موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال شانزدهم، شماره 61 و 62، بهار و تابستان 1391

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال شانزدهم، شماره 61 و 62، بهار و تابستان 1391 

در اين شماره مي‌خوانيم:
 
● مقالات
بر ستيغِ سخن (2) بحثي در ويژگيها و خدمات واعظ شهير، حجت‌الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمدتقي فلسفي (قدّس سرّه) / علي ابوالحسني منذر
فرايند كتاب سازي در دوره پهلوي دوم؛ محافل رسمي روشنفكري / مظفّر شاهدي
آمريكا و دولت نظامي ازهاري / كامران غضنفري
شورش نان در مشهد / آزيتا لقايي
نقش وقايع‌نگاران بابي در گزارشگري جنبش مشروطيت ايران / سيد مقداد نبوي رضوي
 
● گفت وگو و خاطرات
پانتركيسم در ايران بي معني است؛ مصاحبه با دكتر محمدامين رياحي / گفت وگو: مرتضي رسولي‌پور
 
● اسناد
اندرزي براي شاهزاده؛ مرقعات نامه هاي محمدشاه قاجار به ناصرالدين ميرزاي وليعهد؛ محفوظ در كتابخانه سلطنتي كاخ گلستان) / محمدرضا بهزادي
گشت وگذاري با خسروخان سردارظفر در بختياري / جلال فرهمند
 
● گزارش
گزارش مأموريت به كشور روسيه (2) (كتابخانه‌ها، آرشيوها و مؤسسات پژوهشي در سنت پترزبورگ) / رضا فراستي

چاپچاپ
www.iichs.org