ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

136

پیشینه فرش 

 

 

جریان شناسی سقوط پهلوی
سیر تاریخی ممنوعیت حجاب
پاکسازی و مرمت اسناد تصویری
نجم السلطنه

اخبارNEWS

تازه‌هاي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در نمايشگاه کتاب تهران |+| سير تاريخي تحريم در کتاب انديشه تحريم و خودباوري منتشر مي‌شود ‎ |+|

Google

جوان و تاریخ

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

مجموعه اول 

 [68054 پ]

نامه وزارت دارايي به نخست‌وزيري مبني بر تخصيص پنج ريال اضافه نرخ نوشيدنيهاي الکلي جهت هزينه جشنهاي دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي

[61- 239- 145 د]

فهرست جواهرات مورد استفاده خانواده پهلوي

 [31- 528- 4 م]

شيوع بيماريهاي واگيردار در اردبيل و درخواست کمک مالي
 

[330- 768- 12 م]
تصويبنامه هيات وزرا مبني بر تامين حقوق اداره نظميه تهران از محل عايدات تحديد ترياک
[131- 209- 5 م]
عزيمت 2 نفر از افراد مذهبي وابسته به آيت‌الله کاشاني به وين جهت شرکت در کنگره صلح و ابلاغ پيام صلح و دوستي دين مبين اسلام به جهانيان
[34- 938- 4 م]
تحصن عده‌اي از بازرگانان رشت در تلگرافخانه به دليل منع صدور برنج به تهران، اهواز و خرمشهر و درخواست انجام اقدام مقتضي، نامه سرپاس صفاري رئيس شهرباني به نخست‌وزيرو وزارت کشور در مورد مذکور
 

 

 

 

[60585 ن]
نامه اولين کنگره صهيونيست ايران به رياست وزرا و وزارت داخله درباره انتخابات اعضاي انجمن مرکزي صهيونيست ايران در تهران
[67- 3004- 151 الف]
نامه رضا قطبي مديرعامل جشن هنر شيراز مبني بر دريافت مبلغ ارسالي فرح پهلوي براي سازمان جشن هنر به ميزان 5000000 ريال
[41_40- 2007- 114 ز]
نامه ويليام ئي. وارن به زاهدي نخست‌وزير مبني بر ارسال گزارش سالانه هيات عمليات اقتصادي امريکا در ايران دائر بر کمک فوري امريکا به ايران به مبلغ 45 ميليون دلار
 

 

 

 

[63877 پ]
مخالفت روحانيون با نوشيدن پپسي کولا
[39177 پ]
استفاده دو توريست از پوشش چادر در بازديد از ابيانه
[47_46- 2003- 4513 ش]
نامه‌اي مبني بر بيان اقدامات سوء عبدالرضا انصاري استاندار و رئيس سازمان آب و برق خوزستان
 

 

 

[4_3_2_1- 40142 ن]
نامه اهالي محله شاه‌آباد به حسن مستوفي رئيس‌الوزرا مبني بر درخواست جلوگيري از ترويج فساد، فرهنگ غربي و منهيات، بستن سيرک، قمارخانه‌ها و مسکرفروشي در ميدان مخبرالدوله و رعايت شعائر مذهبي
[4832 ن]
تصويبنامه هيات وزرا مبني بر انحلال پليس جنوب و انجام وظيفه نيروهاي آن زير نظر ژاندارمري دولتي بدون حضور صاحب‌منصبان انگليسي و هندي
[18-43- 256 الف]
اعلاميه کارکنان بانک ملي و مرکزي ايران مبني بر بيان درخواستهاي خود و حمايت از مبارزات مردمي به رهبري آيت‌الله خميني
 

 

[5- 2005- 114 ف]
نامه استانداري نهم (خراسان) مبني بر ضرورت اصلاح راه شوسه استان مزبور
[101_100- 1666- 11 م]
خلاصه مندرجات شماره 10روزنامه قانون درباره صلاحديد معامله با دولت امريکا جهت رهايي از فقر
[79_78_177- 178- 5 م]
نامه کارمندان و مهندسان سابق شرکت نفت به دکتر فاطمي مبني بر اظهار نارضايتي از افزايش عناصر جاسوس و وابسته به دولت انگلستان در شرکت نفت و درخواست رسيدگي
 

 

 

 

[1123- 5- 3- 86237 پ]
نامه دو خانوار از روستاي طالب قشقايي مبني بر درخواست اعطاي نان به آنان توسط کميسيون نان شهري با توجه به عدم استطاعت مالي در خريد نان
[32- 528- 4 م]
تلگراف علي‌اصغر حکمت به علم وزير کشور مبني بر ابراز تاسف از وضعيت نامساعد مستمندان اردبيل و بروز بيماريهاي چون آبله و حصبه و درخواست کمک
[38- 178- 4 م]
نامه گروه نهضت قرآن دائر بر شکايت از اقدامات کليمي‌ها و بهايي‌ها در تصرف املاک مسلمانان
 

 

 

 

[40_39-139-14م]
تلگراف اتحاديه تجار همدان به رياست وزرا مبني بر اظهار نگراني از وجودقحطي در همدان
[220 ق]
دستخط آيت‌الله محمدحسن شيرازي مبني بر لغو منع استعمال تنباکو در صورت فسخ امتياز مزبور
[37- 2778- 12 م]
نامه سيد عبدالرحيم کاشاني به هيات وزرا مبني بر افزايش فقر در کاشان
نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) -

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر


 
www.iichs.org