موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (نشريه الکترونيکي زنان)           WWW.IICHS.ORG

شماره ۱۶

 

مقدمه

نشریه الکترونیکی زنان بر آن است که با معرفی زنان در عرصه تاریخ ایران و همچنین معرفی کتب، بناها و  اسناد مربوط به زنان، به نقش نه چندان آشکار ایشان در زمینه‌های مختلف تاریخی بپردازد و با تبیین جایگاه زنان زمینه را برای گسترش پژوهشهای عمیق‌تر فراهم سازد.

 

منتظر پیشنهادات و انتقادات محققان و خوانندگان این نشریه هستیم.

 

با تشکر

آسیه آل احمد ـ فاطمه معزّی

Zanan@www.iichs.org

 

 

 

 زنان و جامعه » زنان در تظاهرات مشروطه خواهي در انقلاب مشروطه شاهد حضور كم و بيش پر رنگ زنان هستيم، حال ديگر تقاضاي ‌آنان تنها نان نيست. زنان حاضر در تظاهرات اهداف و خواسته هاي خاص يا جدا از مردان ندارند. آنها پيش از اين انقلابي را نديده اند، از اخبار جهان بي اطلاع بودند و ...

 

  کتاب زنان » زيرنگاه پدر (خاطرات مهرماه فرمانفرماييان از اندروني) کتاب مورد نظر اين شماره مربوط به خاطرات مهرماه فرمانفرماييان ، يکي از دختران عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، از همسر کرمانشاهي اش بتول خانم مي باشد. اين کتاب در سال 1383 توسط انتشارات کويربه چاپ رسيده، داراي يک پيشگفتار  ...

 

  اسناد پس از کشف حجاب در ايران، مشکلاتي در مورد پوشش ديگر مليتها بروز کرد که به سبک زنان ايراني از چادر مشکي و روبند استفاده مي کردند. بيشتر اين موارد شامل زنان افغاني مي شد که براي زيارت به مشهد وارد مي شدند و به علت حساسيت در اين منطقه از کشور، سرهنگ نوايي رييس ...

 

  حرم » خازن الدوله گلبدن خانم از جمله مسيحيان گرجي بود که در حمله آقا محمدخان قاجار در 1211ه ق  به تفليس به اسارت درآمد و در اختيار خاندان حاجي ابراهيم خان اعتمادالدوله شيرازي قرار گرفت. فرزند حاجي ابراهيم خان، اسدالله خان او را تصاحب کرد و در سلک کنيزان خود درآورد ...

 

  مشاهير زنان » بي بي منجِّمه يکي از زنان نامدار ستاره‌شناسي ايران، بي بي منجمه سمناني است. او دختر کمال‌الدين سمناني رئيس شافعيه نيشابور و منجم‌باشي سلطان محمد خوارزمشاه و از طرف مادر به فقيه بزرگ خراسان امام محمد بن يحيي منتسب است. تاريخ تولد بي بي ...

 

  مکتوبات » مکتوب از اصفهان روزنامه شکوفه يکي از نخستين روزنامه‌هاي زنان ايراني است که مدير مسئول آن مريم خانم مزين‌السلطنه مدير مدرسه مزينيه، از علاقه مندان به امور زنان در اواخر دوره قاجار است. در اين روزنامه به مسائلي زنانه اما منطبق با علم در خصوص حفظ الحصه اطفال، خانه ...

 

 زنان در سفرنامه ها » پوشش زنان در دوره شاه عباس اول فدت آفانوس کاتوف تاجر روسي است که در سالهاي 1623 و 1624، دوره سلطنت شاه عباس اول، به فرمان تزار روسيه راهي سرزمين پهناور ايران مي شود تا گزارشي کامل از مسير بازرگاني ايران را ترسيم کند. در اين گزارش کاتوف علاوه بر شرح راهها، پلها، رودخانه‌ها و ساختار شهر به آداب و رسوم و گهگاه نيز به پوشش مردم ...      

 

  آزاد » سلسله مراتب و مشاغل زنان اندرون يکي از مشخصات شاهان قدرتمند داشتن همسران متعدد و حرمسراي مجلل بود. زيبايي و جواني دو شرط ساده ورود به حرمسرا به حساب مي آمد. وليکن هستۀ اصلي زنان حرمسرا متشکل از زنان نزديک و نزدیکان درجه اول شاه بود که ...

 

  زن در تصویر

   


چاپچاپ
www.iichs.org