موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (نشريه الکترونيکي زنان)           WWW.IICHS.ORG

شماره ۶، نشريات: راهنماي بانوان

 دیگر مطالب خواندنی این شماره

 نشريات

 

نشريه راهنماي بانوان

 

نشريه راهنماي بانوان، نخستين نشريه فارسي زبان ويژه زنان که در خارج از ايران چاپ و منتشر مي شد.

اين نشريه در سال 1305هـ. ش / 1926م در آلمان و در شهر برلين توسط عبدالرحمن سيف آزاد به طبع مي رسيد.

 

مشخصات نشريه ماهانه و در برخي موارد فصلنامه، ويژه بانوان به زبان هاي فارسي، انگليسي و فرانسه در قطع خشتي در 28 صفحه.

 

بيشتر مقالات آن درباره چگونگي رفتار مادران با فرزندان، بهداشت و مراقبت هاي زنان، دستورالعمل هاي بهداشتي، خانه داري و شيوه هاي آموزشي ارتباط با کودک و ساير مطالب مرتبط با امر خانه و فرزندان و مادران بود.

 

قيمت هر شماره دو ريال و اشتراک آن براي يک سال دوازده ريال بود. انتشارات فصلنامه تا سال 1306ش ادامه يافت ولي بعد از آن ظاهرا متوقف شده است

 

 دیگر مطالب خواندنی این شماره

 زن وجامعه: کميته انقلابي زنان

 زنان فاضل: ام الفضايل، علويه هاشميه اصفهانيه

 بناهاي تاريخي : مدرسه جده در اصفهان 

 زنان هنرمند: ماه تابان خانم

 کتاب: مجموعه ترسّل


چاپچاپ