موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (همايشها)           WWW.IICHS.ORG

همايش نوزايي مقاومت اسلامي در خاورميانه (نگاهي به حماسه حزب الله)
همايش نوزايي مقاومت اسلامي در خاورميانه

لبنان با وسعت 10452 کيلومتر مربع و جمعيتي حدود  پنج ميليون نفر در غرب قاره آسيا واقع شده است. اين کشو ر يکي از پيچيده ترين معادلات نظام سياسي را در دنيا دارا مي باشد . وفاداري به مذهب و قوميت – نه کشور و ملت – در لبنان هميشه حرف اول را زده است. گرچه ساختار حکومتي لبنان دموکراسي است ليکن اين دموکراسي چيزي جز اجماع فرقه هاي مذهبي براي تقسيم قدرت گروهي نيست. بر طبق آمار قابل تامل فرانسويان در سال 1932 مارونيها، سنيها و شيعيان به ترتيب بيشترين جمعيت لبنان را در اختيار داشتند که بر اساس همان آمار توزيع قدرت سياسي در اين کشور انجام شده است.

 

با توجه به روند رو به رشد مهاجرت مسيحيان به اروپا و امريکا و سنيها به کشورهاي عربي و کم شدن تعدد فرزند در ميان اين دو طبقه و از طرف ديگر عدم مهاجرت و افزايش سريع جمعيت به دليل تعداد فرزندان بيشتر در خانواده هاي شيعه، اکنون شيعيان بيشترين جمعيت را در ميان فرقه هـــــا و  مذاهب لبنان دارا هستند. گرچه بر طبق توافق طائف قدرت رئيس جمهور تـا  حدودي به نخست وزير و پارلمان منتقل شد ولي نظر به دگرگوني ترکيب جمعيتي به نفع شيعيان، به نظر مي رسد که توزيع قدرت و امکانات مختلف اقتصادي، آموزشي ، اجتماعي نيز با توجه به همين ساختار تغيير شکل يافته بايد تعريف گردد.

 

«برای دریافت خلاصه مقالات ارائه شده در این نشست به

دو فرمت WORD یا PDF روی لینکهای زیر کلیک کنید»

 

   فرمت WORD

 

  فرمت PDF


چاپچاپ
www.iichs.org