موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (نکته ها وناگفته ها)           WWW.IICHS.ORG

نصرت‌الله خازني (دوران نخست وزيري دکتر مصدق)

 فایل صوتی فرمت MP3

پیشنهاد می کنیم ابتدا فایل را به طور کاملdownload  و سپس اجرا کنید.

                                           

دوران نخست وزیری دکتر مصدق ( کلیک کنید)

 


چاپچاپ
www.iichs.org