موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (مرمت)           WWW.IICHS.ORG

پاکسازي و مرمت اسناد تصويري

Disinfection and Restoration of  Visual Records

محمداسماعيل تيموري

 

 گذشت زمان بر روي اسناد تصويري، روند فرآيند فرسايش آنان را سرعت مي بخشد، عوامل فرسودگي عکسها به دو دسته کلي تقسيم بندي مي شوند.

 

1- عواملي که در نتيجه فقدان اطلاعات در زمينه نحوه نگهداري، طريقه صحيح استفاده از آنها و مراقبت ويژه در آرشيوها مي باشد. با نگرش بر مراکز آرشيو و مشاهده آسيب هاي وارده بر عکسها نمونه هاي فراواني را مي يابيم.

 

2- عواملي که در نتيجه روند طبيعي بر روي عکسها ايجاد مي گردد مانند آلودگي هوا که اخيراً افزايش يافته است، نامرغوب بودن مواد به کار رفته، و فن مورد استفاده در هنگام ظهور و چاپ فيلم و عکس.

 

حال به عوامل فرسودگي عکسها (از نوع اول) و نحوه بازسازي و مرمت اصولي آنها که مربوط به دوره پهلوي مي باشد مي نگريم.

 

 قبل از مرمت

بعد از مرمت 

   
   
   

 

 

   
   

  

 

   
   

 

 

   
   

 

 


چاپچاپ
www.iichs.org