موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (تاريخ شفاهي)           WWW.IICHS.ORG

گفت وگو با مارک ج. گازيورسکي، کارشناس روابط خارجي آمريکا و ايران

 کاربر گرامی، نمایش این قسمت به صورت فرمتPDF است. برای نصبReader Acrobat به صفحه اصلی سایت  مراجعه کنید. 

 

گفت وگو با مارک ج. گازيورسکي، کارشناس روابط خارجي آمريکا و ايران / گفت وگو : مرتضي رسولي پور

قسمت 1(کلیک کنید)

قسمت 2(کلیک کنید)

 


چاپچاپ
www.iichs.org