ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences
» مقالات » فراز و فرود کانون مترقي صفحه (۲)

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

138

غزه در آتش و خون

 

 

رقص چوبها به مناسبت کودتای 28 مرداد

 

 

پیشینه فرش

 

 

زندگی و اقدامات لارنس آلمانی در ایران
مطیع ترین وزیر امور خارجه ایران
سهم  ساواک در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی
محمد باقرخان تنگستانی

اخبارNEWS

فروشگاه مجازي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران افتتاح شد  |+| بزودی آغاز به کار وب سايت جديد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

Google

جوان و تاریخ

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

فراز و فرود کانون مترقي صفحه (۲) 

 

حسنعلي منصور از همان آغاز کوشيد افراد تحصيلکرده و در عين حال متمايل به غرب و آمريکا را به عضويت کانون مترقي بپذيرد و نيز براي ايجاد فضاي تبليغاتي لازم براي توسعه و تقويت فعاليتهاي کانون مترقي با بسياري از مديران روزنامه‌ها و نشريات تماس گرفت و آنان را ترغيب نمود تا به عضويت اين کانون درآيند. در آن مقطع به ويژه آمريکاييان مي‌کوشيدند فضاي تبليغاتي لازم را براي پر سر و صدا ساختن و نيز گسترش نفوذ و فعاليتهاي کانون مترقي فراهم آوردند. در بيست و دوم اسفند 1340 ساواک گزارش کرد که محافل آمريکايي براي انتصاب بيش از پيش اعضاي اين کانون به پستهاي مهم سياسي و اداري در ارکان حاکميت دست به فعاليت پردامنه‌اي زده‌اند. 6

 

در مراسم اولين سالگرد تأسيس و پايه‌گذاري کانون مترقي، در فروردين 1341، حسنعلي منصور با برشمردن موارد پيشرفت فعاليتهاي اين کانون طي يک سالي که از حيات آن سپري مي‌شد، اظهار اميدواري کرد در آينده‌اي نه چندان دور، اعضاي آن بيش از پيش افزايش يابد و فعاليتهاي آن گسترش پيدا کند. در اين جلسه که خيل گسترده‌اي از مديران نشريات و روزنامه‌ها و خبرنگاران و نيز نويسندگان جرايد دعوت شده بودند، حسنعلي منصور تأکيد کرد که با فراهم آمدن زمينه‌هاي لازم حيطه فعاليتهايش را به امور سياسي هم سرايت خواهد داد. 7

 

اينک آشکار شده بود که کانون مترقي مورد توجه شاه و آمريکاست و در آيندۀ سياسي کشور نقش قابل توجهي خواهد داشت. شاه اميدوار بود از طريق اعضاي اين کانون که عمدتاً افرادي تحصيلکره و نوگرا و متمايل به آمريکا بودند، طرحي که بعداً به انقلاب سفيد معروف شد، با سهولت بيشتري به اجرا درآيد. شاه در اوايل خرداد 1342 با اعضاي کانون مترقي ملاقات و از فعاليت آنان تمجيد کرد و از آنان خواست او را در پيشبرد اهداف و مقاصدي که در شئون مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور دنبال مي‌کند، ياري دهند. شاه همچنين کانون مترقي را به عنوان «دفتر مطالعات اقتصادي و اجتماعي» خود تعيين و در هشتم خرداد 1342 در اين باره «فرماني» صادر کرد. ساواک در پانزدهم خرداد 1342 در اين باره (به نقل از روزنامه  اطلاعات) گزارش کرده است:

 

             کانون مترقي از سه سال پيش از گروهي افراد تحصيلکرده و روشنفکر که از کارشناسان امور اقتصادي ـ اجتماعي و حقوقي مي‌باشند تشکيل گرديد و در اين فاصله بدون هيچگونه تظاهر مطالعات دقيق و عميقي در کليه امور مملکتي به عمل آورد و ضمناً مرکز اجتماع و همکاري و هماهنگي افراد متجانس و علاقمند به اصول و هدفهاي مشخص قرار گرفت. هيأت مديره و روساي کميته‌هاي فني کانون مترقي چند روز پيش حضور ملوکانه شرفيابي حاصل نمودند و برنامه‌هاي کانون و علاقمندي افراد آن را در اجراي صحيح هدفهاي مترقي و انقلاب عميق اقتصادي و اجتماعي ايران که به رهبري شاهنشاه آغاز گرديده است بيان داشتند.

 

              شاهنشاه رويه صحيح و اصول منطقي و هدفهاي مترقي کانون را مورد توجه و حمايت کامل قرار داده و طرز کار و فعاليت اين گروه متجانس و روشنفکران و اين مرکز علمي و فني را ستوده و مقرر فرمودند فرماني در تعيين اين کانون به سمت دفتر مطالعات اقتصادي و اجتماعي شخص معظم‌له صادر گردد.

 

              شاهنشاه در اين شرفيابي فرمودند که آرزوي ديرين من بود که روشنفکران و افراد تحصيلکرده مملکت بدون توجه به منافع و نظريات شخصي دور هم گرد آيند و نيروي واقعي روشنفکران مملکت را که مغز متفکر و مديران واقعي ملت ايرانند با تحولات عميق اقتصادي و اجتماعي و برنامه‌هاي مترقي هماهنگ ساخته و متکي به منافع طبقات زحمتکش دهقانان و کارگران انقلاب ايران را حفظ و حراست نمايند. امروز راه براي شما باز و هموار است که نيروي فکري و علمي خود را در اين طريق به کار اندازيد و به روي اصول و هدفهاي مشخص در ساختمان ايران نوين سهم مؤثري داشته باشيد.

 

              خوشبختانه کانون مترقي چنين فکري را پايه‌ريزي نموده است و در آينده با پيوستن افراد متجانس و همفکر تقويت شده و مقام حقيقي خود را به دست خواهد آورد.

 

              در پايان شاهنشاه اظهار فرمودند که کانون مترقي به عنوان دفتر مطالعات اقتصادي و اجتماعي شخص معظم‌له تعيين خواهد شد و در آينده کليه اموري که مورد علاقه باشد به وسيله اين کانون مورد بررسي دقيق قرار گرفته تا مسائل مملکت با مطالعه و دقت و امعان نظر بيشتر به مرحله اجرا گذارده شود. فرمان زير نيز در اين مورد از طرف دفتر مخصوص شاهنشاهي براي آقاي حسنعلي منصور رئيس کانون مترقي ارسال گرديد. فرمان ملوکانه؛ هيأتي که به نام کانون مترقي از اشخاص تحصيلکرده و متخصص و روشنفکر و علاقمند براي مطالعات عميق و دقيق در امور اقتصادي و اجتماعي براي رفاه و آسايش و تعالي و ترقي ملت و کشور ايران تشکيل گرديده موجب مسرت و رضايت خاطر ما گرديد و به منظور ابراز  علاقه و توجه خاص به اين موضوع به موجب اين دستخط مقرر مي‌داريم که کانون مزبور به نام دفتر مطالعات اقتصادي ما تعيين گشته و اعضاي آن به عنايات و توجهات مخصوصه مستحضر باشند. کاخ مرمر هشتم خرداد 1342. 8

 

طي سال 1341 جلسات اعضاي کانون مترقي هفته‌اي يک‌بار و معمولاً در بعد از ظهر روز سه‌شنبه در محل کانون در خيابان ايرانشهر برگزار مي‌شد. هر چند کانون مترقي مدعي بود، عمده هدفش بررسي و فعاليت در مسائل اجتماعي و اقتصادي کشور است، از نيمه دوم سال 1341 به بعد آشکارا مجموعه فعاليت‌هايش به مسائل سياسي مهم کشور معطوف شده بود. به گزارش ساواک، در جلسات کانون بر خلاف مفاد اساسنامه‌اش «مسائل مهم مملکتي مطرح و [دربارۀ آنها] مذاکره مي‌شود». 9 همزمان با طرح برگزاري انتخابات دوره بيست ‌و يکم مجلس شوراي ملي در شهريور 1342 کانون مترقي بر دامنه فعاليت‌هاي سياسي خود افزود و با تأييد و حمايت حاکميت توانست حدود چهل تن از کانديداهايش را روانه مجلس کند. اينک فعاليت و جاه‌طلبي سياسي در صدر برنامه‌هاي کانون مترقي و اعضاي ريز و درشت آن قرار گرفته بود. در نيمه مهر 1342 ساواک گزارش کرد که فعاليتهاي سياسي و پارلماني کانون مترقي ناقض مفاد اساسنامه آن است؛ اما اعتراف کرد که اعضاي اين گروه از سوي شاه و نيز محافل آمريکايي حمايت و پشتيباني مي‌شوند. در آن برهه ساواک تعداد اعضاي کانون مترقي را دويست تن ثبت کرده است که به شدت خود را مدافع اصول ششگانه انقلاب‌سفيد شاه مي‌دانند و تقريباً همگي آنان در بخش‌هاي مختلف حاکميت و دولت داراي نفوذ و اعتبار هستند. ساواک پيش‌بيني کرد با مطرح شدن نخست‌وزيري حسنعلي منصور در آينده‌اي نه چندان دور، بر تعداد اعضا و طرفداران کانون مترقي در کشور افزوده شود و نفوذ آن در بخش‌هاي مختلف کشور گسترش پيدا کند. با اين حال ساواک تصريح کرد که اين کانون به‌ويژه در ميان مردم کشور نفوذ و ارج و اعتباري ندارد. 10

 

حزب سابقاً اکثريت مليون مدتها بود که ديگر در عرصه سياسي و اجتماعي کشور نقشي نداشت و اساساً براي دوره جديدي که در عرصه سياسي و اجتماعي ايران در حال شکل‌گيري بود واصلاحاتي که با هدايت آمريکاييان اجرا مي‌شد، به حزبي جديد با چهره‌هايي متفاوت نياز بود. حزب مليون، در دوران نخست‌وزيري اقبال نشان داده بود که توانايي لازم را براي تحقق طرح‌هاي جديد حاکميت ندارد و تفکر حاکم بر آن حزب متعلق به «ماقبل دوران انقلاب ‌سفيد» است! علاوه بر آن، تحولات پس از انتخابات تابستاني دوره بيستم در سال 1339 ديگر آبرويي براي اين حزب باقي نگذاشته بود. بنابراين پاسداري از برنامه‌هاي انقلاب سفيد و اجراي آن نيازمند پي ‌افکندن حزب نويني بود که بنيانهاي آن در چند ساله اخير در حال تکوين و شکل‌گيري بود. مدتي پس از اعلام موجوديت و تشکيل حزب ايران نوين روزنامه ارگان اين حزب، نداي ايران نوين، طي مطلبي در اين باره يادآور شد:

 

«هنگامي که حزب مليون دکتر اقبال بر اثر تقلبات انتخاباتي که صورت گرفت اعتبار خود را از دست داد، شاه به تشويق ساير دلتمرادن [و با توصيه حاميان آمريکايي‌اش] حزب جديدي به نام ايران نوين را ايجاد کرد که بيشتر اعضاي هيأت مرکزي آن گروهي موسوم به کانون مترقي بودند.» 11

 

بدين ترتيب خبر تشکيل قريب‌الوقوع حزب جديد با محوريت اعضاي کانون مترقي حداقل از اول مهر 1342 و در آستانه افتتاح دورۀ بيست‌ويکم مجلس شوراي ملي بر سر زبانها افتاد. در آغاز امر گفته مي‌شد که اين تشکل جديد «حزب کنگره» نام خواهد گرفت و استدلال مي‌شد که «مؤسسين اين حزب شرکت کنندگان در کنگرۀ آزادزنان و آزادمردان» بوده و قرار است در مجلس نقش حزب اکثريت را بر عهده بگيرد. در آن برهه هنوز به طور قطع آشکار نبود که نقش حزب اقليت را همان حزب مردم بازي خواهد کرد و گمان بر اين بود که براي ايفاي نقش اقليت و مخالف حزب ديگري تأسيس خواهد شد. 12

 

در مهر ماه 1342 ساواک گزارش کرد که سران و کارگردانان کانون مترقي که در مجلس بيست‌ و يکم هم داراي اکثريت (البته هنوز نسبي) بودند در حال فراهم آوردن مقدمات تشکيل حزب جديدي هستند. 13 پيشاپيش وعده داده مي‌شد که اين حزب در دست تأسيس از بنياني قوي و مستحکم برخوردار خواهد شد و نظام سياسي حاکم بر کشور را بار ديگر و البته با چارچوبي قدرتمندتر «بر مبناي سيستم حزبي استوار» خواهد نمود. 14

 

در آبان 1342 گفته مي‌شد که حسنعلي منصور به سرعت در حال تدوين و تنظيم اساسنامه حزب در دست تأسيس خود است و قصد دارد نام تمام اعضاي کانون مترقي را به عنوان اعضاي مؤسس حزب اعلام کند. برخي محافل بر اين تصور بودند که پر و بال دادن بيش از اندازه حاکميت به اين تشکل جديد نشان مي‌دهد که «مي‌خواهند در ايران سيستم تک‌ حزبي برقرار گردد» و اين نگرش باعث شده است تا در درون مجلس و نيز بيرون از آن «گربه‌هاي مرتضي علي که يار و غار و عضو لاينفک هر حزبي که در ايران تشکيل شده [بوده‌اند] آماده‌اند که فوراً به اين حزب [آينده‌دار] بريزند». 15 عده‌اي نيز حدس مي‌زدند که با تأسيس حزب ايران نوين، هر دو حزب مردم و مليون رسماً منحل خواهند شد وحزب جديد تحت رهبري حسنعلي منصور «در حقيقت حزب واحد ايران خواهد» شد و «رقيبي در صحنه سياسي کشور نخواهد داشت.» 16 که اين حدس ده سال بعد با تشکيل حزب رستاخيز درست از آب درآمد.

 

روز يکشنبه بيست‌و چهارم آذر 1342 فرارسيد و حزب ايران نوين رسماً اعلام موجوديت کرد و حسنعلي منصور، رئيس کانون مترقي، به عنوان نخستين دبيرکل اين حزب جديدالتأسيس انتخاب شد. در پي آن برخي از نشريات کشور نسبت به آينده اين حزب به اظهار نظر پرداختند.

 

مدير مسئول خواندنيها به اين حزب جديد خوشامد استهزاآميز و طنزآلودي گفت و دست‌اندرکاران آن را تلويحاً تازه‌کار و ناشي و نالايق خواند:

 

              در اين هفته با اعلام موجوديت حزب ايران‌ نوين، يکي ديگر از نواقص مهم و مؤثر مشروطيت سراپا کمال ما، که فقدان حزب بود، جبران شد و مادر عليل و عقيم دموکراسي طي زايماني مصنوعي فرزندي بر فرزندان ناقص و ناخلف و عليل و کم رشد رکن اول و چهارم مشروطيت، که مجلس و مطبوعات باشند، افزود و بدين وسيله يک عده نان‌خور جديد و گوينده لااله‌الا‌الله به اسم دايه و پرستار و لـله و مربي بر عده مفت‌چران کشور اضافه گرديد. من نمي‌دانم حزب ايران نوين تا چه اندازه موفق و منصور خواهد بود. به نظر من بايد مجال داد که اينان هم يک چند اگر بهتر مي‌زنند بستانند بزنند، مشروط بر اينکه از سر گشادش نزنند!!

 

              هيچ مانعي ندارد که افرادي تازه کار و ناشي و نالايق و يا خدايي نکرده بد، کار خوب و مفيد انجام دهند. و نيز ممکن است افراد مجرب و لايق اشتباه بکنند. ولي هرگز نبايد اجازه داد افراد ناشي، نالايق و مغرض بد هم عمل کنند. 17

 

صفحه 1

___________________________

 

منابع :

1. مصطفي الموتي، ايران در عصر پهلوي، چ ‌اول، لندن، پکا، خرداد 1371/مه 1992، ج12، صص 462-463 .

2. فصلنامه مطالعات تاريخي، س1، ش3، تابستان 1383، صص 239-241 .

3. همان، ص 241، و کابينه حسنعلي‌منصور به روايت اسناد ساواک، ج 1، چ 1، تهران، مرکز بررسي اسناد تاريخي، 1384، ص 54 و آرشيو مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي (اسناد ساواک)؛ و محمود تربتي ‌سنجابي، قربانيان باور و احزاب سياسي در ايران، چ اول، تهران، علمي، 1375، صص 279-280 .

4. آرشيو مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي (اسناد ساواک).

5. براي اطلاع بيشتر بنگريد به: حزب ايران ‌نوين به روايت اسناد ساواک، ج 1، چ اول، تهران، مرکز بررسي اسناد تاريخي، 1383 .

6. آرشيو مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي (اسناد ساواک).

7. همان.

8. همان.

9. همان.

10. همان.

11. روزنامه نداي ايران ‌نوين، س1، ش21، ص 1 .

12. خواندينها، س 24، ش 3، سه‌شنبه 6 مهر 1342، ص 3 .

13. آرشيومؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي (اسناد ساواک).

14. خواندينها، س 24، ش 13، شنبه 11آبان 1342، ص 6؛ و همان، س 24، ش 16، سه‌شنبه21آبان 1342، ص 4 .

15. خواندينها، س 24، ش 21، شنبه 9 آذر1342، ص 9.

16. همان، س 24، ش22، سه‌شنبه 12آذر 1342، ص 8 .

17. همان، س 24، ش 26، سه‌شنبه 26 آذر 1342، صص 3-4.

 
نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) -

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر


 
www.iichs.org