موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (مقالات)           WWW.IICHS.ORG

تولد شوم؛ همايش صهيونيستها در حمايت از اعلاميه بالفور (همايش كينگزوي) (صفحه 2)

 

ريشه‌هاي ما در گذشته با يكديگر پيوند داشته‌اند و سرنوشت ما در آينده نيز به يكديگر گره خواهد خورد.

 

اين است موضع ما در قبال همسايگان آتي خود. 14 اكنون يك نكته ديگر را بايد به برادران خود بگويم. ما يهوديان، ما كه آرزوي آينده‌اي بهتر را در سر داريم، دوراني را انتظار مي‌كشيم كه حقوق معنوي ارزش و اعتباري بيشتري داشته باشد، پيش از اين چه وضعيتي داشته‌ايم؟ ما را خيالپرداز و ديوانه مي‌خواندند قدرت مادي، خود را شكست‌ناپذير مي‌دانستند و چنان وضعيتي آكنده از بي‌تفاوتي پديد آورده بودند كه هر گونه اميدي به آينده، خواب و خيال و رؤيا به حساب مي‌آمد. ما در بستر زوال و تباهي خفته بوديم. اكنون به پا خواسته‌ايم و اعلاميه دولت اعليحضرت، نيروي معنوي شكست‌ناپذيري در ما پديد آورده است. تئودور هرتزل، اولين رهبر و رهبر فناناپذير ما سال‌ها پيش بر تأسيس سازمان‌هاي صهيونيستي در اين كشور بزرگ و متبرك كه در قلب هر يهودي جاي دارد، تأكيد كرد. او يك دولتمرد بود يا پيامبر؟ كه به اعتقاد من هم دولتمرد بود هم پيامبر.

 

بيست سال پيش، دويست و بيست نفر از يهوديان از سراسر جهان در اولين كنگره صهيونيستي در شهر بال سوئيس شركت كردند. گرچه شركت‌كنندگان در اين همايش امكاناتي در اختيار نداشتند، از نيروي شگرفي در زمينه سامان دادن امور برخوردار بودند. و اين چيزي جز نيروي حق نبود، چون دويست و بيست يهودي شركت‌كننده در همايش بال تنها با تكيه بر حقانيت آرمان خود توانستند در مبارزه عليه ميليون‌ها نفر از مخالفان خود در ميان قوم يهود، پيروز شوند. آقاي بالفور، اعلاميه را براي ارائه به سازمان صهيونيستي براي لرد روچيلد ارسال كرد. ما با شادماني اين اعلاميه را دريافت كرديم؛ اما متأسفانه، يا شايد بهتر باشد كه بگويم خوشبختانه بايد اين اعلاميه را به مردم يهود عرضه كنيم و اميدوارم آنها نيز همانند ما صهيونيست‌ها، با شادماني از اين اعلاميه استقبال كنند. شايد اين بزرگترين دستآورد دولت بريتانيا باشد كه پيش از تحويل دادن فلسطين به يهوديان، هديه بسيار ارزشمندي به آنان اعطا كرده است و آن هديه همانا وحدت يهود 15 است.

 

تاريخ ثابت خواهد كرد كه آقاي بالفور، بزرگترين آشتي دهنده در ميان قوم يهود است، بزرگتر از بسياري از خاخام‌ها و كميته‌هاي همبستگي. ما پراكنده و آشفته بوديم اما اكنون كاملا متحد و يكپارچه‌ايم، برادراني هستيم كه دست در دست يكديگر داده‌اند و براي آزادي تلاش مي‌كنند. ما از نمايندگان "سازمان سرزميني يهود" و رهبر سرشناس آنها، اسرائيل زنگويل، استقبال مي‌كنيم. من به قديمي‌ترين سازمان يهودي انگليس يعني "هيئت نمايندگان 16" و تمامي سازمان‌هائي كه نمايندگان آنها در اين همايش حضور دارند خوش‌آمد مي‌گويم. مخالفان ديروز به متحدان امروز تبديل شده‌اند و مخالفان امروز، متحدان فرداي ما خواهند بود، به شرط آنكه ضرورت‌هاي زمان را درك كنند.

 

در روز چهاردهم دسامبر 1917، نمايندگان صهيونيست شامل لرد روچيلد، آقاي جيمزدو روچيلد، دكتر چلنو، دكتر حيم وايزمن و ناهوم سوكولف در كابينه جنگي انگليس حضور يافتند. آنها ضمن ابلاغ قدرداني قوم يهود از اعلاميه دوم نوامبر، تصرف اورشليم توسط نيروهاي بريتانيائي را تبريك گفتند.

 

صفحه 1

________________________________

 

1. P.Horowitz

2. Lord Lamington

3. Joseph cowen

4. Slig Brodestky

5. David Jochelmann

6. Israel Cohen

7.  اين صهيونيست، طي حوادث مشروطه ايران و بالاخص دوران فعاليت احزاب سياسي در مجلس دوم،آشكارا از مواضع حزب دمكرات حمايت مي‌كرد، او همراه با لرد كرزن، ادوارد براون، سيد امير علي و عده‌اي ديگر انجمن ايران را شكل داد كه از انديشه‌هاي باستان‌گرايانه و نژادپرستانه جمعي از اعضاي حزب دمكرات حمايت مي‌كرد.

8. به نظر مي‌رسد جنگ جهاني اول به گونه‌اي طراحي شده كه سرنوشت صهيونيست‌ها با خوش‌اقبالي رقم خورد!

9. اگر يهوديان يك ملت بودند، چرا لرد روچيلد توصيه مي‌كرد كه بر مليت سرزميني كه در آنجا زندگي مي‌كنند، پا برجا باشند؟ حقيقت اين است كه ملت يهودي وجود خارجي نداشت، يهوديان در مليت‌هاي مختلف حضور داشته و دارند.

10. امروز هر ناظر منصفي با توجه به تحولات منطقه و نقش رژيم صهيونيستي بيش از پيش به واهي بودن اين ادعاها پي مي‌برد.

11. اين اظهارات با مفهوم «ملت يهودي» كه جنبش صهيونيسم آن را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است منافات دارد.

12. مي‌بينيم كه صهيونيست‌هاي مدعي آزادي يهوديان، حتي با هم‌كيشان خود كه البته با مسلك سياسي آنها همراهي نداشتند چگونه با توهين و تهديد برخورد مي‌كردند؟

13. دست‌كم تاريخ تشكيل اسرائيل تاكنون خلاف اين را نشان داده است.

14. ماجراهايي نظير قتل عام اعراب مسلمان در دير ياسين، كفر قاسم، تل زعتر، صبرا و شتيلا و صدها و هزاران ماجراي خونين ديگر خود نشان‌دهنده واهي بودن اين ادعاهاي صهيونيست‌هاست. امروز هم صهيونيست‌ها آشكارا مسلمانان را از خانه و كاشانه خود آواره مي‌كنند و با سبعيت منازل آنها را بر سرشان ويران مي‌سازند و در اراضي اعراب شهركهاي صهيونيست‌نشين تأسيس مي‌كنند. اين است مواضع صهيونيسم در برابر همسايگان خود!

15.  اين سخن نشان مي‌دهد كه ملت واحد يهود ساخته و پرداخته سياستهاي انگليس بوده است.

16. Board of Deputies

 

 

 

 

 


www.iichs.org