ArticlesStatesmenPublicationsWoman e-zineO.HistoryًRestorationViewpoints and untold events
IICHS English Website
» مقالات » تولد شوم؛ همايش صهيونيستها در لندن براي حمايت از اعلاميه بالفور (همايش اپراي لندن) (صفحه 3)
کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات
88

 

نام کتاب:

نسیمی از دفتر ایام، خاطرات علیرضا

مظفری زاده

نویسنده :

علیرضا

مظفری زاده

تعداد صفحات: 434

بها: 5000 تومان

 

 

نام کتاب:

خاطرات

سعداله خان درویش

 به کوشش:

جهانگیر درویش

تعداد صفحات: 275

بها: 3000 تومان

 

 

کتابشناسي جريان بابيت و بهائيت  روزشمار جريان بابيت و بهائيت  قائم موعود اسلام (عج)، و مدعيان مهدويت  ميرزا علي‌محمد باب؛ از چالشهاي فرارو تا توبه و تکذيب ادعا  کتاب اقدس خاتميت؛ ريزشها و بحرانهاي مداوم...  بيت‌العدل اعظم بهائيت؛ بن‌بست مشروعيت  بابيت و بهائيت؛ نماي دور، نماي نزديک  بهائيت در ادعا؛ بهائيت در عمل  وعده‌هاي بي بنياد، پيشگوييهاي معکوس ...  

 

 

 

روس تزاري؛ امپراتوري فزونخواه و تجاوزگر   بهائيت، پيوند عميق و همه‌جانبه با امپرياليسم تزاري  سران برجسته بهائيت، خادمان روس تزاري... پيوند ديرين و ديرپاي حسينعلي بهاء با استعمار تزاري با استعمار بريتانيا آشنا شويم همکاري بهائيان با مؤسسات وابسته به انگليس در ايران عباس افندي و مافياي    بهائي / انگليسي  دوستان انگلو ـ صهيون عباس افندي بهائيت و اسرائيل؛ پيوند ديرين و فزاينده ...

 

 

 

 

با امپرياليسم آمريکا آشنا شويم امپرياليسم آمريکا و بهائيت؛ پيوند ديرين و همه جانبه قديم‌ترين ردّ پاي پيوند ميان فرقه و حاکميت آمريکا بهائيان در انجمنهاي ماسوني و شبه ماسوني  تعامل آمريکا با بهائيان در ايران  امپرياليسم خبري و بهائيت   تبليغ در خدمت نظام سلطۀ جهاني  بهائيت و رژيم پهلوي  ماه عسل رژيم پهلوي و بهائيان  امام خميني و بهائيت دربار پهلوي و بهائيان ...

 

 

 

 

لوح تاریخ معاصر ایران

برنده تندیس زرین

دومین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال

 

 

 

تولد شوم؛ همايش صهيونيستها در لندن براي حمايت از اعلاميه بالفور (همايش اپراي لندن) (صفحه 3) 

 

ويسكنت بريس 25، سفير انگليس در واشنگتن (10-1905)

 

            از سال‌ها پيش و بويژه از زمان ديدارم از فلسطين در سال 1914، صميمانه از تلاش‌هاي جنبش صهيونيستي براي بازگرداندن قوم يهود به موطن باستاني‌اش، حمايت كرده‌ام و شادمانم از اينكه مي‌بينم دولت اعليحضرت به تازگي حمايت خود را از اين آرمان كه به اعتقاد من با پايان يافتن جنگ، وارد مرحله عملي خواهد شد، ابراز داشته است. به دست آوردن موطن باستاني و تبديل آن به كانون زندگي ملي يهود براي تمامي يهوديان در گوشه و كنار جهان منافع فراواني به همراه خواهد داشت، گرچه تنها بخش كوچكي از قوم يهود مي‌تواند براي خود در فلسطين مسكن و مأوا جستجو كند.

 

            از قرار، فلسطين در سال‌هاي اخير به شدت تخريب شده است، اما با بهره‌برداري از منابع اين سرزمين، مي‌توان زندگي جمعيتي به مراتب بيشتر از ساكنان دوران فرمانروائي نكبت‌بار ترك‌ها را، تأمين كرد. سوري‌ها، اعراب و ارامنه نيز تلاش مي‌كنند تا خود را براي هميشه از سيطره تركهاي بيگانه و مهاجم، رها كنند.

 

ارل سلبورن 26، كميسارياي عالي انگليس در آفريقاي جنوبي (10ـ 1905) حمايت صميمانه و همه جانبه خود را از سياست دولت اعليحضرت در قبال آرمان‌هاي صهيونيستي كه در اعلاميه آقاي آرتور بالفور بازتاب يافته است، اعلام مي‌دارم.

 

لرد بالفور بورليه 27، وزير امور اسكاتلند (1903ـ 1895) «از تأسيس موطن ملي يهود در فلسطين حمايت مي‌كنم و اميدوارم كه اين سياست با موفقيت اجرا شود».

 

لرد سايدنهام كومب 28، فرماندار بمبئي (1913-1917): ... حمايت كامل خود را از اين هدف اعلام مي‌دارم و خوشحالم كه فلسطين قرار است بار ديگر به موطن ملي يهوديان تبديل شود. تشكيل موطن ملي يهود از جمله نتايج خوشايندي است كه اميدواريم اين جنگ خانمان‌سوز و تأسف‌آور به دنبال داشته باشند.

 

لرد اموت 29، معاون وزير مستعمرات (1914- 1911): ... جنبشي كه هدف آن تأسيس موطن ملي يهود در فلسطين است از حمايت قلبي من برخوردار است و صميمانه آرزو مي‌كنم كه همايش شما با موفقيت همراه باشد.

 

لرد تنيسون 30، فرماندار استراليا (1914 ـ 1919) ... به اعتقاد من تأسيس موطن ملي يهود در فلسطين به برقراري صلح در جهان كمك خواهد كرد كشور يهود بايد آنگونه كه جرج اليوت به زيبائي بيان كرده است به تجلي‌گاه روح يهود كه با تكيه به شالوده قديمي خود، حيات تازه‌اي يافته باشد، تبديل شود.

 

اسقف جيمز كوپر 31، رئيس مجمع عمومي كليساي اسكاتلند: كليساي اسكاتلند، از اعلاميه كابينه بريتانيا مبني بر حمايت از تأسيس موطن ملي يهود در فلسطين و پاسداري از حقوق مدني و مذهبي جوامع غير يهودي در اين سرزمين كه براي مسيحيان و يهوديان بسيار عزيز است، صميمانه پشتيباني مي‌كند و بسيار شادمان است كه اين افتخار مضاعف نصيب بريتانيا شده است و دعا مي‌كند تا اين اعلاميه منشاء بهترين بركات خداوند براي قوم بني‌اسرائيل باشد.

 

بوغاس نوبر پاشا 32 رئيس هيئت نمايندگي ملي ارامنه: به مناسبت اين همايش صهيونيستي كه از سوي كميته صهيونيستي سازمان يافته است، در مقام رئيس هيئت نمايندگي ملي ارامنه خرسندم تا بار ديگر تبريكات صميمانه ارامنه را براي صدور اين اعلاميه، ابراز دارم بسيار خوشحاليم كه حمايت مقتدرانه دولت بريتانيا اين نويد را به شما مي‌دهد كه در روز پيروزي كساني كه براي نجات ملل ستمديده مي‌جنگند آرمان‌هاي شما هم تحقق يابد و همزمان با تحقق ادعاي تاريخي شما بر سرزمين اجدادي خود و بازيافتن مليّت يهود، آرمان‌هاي ارامنه نيز جامعه عمل بپوشد.

 

صفحه 1

صفحه 2

__________________________________

 

1. Nahum Sokolow

2. Liberty

3. Justice

4. Herbert Samuel

5. طرفداران صهيونسم خود صريحآ اعتراف مي‌كنند كه اكثريت سكنه فلسطين اعراب مسلمان هستند،  با اين وصف در همايش‌هاي خود مكرر از تصرف اين سرزمين و تشكيل دولت صهيونيستي سخن مي‌رانده‌اند، اين همه، دولت انگليس هرگز به آنچه كه متعهد شده بود پايبند نبود به ويژه آنچه كه در قبال مسلمانان اظهار داشته بود.

6. به‌رغم ادعاي كشورهاي غربي، حمايت آنان از صهيونيسم با عمقي از نژادپرستي درآميخته بود. كه با اصول دمكراسي غربي نمي‌تواند همخوان باشد.

7. آيا از اين سخنان چيزي جز نوعي ديگر از نژادپرستي و شوونيسم عظمت طلبانه مستفاد مي‌شود؟ بنيادرژيم صهيونيستي برهمين نژادپرستي استوار است و نه مذهب يهود.

8. به گزارش خود صهيونيست‌ها يهوديان هميشه در ممالك مختلف پراكنده بوده‌اند و هيچ گاه به شكل متوالي در فلسطين اقامت نداشته‌اند و هرگز اكثريت جمعيت را به دست نياوردند. از همين ايام  با توسل به سيل مهاجرين بود كه تركيب جمعيت فلسطين به هم خورد، تازه تصور نمي‌رود كه هنوز اكثريت جمعيت فلسطين از آن آنها باشد.

9. مي‌دانيم كه حتي در همان زمان اكثريت يهوديان حاضر نشدند به اورشليم مراجعت كنند.

10. Sir Mark sykes

11. منظور سياستمدار انگليسي، اعراب ساكن سرزمينهاي فلسطيني است!

12.  اين جمله خاخام پرتقالي به خوبي منويات استعماري دولت بريتانيا را براي سلطه كشورهاي شرقي و مسلمان نشان مي‌دهد.

13. ديدگاه‌هاي زورگويانه كاملا از همين يك جمله هويداست.

14. Israel Zangwill

15. Jewish Territorial organization[1]

16. يكي از ويژگي اعضاي جنبش صهيونيستي آن است كه مي‌كوشد يهوديان مخالف خود را خائن به آرمانهاي يهود معرفي كند.

17. H.N. Mostdichian

18. حضور هيئت ارامنه در اين همايش نشان مي‌دهد كه دولت بريتانيا، علاوه بر يهوديان و اعراب، از ارامنه به عنوان پايه سوم ابزارهاي خود در انهدام امپراتوري عثماني بهره مي‌گرفته است.

19. Hatikva

20. God Save The king

21. منظور وي حضور اعراب مسلمان، ارامنه، يهوديان، كاتوليك‌ها و ارتدكس‌هاي مسيحي مي‌باشد.

22. Wiscount Grey of Falloden

23. Arthur Henderson

24. Marquess of Crewe

25. Viscount Bryce

26. Earl Selborne

27. Lord Balfour Burleigh

28. Lord Sydenham of Combe

29. Lord Emott

30. Lord Tennyson

31. James Cooper

32. Bughos Nubar Pasha

 

 

 
نام:                
پست الکترونیک:
موضوع :
نظر شما :


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) -

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
طراحی شده توسط شرکت رايان کاوه


 
www.iichs.org