موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (رجال)           WWW.IICHS.ORG

اميراصلان افشار قاسملو

اکبر مشعوف

mashoof@iichs.org

 

دکتر اميراصلان افشار قاسملو در سال 1292 در تهران متولد شد. پدرش جان محمدخان امير مسعود و مادرش امير بانو (طلعتالملوک) بودند. جان محمدخان اميرمسعود از نظاميان دوره رضا شاه بود که تا مقام سرهنگي رسيد وي فرزند خود را به احترام اجداد خود اميراصلان نام نهاد. اميراصلان، رئيس ايل "ارسلو" از خانهاي دوران نادر شاه بود.

 

اميراصلان افشار پس از گذراندن کودکستان علاء‌السلطان و اخذ ششم ابتدايي از مدرسه زرتشتيان در تهران براي ادامه تحصيل به آلمان رفت. دورۀ متوسطه را در دبيرستان "هيندنبرگ" برلين در سال 1939 به پايان رسانيد. سپس وارد دانشگاه "گرايفس والد" برلين شد و در سال 1942 دکتراي خود را در علوم سياسي از دانشگاه وين اتريش دريافت نمود. اميراصلان افشار پس از بازگشت به ايران در 18 مهر ماه 1326 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و در ادارات مختلف آن وزارتخانه خدمت نمود.
 

 

 

وي در سال 1328 با کاميلا ساعد ازدواج کرد. او از سال 1328 تا 1333 دبير سوم سفارت ايران در لاهۀ هلند بود. افشار در دورۀ نوزدهم نمايندۀ شهر مراغه در مجلس شوراي ملي بود. وي همچنين در سال 1339 نمايندگي شهر مراغه در دورۀ بيستم مجلس شوراي ملي را به عهده داشت؛ ولي عمر اين مجلس کمتر از سه ماه بود و دکتر علي اميني نخست‌وزير وقت مجلس را منحل نمود و او به وزارت خارجه بازگشت و با مقام وزير مختاري عضو شورايعالي وزارت خارجه گرديد. افشار از مرداد 1346 تا مهر 1348 سفيرکبير ايران در اتريش، از مهر 1348 تا اسفند 1351 سفير ايران در آمريکا و از مرداد 1352 تا تير 1356 سفير ايران در آلمان غربي بود.
 
اميراصلان افشار در سال 1356 به ايران بازگشت و به رياست اداره کل تشريفات دربار تعيين شد و تا پايان حکومت پهلوي در اين سمت باقي ماند.1 وي در 3 اسفند 1356 به سمت آجودان کشوري شاه منصوب شد.2
 
افشار «از مهره‌هاي وفادار رژيم پهلوي و سياست امريکا در ظاهر و در باطن سياست انگلستان بود در سال 1361مشاراليه از همراهان دائمي اشرف پهلوي و از فعالين ارتش آزاد معرفي شده است». وي از اعضاي جمعيت فراماسونري لژهاي تهران و کوروش و گراندلژ اسکاتلند نيز بوده است. 3 وي به دريافت نشانهاي مختلف داخلي و خارجي نائل آمد.
 
نشانهاي داخلي: پاس، 25 سال سلطنت پهلوي، 50 سال سلطنت پهلوي، 2500 سال شاهنشاهي، نشان 5 و4 و3 تاج، نشان 2 همايون و نشان يک همايون با حمايل.
 
نشانهاي خارجي: نشان لژيون دونور فرانسه گردن‌بند، نشان دانمارک، نشان تايلند، دو نشان هلند، نشان روماني، سه نشان و يک نشان درجۀ يک با حمايل اتريش، سه نشان و يک نشان درجۀ يک 6 ستاره با حمايل آلمان، نشان درجۀ يک اسپانيا، دو نشان کوکب و استقلال اردن هاشمي با حمايل، نشان درجۀ يک برليان با حمايل از کشور عمان و نشان خدمت بيمارستان نظامي walter Ried آمريکا.
 
تاليفات او عبارتند از:
1. قانون اساسي آلمان نازي، تفسير (به زبان آلماني)
2. مقّّّّّّررات دولتي آلمان نازي، تفسير (به زبان آلماني)
3. گزارشي دربارۀ آمريکا (به زبان انگليسي)
4. امکانات بهبود اقتصاد ايران (به زبان آلماني)
5. افسران و توطئه عليه هيتلر (به زبان فارسي)
6. شرکت ايران در سازمانهاي بين‌المللي (به زبان فارسي)
7. آغاز روابط سياسي ايران و آمريکا (به زبان انگليسي- فارسي)
8. خدا، دنيا را آفريد، هلند را هلندي‌ها ساختند (به زبان فارسي و هلندي) 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اميراصلان افشار، خاطرات دکتر اميراصلان افشار: آخرين رئيس کل تشريفات دربار محمدرضا شاه پهلوي، در گفتگو با علي مير فطروس (مونترال: فرهنگ، 1391)، اغلب صفحات.
2. موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 12518پ .
3. جشن هنر شيراز به روايت اسناد ساواک، [تدوين مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات] تهران: وزارت اطلاعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي، 1381.
4. اميراصلان افشار، ص2 و 3.

 


چاپچاپ