ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

138

غزه در آتش و خون

 

 

رقص چوبها به مناسبت کودتای 28 مرداد

 

 

پیشینه فرش

 

 

زندگی و اقدامات لارنس آلمانی در ایران
مطیع ترین وزیر امور خارجه ایران
سهم  ساواک در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی
محمد باقرخان تنگستانی

اخبارNEWS

فروشگاه مجازي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران افتتاح شد  |+| بزودی آغاز به کار وب سايت جديد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

Google

جوان و تاریخ

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

شماره ۱۶ 

 

سلسله مراتب و مشاغل زنان اندرون

 

نيلوفر کسري

 

يکي از مشخصات شاهان قدرتمند داشتن همسران متعدد و حرمسراي مجلل بود. زيبايي و جواني دو شرط ساده ورود به حرمسرا به حساب مي آمد. وليکن هستۀ اصلي زنان حرمسرا متشکل از زنان نزديک و نزدیکان درجه اول شاه بود که با کنيزان و خدمۀ آنان کامل مي شد. در رأس همه اين زنان مادر شاه قرار داشت سپس مادران ناتني و خاله ها، عمه ها و خانمهاي مسن خانواده سلطنتي بودند که در صورت تمايل پس از مرگ همسرشان، پادشاه قبلي در حرمسراي شاه بعدي باقي مي ماندند. سپس همسران عقدي پادشاه که معمولاً از خانواده هاي قاجار و اشراف درجه اول کشوري انتخاب مي شدند و مهمترين رکن حرمسرا را تشکيل مي‌دادند. اينان بيشتر به دليل مصالح سياسي و پيوند خانوادگي ما بين بزرگان ايل و طايفه انتخاب مي شدند تا مرهمي باشند بر هيجانات داخل کشور و شاه را از شورش و طغيان قبايل و ايلات و دسايس بزرگان باز دارند. اين ازدواجها بر اساس وصيت آقا محمد خان قاجار سر سلسله قاجاريه انجام مي شد و بسيار مهم بود چرا که او اعتقاد داشت بين دو طايفه و تيره ايلات قاجار (قوانلو و دولو) مي بايست از طريق همين ازدواجها اتحادي ايجاد شود.

 

همسران عقدي شاه معمولاً توسط مادر او انتخاب مي شدند و فقط فرزندان اين زنان حق انتصاب به مقام ولايتعهدي را داشتند.

 

دسته سوم و گروه آخر زنان صيغه اي يا موقت بودند که بنا بر ميل شاه انتخاب مي شدند و از ساير طبقات جامعه بودند. اينان از محبوبيت زيادي نزد شاه برخوردار بودند و گاه بعضي از آنها تا درجه سوگلي ترقي مي‌نمود و مي توانست مانند ملکه حکم براند از اين ميان مي‌توان به انيس الدوله اشاره کرد. گاه گروهي از اينان به شکل پيشکشي سران و بزرگان کشوري به  حرمسرا راه مي يافتند تا وسيله اي براي ارتقاء جايگاه صاحبان قبلي خود شوند. آخرين دسته زنان حرمسرا، زناني بودند که به صورت کنيز خريداري شده بودند تا خدمتگزار زنان ديگر باشند.1

 

رديف

زنان حرمسرا به ترتيب اهميت

وضعيت زنان پس از جلوس شاه جديد

1

مادر اصلي شاه

مادر شاه پس از جلوس فرزندش به پادشاهي داراي نفوذ و منزلت فراوان در حرمسرا مي گرديد.

2

مادران ديگر و نزديکان خانواده چون خاله ها و عمه هاي شاه

کساني که به ميل خود پس از جلوس شاه جديد در حرم مي ماندند

3

زنان عقدي شاه

معمولاً خانواده هاي اشراف قاجاري و سلطنتي انتخاب مي شدند و تنها فرزندان آنان حق انتصاب به مقام ولايتعهدي را داشتند. مگر مواردي که شاه به عللي، شخص لایق تری را منصوب مي‌کرد. مانند فتحعلي شاه که بعد از مرگ عباس ميرزا نايب السلطنه براي قدرداني، فرزند ارشد  او محمد شاه را به ولايتعهدي برگزيد. گرچه در قرارداد ترکمان چاي اين امر به طور لفظي مطرح شده بود.

4

زنان صيغه اي

اين دسته از زنان معمولآً از خاندانهاي بزرگ کشور و لشکري و نيز خاندانهاي بزرگ ايلات برگزيده مي شدند. البته گاهي از اوقات افرادي از خانواده هاي کم اهميت به اين مقام نايل و حتي پس از جلب الطاف ملوکانه موفق به کسب مقام سوگلي مي شدند. مدت ازدواج آنها حداکثر تا 99 سال قيد مي گرديد، از اين دسته مي توان به انيس الدوله سوگلي ناصرالدين شاه، جيران و خانم باشي اشاره کرد.

5

زنان صيغه اي کم اهميت

که معمولاً از خانواده هاي عادي بودند و فرزنداني از شاه داشتند. گاه کنيزان به اين مقام نايل مي شدند.

6

کنيزان

 

 

سلسله مراتب زنان در کليه سلامها، مجالس رسمي و معاشرتها رعايت مي شد. شرفيابي به پيشگاه شاه نيز شامل همين سلسله مراتب بود. سلامهاي مخصوص نيز بدين منظور انجام مي يافت که تا زمان فتحعلي شاه روزي يک بار و از زمان محمد شاه هفته اي يک بار بود و پس از مرگ وي منسوخ گرديد2 و فقط در اعياد رسمي برگزار مي گشت. هر يک از اين زنان به ميزان نفوذي که در نزد شاه داشتند حقوق و مستمري ماهيانه دريافت مي کردند مگر زنان رتبه 6 (کنيزان) که خرجشان با سوگليها و زنان درجات بالايي که به آنها خدمت مي کردند، بود. اين حقوق و مقرري شامل فرزندان ذکور و اناث شاه البته تا زماني که در حرمسرا بودند نیز مي‌گرديد. گاه حقوق زنان شاه حواله به گمرکات بود که هر ماه تحويل اعتماد الحرم مي شد و او پس از تقسيم نزد زنان مي فرستاد.3 «... اين کار براي وي سود فراوان داشت زيرا از حقوق هر يک به فراخور حال و مناسبات مبلغي برمي‌داشت. انيس الدوله (سوگلي ناصرالدين شاه) داراي دستگاه عظيمي بود و حقوقي معين نداشت زنهاي درجه اول شاه را ماهي هفتصد و پنجاه تومان حقوق بود. زنهاي درجه دوم به تفاوت از پانصد تا دويست تومان داشتند و صيغه هاي درجه سوم را از  يکصد تا يکصد و پنجاه تومان مقرري بود. دخترهاي بزرگ شاه سالي هزار تومان حقوق داشتند».4

 

اگر تصور شود که زنان اندرون موجودات بيکاري بودند و از هرگونه علم و دانش و مهارتهاي ورزشی و هنري بي بهره بودند، به بيراهه رفته‌ايم. هر روز تعدادي از اساتيد جهت تعليم دختران و زنان اندرون به آنجا  رفت و آمد مي‌کردند. بسياري از زنان خود به هنرهاي گوناگون آراسته بودند و روز را با انواع کارهاي هنري چون خطاطي، گلدوزي، سوزن دوزي، مرواريد دوزي، نقاشي و بافندگي به پايان مي بردند. به طور مثال مهد عليا ملک جهان خانم مادر ناصرالدين شاه در اوخر عمر روکشي براي ضريح حرم اما مرضا (ع) با پارچه مخمل مشکي و مرواريد بسيار زيبا به دست خود دوخت و آن را به آستانه مقدس حضرت امام رضا (ع) هديه کرد. اين روکش هم اکنون جزء اموال موزه آستان قدس رضوي مي‌باشد.5

 

بسياري از اين زنان در علوم رزمي چون تيراندازي و کمان داري تعليم مي يافتند به طوري که بنا بر ذکر منابع جيران تجريشي سوگلي ناصرالدين شاه سوارکاری خبره بود و فخرالدوله دختر محبوب او نیز در تيراندازي مهارت داشت.6 بسياري از دختران و زنان شاه تحت تعاليم مذهبي و قرائت قرآن قرار مي‌گرفتند و همواره مراسم مذهبي در اندورن شاهي براي زنان برگزار مي‌شد.7

 

جالب تر از اين اعطا و واگذاري مشاغل خاص در اندرون به خانمهاي مورد اعتماد و مورد توجه شاه بود. جدول زير نشانگر پاره اي از اين مشاغل است:

 

رديف

نوع شغل

توضيحات

1

تقسيم غذاي اندرون

خانم کوچک دختر تقي خان و نبيرۀ کريم خان زند در عهد فتحعلي شاه عهده دار اين وظيفه بود. بديهي است چنين وظيفه اي فقط به افراد مطمئن سپرده مي‌شد.8

2

نظارت خانه اندروني شاه

اين مقام در زمان فتحعلي شاه به عهده دلبر خانم بود.9

3

نظارت بر زنان

ناصرالدين شاه هميشه سه يا چهار نفر از زنان عاقله را که داراي کفالتي بودند به عنوان رياست زنان ديگر انتخاب مي‌کرد و به هر يک از آنها تعدادي از خانمها را مي‌سپرد و احتياجات آنها را به وسيله اين زنها برطرف مي‌گرديد.10

4

نظارت بر خزانه اندرون

از زمان فتحعلي شاه خزانه تقسيم شده بود يکي از اين خزانه ها خزانه طلا و جواهرات بود که زير نظر و مهر و کليد شاه قرار داشت و شاه نگهداري از اين صندوقها و جواهرات را به يکي از زنان خود مي‌سپرد. اين مقام در زمان ناصرالدين شاه متعلق به کنيز کردي به نام فاطمه بود.11

5

نگهداري از وجوه تقديمي و پيشکشي

اين وجوه در زمان ناصرالين شاه به امينه اقدس، يکي از زنان با نفوذ شاه سپرده شده بود تا در آخر سال تقديم خزانه شود.12

6

نامه نگاري به امپراتريسهاي دول خارجي و زنان سفرا و پذيرايي از ميهمانان زن خارجي که به حرم مي‌آمدند

اين مقام يکي از شغلهاي مهم بود که در زمان فتحعلي شاه مختص آغا باجي بود بعدها به مهد علياي سوم (ملک جهان خانم) و بعد از مرگ وي به انيس الدوله سوگلي ناصرالدين شاه سپرده شد.

 

 

ناصرالدین شاه و همسرانش در اندرون

_____________________________

 

1. سلطان احمد ميرزا عضدالدوله، تاريخ عضدي با توضيحات و اضافاتي از مرحوم دکتر عبدالحسين نوايي (تهران، نشر علم، 1376)، ص 15.

2. همان، ص 12 و13.

3. همان، ص 162.

4. همان، ص 162 و 163.

5. بنا بر سخنان شفاهي و مشاهده عيني مرحوم استاد دکتر محمد اسماعيل رضواني.

6. جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به معير الممالک، دوستعلي خان: يادداشتهايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين شاه (تهران، نشر تاريخ ايران، 1361) و و رجال عصر ناصري (تهران، نشر تاريخ ايران، 1361)، از همين نويسنده.

7. جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به تاج السلطنه: خاطرات تاج السلطنه به کوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان (تهران، نشر تاريخ ايران، 1362).

8. تاريخ عضدي (پيشين)، ص 89.

9. همانجا.

10. تاج السلطنه: خاطرات، ص 61.

11. فووريه: سه سال در دربار ايران از 1306 تا 1309 قمري، ترجمه عباس اقبال (تهران، علمي، 1325)، ص 85.

12. تاريخ عضدي، ص 17.

 
نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) -

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر


 
www.iichs.org