موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (همايشها)           WWW.IICHS.ORG

همايش بين المللي کالبدشکافي سياست انگليسيها در ايران - در آينه رسانه ها

>> تسنیم: رونمایی از اسناد تاریخی جدید استعمار انگلیس

>> فارس نیوز: روایت یک مورخ از گزارش مغرضانه رسانه دولتی انگلیس 

 >> واحد مرکزی خبر: آغاز همايش بين المللي کالبد شکافي سياست انگليس ها در ايران

>> سازمان اسناد انقلاب اسلامی : گزارشی تصویری از اولین روز همایش

>> جهان نیوز: بی‌بی‌سی؛ بازوی انگلیسی‌‌ها علیه ایران

>> روزنامه افکار: اسناد تاریخی جدید از استعمار رونمایی می‌شود


چاپچاپ
www.iichs.org