ، 400 ص‌ .)

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 201،202،206،208،209،212،213،214،216،224
توضيح‌ : سفير امريكا در ايران موزلي‌، لئونارد.''بازي‌قدرت‌''،مترجم‌:محمود ط‌لوعي‌،تهران‌:هفته‌،.1368([3] ، 343 ص‌ .)

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 78،81،96،107،124، مهدوي‌، عبدالرضا هوشنگ‌، -1309
.''تاريخ‌روابط‌خارجي‌ايران‌ج‌. 2'' ''تهران ‌اميركبير،.1368)

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 21،23،32،36،39،46،51،62
نجاتي‌، غلامرضا.''جنبش‌ملي‌شدن‌صنعت‌نفت‌ايران‌و كودتاي‌28 مرداد 1332''تهران‌:شركت‌سهامي‌انتشار،.1368(شانزده‌، 664 ، 68ص.)

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ :84،111،73،74،77،78،79،82،83
توضيح‌ : سفير امريكا در ايران‌
روبين‌، باري‌.''جنگ‌قدرتهادرايران‌''،مترجم‌:محمودمشرقي‌،تهران‌:آشتياني‌،.1363(]4[ ،223ص)

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 47،48،50،51،52،54،55،56
توضيح‌ : سفير آمريكا در تهران‌
مهرداد ، محمود.''خواندنيهاي‌تاريخي‌. ج‌4''تهران‌:هفته‌،.1363

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 351،352،353،354،363،369،372،374،366،339،342،343،375،380،82
توضيح‌ : سفير آمريكا در تهران‌
بهنود ، مسعود.''دولتهاي‌ايران‌ازسيدضياء تابختيار''تهران‌:جاويدان‌،.1366(بيست‌وچهارم‌، 929 ص‌.)

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 63،81،124،133
مهدي‌نيا ، جعفر.''زندگي‌سياسي‌علي‌اميني‌''تهران‌:پاسارگاد ، پانوس‌،.1368([14] ، 520ص)

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 61،(زيرنويس‌)،92،169،302،309،316،404،456،457،459،462،468،(زيرنويس‌)،541
بيل‌، جيمز . لوييس‌، ويليام‌راجر.''مصدق‌، نفت‌، ناسيوناليسم ايراني‌''،مترجم‌:عبدالرضاهوشنگ‌مهدوي‌. كاوه‌ بيات‌،تهران‌:نشر نو،.1369(576 ص‌ .)

 

نام‌ : هندرسون‌، لوي
شماره‌صفحه‌ : 30،629،641
توضيح‌ : سفيركبيرآمريكادرايران‌
بهار ، مهدي‌.''ميراث‌خوار استعمار''تهران‌:اميركبير،.2537(656 )

ن

www.iichs.org