ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences
» مقالات » فعاليتهاي آموزشي سازمان زنان ايران

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

138

غزه در آتش و خون

 

 

رقص چوبها به مناسبت کودتای 28 مرداد

 

 

پیشینه فرش

 

 

زندگی و اقدامات لارنس آلمانی در ایران
مطیع ترین وزیر امور خارجه ایران
سهم  ساواک در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی
محمد باقرخان تنگستانی

اخبارNEWS

فروشگاه مجازي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران افتتاح شد  |+| بزودی آغاز به کار وب سايت جديد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

Google

جوان و تاریخ

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

فعاليتهاي آموزشي سازمان زنان ايران 

حميرا رنجبر عمراني

 

سوادآموزي و رشد آگاهي در هر يک از جوامع انساني، نشانه‏اي بر رشد و بالندگي فرهنگي است و همواره سبب مي‏شود که جامعه از حالت ايستا و منفعل به سمت حرکت و تحول پيش برود. از طرف ديگر، با پيچيده شدن روابط سياسي حاکم بر جوامع، عناصر قدرت از هر دستاويزي در جهت بسط نفوذ خود در ميان اقشار و گروه‏هاي مختلف سود مي‏برند. نهاد آموزش يکي از مهم‏ترين عواملي است که مي‏تواند در خدمت قدرت قرار گيرد و سياست‏هاي فرهنگي حکومت را در جامعه منبسط گرداند.

 

از آغاز حکومت پهلوي و شروع اصلاحات اجتماعي با اقتباس از الگوهاي غربي، برنامه‏هاي سوادآموزي در رأس سياست‏هاي غربگرايانه رژيم پهلوي قرار گرفت و به عهده وزارت فرهنگ گذاشته شد که در اولين گام، طبقات مختلف شهري را دربرگرفت. پس از جابه‏جايي قدرت از رضاخان به محمدرضا و اجراي طرح‏هاي انقلاب سفيد، سوادآموزي به عنوان يکي از اساسي‏ترين اصول، مدتي به عهده شوراي عالي زنان ايران بود. با تشکيل سپاهيان دانش در همان قالب تحولات انقلاب سفيد، جوانان شهري بعد از طي دوره‏هاي خاص آموزشي، راهي شهرستان‏ها و روستاهاي مختلف مي‏شدند که از نتايج مهم آن، تقابل دو فرهنگ شهري و روستايي بود. در کنار سپاهيان دانش، سازمان زنان ايران نيز فعاليت‏هايي را با عنوان مبارزه با بي‏سوادي در جهت همکاري با کميته ملي پيکار جهاني با بي‏سوادي تدوين نمود. 1
 
مهم‏ترين مسئله در اين برنامه‏ها، هماهنگي بسيار سازمان زنان ايران با سياست‏هاي تبليغاتي حکومت بود. به اين ترتيب که اغلب فعاليت‏هاي آموزشي، با ارقام و آمار بسيار بيشتر از چيزي که عمل مي‏شد، از سوي سازمان، منتشر و يا در گزارش‏هاي سازمان به کميته جهاني مبارزه با بي‏سوادي، اعلام مي‏شد.
در ميان برنامه‏هاي آموزشي دو نوع نظام پيش‏بيني شده بود:
 
الف) آموزش‏هاي کوتاه‏مدت
شامل تشکيل کلاس‏هاي فني و حرفه‏اي و هنري بود. موارد آموزشي در اين کلاس‏ها، خياطي، آرايش، زبان انگليسي، ماشين‏نويسي، آموزش رقص و... بود که با هدف خارج کردن زندگي زنان از شکل سنتي به سمت تجدد انجام مي‏گرفت. 2
 
ب) آموزش‏هاي بلندمدت (سوادآموزي تابعي)
زير نظر واحد پژوهش و برنامه‏ريزي سازمان صورت مي‏گرفت و شامل سوادآموزي تابعي، آموزشگاه مددکاري زنان روستايي و مراکز آموزش راهنمايان خانواده بود.
 
مسئله سوادآموزي، تنها مختص ايران نبود و ازجمله مسائل جهاني محسوب مي‏شد و طراح اصلي آن، سازمان ملل بود. سوادآموزي تابعي نيز از طرح‏هاي يازده‏گانه برنامه سوادآموزي جهاني به شمار مي‏رفت. در سال 1344، کنگره جهاني وزيران آموزش و پرورش در تهران، طي بررسي‏هاي گسترده، عدم موفقيت برنامه‏هاي سوادآموزي را در جهان اعلام کرد. پنج سال پس از اين کنگره، تعداد بي‏سوادان در امريکاي لاتين چهل ميليون نفر، در کشورهاي عربي پنجاه ميليون نفر، در آسيا بيش از نيم ميليارد نفر، و در افريقا صد و چهل و سه ميليون نفر برآورد شدند که در آسيا براي سال 1980م، 820 ميليون نفر تخمين زده شد. در اين ميان، وضعيت زنان وخيم‏تر بود و مطالعات و آمارهاي ديگر، همواره افزايش و رشد بي‏سوادي را در جهان نشان مي‏داد. به همين لحاظ طرح‏هاي متفاوتي به منظور رشد سواد از سوي سازمان‏هاي بين‏المللي اعلام شد. 3
 
سوادآموزي تابعي ــ چنان‏که ذکر شد ــ يکي از طرح‏هاي سوادآموزي جهاني بود. منظور از اين اصطلاح، آن است که چيزي بيش از خواندن و نوشتن و حساب کردن، آموخته شود. اين روش بر مبناي انسان‏گرايي علمي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قرار گرفته و انسان‏گرايي به معناي در نظر گرفتن انسان و خوشبختي او به عنوان هدف نهايي و غايي بود. 4
 
سوادآموزي تابعي، معادل Alphabetisation Fonctionnelle به زبان فرانسه و Functional Litrary به زبان انگليسي است. هرچند واژه تابعي، معادل Fonctionnelle نيست، ولي با توجه به کاربرد آن در زبان رياضي و نيافتن واژه‏اي بهتر و گوياتر که نمودار تبعيت کردن سوادآموزي از ابعاد و هدف‏هاي ديگر، غير از خواندن و نوشتن باشد، مصطلح شد.
 
با توجه به شرايط ايران و در نظر گرفتن اهداف سوادآموزي جهاني، گروه پژوهشي سازمان زنان با همکاري يونسکو، مأمور اجراي طرح سوادآموزي تابعي در ايران شد. به منظور برداشتن گام‏هاي اوليه، طرح تجربي سوادآموزي تابعي براي شناخت ويژگي‏ها و نيازمندي‏هاي زنان روستايي توسط گروه خاصي تهيه شد. 5
 
در مهرماه 1352، گروه تحقيقاتي طرح سوادآموزي تابعي تشکيل شد. ميشل ورون ــ کارشناس يونسکو ــ فريده مشايخ، شيدا روستايي، هديه مشايخ، رحمان نوري و مينو ميرزاده، هسته اصلي گروه را تشکيل دادند.
 
تعيين و تدوين هدف‏هاي خاص،شناخت هدف نهايي، انتخاب حوزه عمليات، طرح جمع‏آوري آمار و اطلاعات از حوزه عمليات طرح، کمک به برنامه‏ريزي و تدوين برنامه‏هاي آموزشي در قسمت خواندن و نوشتن و رياضيات روش‏هاي سوادآموزي تابعي، تنظيم مسائل و مشکلات شناخته شده، ترسيم مرحله‏هاي زماني و تربيت منطقي واحدها مبني بر ضابطه‏هاي شخصي، تدوين هدف‏هاي آموزش و پرورش قابل اندازه‏گيري براي هر واحد آموزشي، تدوين نهايي واحدهاي درسي، تنظيم سازوکار ارزيابي خطوط اصلي پژوهش به منظور برنامه‏ريزي واحدهاي درسي سوادآموزي تابعي بر مبناي جمع‏آوري اطلاعات درباره زنان روستايي ايران و پيرامون شرايط تغذيه، بهداشت، هنرهاي دستي، وضعيت رواني ــ فکري و طرز فکر و جهان‏بيني، از وظايف اين گروه بود. 6
 
مهم‏ترين اهداف تجربي سوادآموزي تابعي به شرح زير اعلام شد:
ــ شناخت دقيق و جامع مشخصات و نيازمندي گروهي از زنان روستايي ايران (اين مسئله با توجه به تابعي بودن طرح، نخستين هدف شناخته شد.)
ــ تهيه و تنظيم الگو و روش‏هاي مطلوب آموزشي و کارآموزي براي زنان روستايي کشور
ــ آزمودن الگو و روش‏هاي سوادآموزي در مورد گروهي از زنان روستايي و تعميم و گسترش آن در کل کشور 7
 
به اين ترتيب برنامه‏هاي سوادآموزي بر اساس اصول شش‏گانه زير سازمان يافت و تدوين شد:
1. تابعي بودن: يعني با توجه به مسائل شناخته شده سوادآموزي و امکانات واقع‏بينانانه موجود در منطقه
2. انتخابي بودن: بر حسب محل کلاس، سن، جنس، و موقعيت اجتماعي شرکت‏کنندگان در طرح
3. مشارکت: به معناي تجهيز و همکاري تمامي منابع محلي، منطقه‏اي، ملي و بين‏المللي
 
به اين ترتيب، طرح مي‏بايست در درجه اول با همکاري سازمان زنان ايران و يونسکو، بررسي و مطرح و در مرحله اجرا از امکانات آموزش و پرورش، شهرداري‏ها، فرمانداري‏ها و... سود برده مي‏شد.
 
4. ادغام: ترکيب آموزش سواد و حرفه، بر اساس درهم‏آميختگي عناصر مختلف آموزش و پرورش
5 . تداوم
6. ارتباط 8
 
طرح تجربي به طور مفصل در گزارش ساليانه 1354ـ1353 بررسي شده است. اما اين گزارش، بيشتر به ارائه برنامه‏هاي طرح اقدام کرده و آمار و اطلاعات جامع و دقيقي از نحوه اجرا ارائه نمي‏دهد. 9 اما همين برنامه‏ها نشان مي‏دهند که چه تحقيقات جامعي با صرف هزينه و نيروي انساني از کشور ايران، نسبت به امور آموزشي، سوادآموزي و برآورد نيروي انساني به عمل آمد و استعمارگران غربي مي‏توانستند غايت بهره‏برداري را از اين اطلاعات در برنامه‏ريزي‏هاي استعماري خود ببرند.
 
اجراي طرح سوادآموزي با مشکلات متعددي مواجه بود که اهمّ آنها به شرح زير است:
ــ نبود زيربناي مطلوب اقتصادي، اجتماعي در حوزه عمليات طرح
ــ نبود و يا کمبود سازمان‏هاي آموزشي و پرورشي، دبستان، آموزشگاه حرفه‏اي، ديگر سازمان‏هاي فرهنگي
ــ کمبود مربي، آموزگار و ديگر مسئولان اجرايي آشنا با فلسفه سوادآموزي تابعي
ــ کمبود آمار و اطلاعات دقيق و جامع و در خور اعتماد درباره مشخصات و نيازمندي‏هاي جمعيت و مشکلات جمع‏آوري و ارزيابي
ــ کمبود يا نارسايي وسايل ارتباطي ميان حوزه عمليات طرح و گروه پژوهشي
ــ مجهز نبودن گروه‏ها به تجهيزات چاپ و تکثير واحدهاي آموزشي و پوسترها، دستگاه کپي و...
ــ تخصيص زمان اندک براي بررسي مقدماتي، تدوين برنامه‏هاي درسي، ايجاد سازوکارهاي اجرايي با توجه به امکانات انساني و مالي و تجهيزات گروه
در ارتباط با سازمان اجرايي نيز مسائل پيچيده‏اي وجود داشتند که عبارت بودند از:
ــ مقررات و آيين‏نامه‏هاي مالي سازمان زنان ايران در ارتباط با پرداخت حق‏الزحمه، مخارج سفر، اضافه کار، هزينه چاپ و تکثير مواد آموزشي
ــ کندي در اتخاذ تصميم و اجراي آن به دليل ديوان‏سالاري
ــ عدم تأمين هزينه‏هاي لازم براي اجراي طرح
ــ کمبود کارشناسان با صلاحيت و تجربه براي تدوين واحدهاي درسي به دليل جديد بودن فنون تدوين واحدهاي آموزشي
ــ عدم استخراج و تنظيم آمار و اطلاعات در چارچوب برنامه سوادآموزي تابعي و ارزيابي و اجراي پژوهش‏هاي ضروري
ــ نبود يک مرکز اسناد و مدارک ضروري در دسترس گروه 10
 
عوامل مؤثر بر نرخ اُفت تحصيلي در آموزش تابعي
ــ وجود گروه‏هاي ناهمگن در کلاس‏ها
ــ کمبود دوره کارآموزي آموزگاران
ــ عدم تأمين مسکن و محل زندگي مناسب براي آموزگاران غيربومي
ــ تشکيل نامرتب کلاس‏ها و يا عدم رغبت آموزگاران و محصلان
ــ مخالفت همسران
ــ شغل زنان (به ويژه قالي‏بافي)
ــ ناهمگني زبان‏هاي محلي و بوميان منطقه با دروس و معلمان
 
مجموعه عوامل فوق سبب شد طرح مذکور تنها در مراحل اوليه، برخي روستاها و مراکز نزديک پايتخت را در بر گيرد و در اجراي کلان متوقف شده، تنها انبوهي از اطلاعات و طرح‏هاي پژوهشي از آن باقي بماند. 11
 
ج) آموزشگاه مددکاري سازمان زنان ايران
در اسفند 1343 در هجدهمين کميسيون مقام زن، هيأت نمايندگي ايران برنامه تأمين نيروي انساني لازم براي آموزش و ارتقاي وضعيت اقتصادي، اجتماعي زنان در روستاها و مناطق محروم را طرح و پيشنهاد کرد. در تابستان 1344، هيأت نمايندگي سازمان ملل به منظور بررسي طرح به ايران آمدند که پس از سه ماه، گزارش مفصلي، تهيه و به سازمان ارسال شد. در بهار سال بعد، طرح تأسيس آموزشگاه مددکاري زنان روستايي تهيه شد. 12
 
پس از تصويب دولت، اجراي اين طرح به عهده سازمان زنان ايران گذاشته شد. دوره آموزش در اين طرح يازده ماه بود و فارغ‏التحصيلان مي‏بايست به استخدام وزارت آباداني و مسکن يا وزارت تعاون و امور روستا درمي‏آمدند و زير نظر آن وزارتخانه‏ها به روستاها اعزام مي‏شدند. از سال 53 ـ1352 با توجه به گسترش فعاليت‏هاي سازمان زنان ايران، طول دوره به هجده ماه در چهار رشته تخصصي افزايش يافت. طبق قانون، بخشي از فارغ‏التحصيلان نيز در مراکز رفاهي سازمان زنان ايران مشغول مي‏شدند. در سال تحصيلي 1345، وزارت علوم و آموزش عالي در يکصدودومين جلسه شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس دوره فوق ديپلم آموزشگاه را تصويب کرد و آموزشگاه با ضوابط آموزش عالي به کار خود ادامه داد. در هر دوره، دانشجويان با گذراندن چهل درس شامل 86 واحد درسي در چهار نيم سال، موفق به اخذ فوق‏ديپلم مي‏شدند. آنان علاوه بر دروس کارورزي هفتگي در طول سال و دو ماه در تابستان در تهران و شهرستان‏ها به خدمت مي‏پرداختند. دانشجويان سال دوم علاوه بر دروس، کار تحقيقي نيز انجام مي‏دادند. 13
 
اعتبارات آموزشگاه از طرف يونيسف و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و سازمان برنامه، تأمين مي‏شد. يکي از دروس مهم اين آموزشگاه «بررسي نقش زنان» بود که طي شانزده جلسه، مباحث مختلفي مانند مانند مشکلات زنان در جامعه، بررسي سياست جنسي، بررسي جوامع مادرشاهي و پدرشاهي، بررسي نقش عوامل مختلف اقتصاد، جامعه و سياست در حرکت جوامع به سمت پدرسالاري و... را مورد بررسي قرار مي‏دادند. اما آنچه در ميان دروس فوق قابل تأمل است، بررسي نهضت آزادي زنان امريکا، ريشه‏يابي شکل‏گيري اين نهضت و اهداف آن بود که در حقيقت نوعي تبليغ و هم‏سويي با زندگي امريکاييان را نشان مي‏دهد. علاوه بر اين، «بررسي شرح حال زندگي سيلويا پلت» شاعر امريکايي ــ نيز جزو مباحث آموزشگاه بود. يعني در واقع، از ميان زنان برجسته تاريخ (ايران و جهان) يک شاعره امريکايي انتخاب شده بود. بدين ترتيب مي‏توان جلوه‏اي از سياست‏هاي حاکم بر سازمان و زيرمجموعه‏هاي آن را ملاحظه کرد.
 
اعضاء و دانشجويان آموزشگاه، علاوه بر دروس تخصصي فعاليت‏هاي فراآموزشي نيز انجام مي‏دادند. شرکت فعال دانشجويان در زمينه برپايي نمايشگاه‏هاي زن با هدف تبليغ فعاليت‏هاي سازمان، جمع‏آوري تأليفات و ترجمه‏هاي بانوان ايراني در زمينه پيشرفت زنان، شرکت در مراسم روز هفده دي (سالروز کشف حجاب) و شرکت فعال در مراکز رفاه خانواده در تهران به منظور تبليغ اهداف سازمان در ميان زنان، انجام فعاليت‏هاي آموزشي و تبليغي در ميان زنان ساکن جنوب شهر به منظور جلب نظر آنان براي شرکت در انتخابات دو مجلس، شرکت در بزرگداشت سالروز جشن شاهنشاهي و جشن مهرگان، ازجمله اين فعاليت‏ها بود. از اين‏رو، مشخص مي‏شود که نيروهاي فارغ‏التحصيل از آموزشگاه مددکاري، بيشتر نيروهاي تبليغاتي محسوب مي‏شدند تا ابزار خدماتي در خدمت عموم طبقات جامعه. و اقداماتي نظير مبارزه با بيسوادي و فعاليت‏هاي آموزشي زمينه‏سازي براي ترويج الگوها و فرهنگ غربي در ايران بود. که عمدتاً با هدف ساختارشکني فرهنگي و هنجارشکني اجتماعي صورت مي‏گرفت.
 
آنچه از گزارش‏هاي منتشر شده سازمان استنباط مي‏شود، آن است که بيشتر فارغ‏التحصيلان اين آموزشگاه به خدمت مراکز رفاه خانواده در بخش مرکزي (تهران)، ارتش، بيمارستان بوعلي، سازمان ذوب آهن ايران، و سازمان بيمه خدمات اجتماعي درآمدند. به اين ترتيب، اگرچه هدف اصلي تشکيل اين آموزشگاه تأمين نيروي انساني لازم براي مناطق دور افتاده و محروم بود، اما هيچ‏يک از اين نيروها به روستاها و مناطق محروم اعزام نشدند. 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سازمان اسناد ملي ايران. اسناد سال 1352. ش 0190262 0020 .
2. نقش زن در فرهنگ و تمدن ايران. انتشارات سازمان زنان ايران. ص 6.
3. همان. ص الف.
4. پرويز همايون‏پور. گزارش نهايي طرح تجربي سوادآموزي تابعي در خدمت پيشرفت اجتماعي و اقتصادي زنان روستايي. انتشارات سازمان زنان ايران، 1354. ص 12.
5. پرويز همايون‏پور سوادآموزي تابعي. انتشارات سازمان زنان ايران، بي‏تا. ص 7.
6. همان.
7. گزارش فعاليت‏هاي سازمان زنان ايران، سال 1354ـ1353. ص 84 .
8. پرويز همايون‏پور. همان. ص 7.
9. گزارش فعاليت‏هاي سازمان زنان ايران، سال 1354ـ1353. صص 90 تا 87 .
10. پرويز همايون‏پور. همان. صص 22ـ21.
11. گزارش نهايي طرح تجربي سوادآموزي تابعي در خدمت پيشرفت اجتماعي و اقتصادي زنان روستايي. ص 71.
12. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، اسناد سازمان‏هاي بين‏المللي. سال 1346. رديف 7.
13. گزارش فعاليت‏هاي سازمان زنان ايران، سال 54 ـ1353. ص 79ـ 78.
14. همان گزارش. همانجا.نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) -

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر


 
www.iichs.org