موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران             WWW.IICHS.ORG


 

» تکيه زنجيريهاي شاهرود

 

آسيه آل ‌احمد

aleahmad@www.iichs.org

  

قديمي‌ترين تکيه شهر شاهرود در دهه محرم پذيراي دسته‌هاي زنجيرزن و سينه‌زن شهر مي‌شود . وجه تسميه اين بنا مربوط به زنجير بسيار بزرگي است که روي اين تکيه نصب شده. اهالي هر ساله قبل از شروع ماه محرم مراسم پوش برگزار مي‌کنند. با پهن کردن پارچه بزرگي روي زنجير سقف تکيه آماده مي‌شود . تکرار اين کار هر ساله به  معني برپا کردن خيمه امام حسين (ع) است.

  

دالان ورودي تکيه

سقف دالان ورودي با کاشيکاري

زنجيرهاي سقف

     

شاه نشين

طبقه دوم تکيه

نخل

     

نقاشي و نوشته‌هاي سقف

   
     

     

  

قدمت اين بنا مربوط به دوره قاجار است که در دو طبقه ساخته شده، داراي يک حياط مرکزي با دو ورودي، دو شاه‌نشين و آشپزخانه. اين مکان نقاشيها و تزئينات ساده زيبايي دارد. چنارهاي کهن اطراف، وقف اين تکيه است.


چاپچاپ
www.iichs.org