موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - سند)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه سيزدهم

[64934ن]

نگراني احمدشاه از قطع روابط ايران و امريکا با توجه به مسئله ويس کنسول امريکا

[31504ن و 1/31504ن]

اعلاميه کميته قيام سعادت مبني بر ضرورت مبارزه با استبداد رضاخان سوادکوهي و اضمحلال کودتاي 3 اسفند 1299

[39 - 2046 - 117خ]

ابلاغيه رضاشاه پهلوي درباره مسافرت احمدشاه به اروپا براي درمان

 

[77 - 1666 - 11م]

تلگراف عبدالحسين ذوالرياستين به شاه [احمدشاه] پيام تبريک اتحاد ايران و امريکا و امتياز نفت شمال

[55059ن]

تلگراف متحصنين در تلگرافخانه خمين دائر بر درخواست تغيير قانون اساسي و خلع احمدشاه

[55273ن]

تلگراف رياست وزرا به احمد شاه در مورد مذاکره ايران با کمپانيهاي سينکلر و استاندارد اويل امريکايي و خبر دفع اشرار

 

[28134ق]

تلگراف شيخ حمزه عالم بسطام به ناصرالدين شاه درباره مالکيت املاک مورد تاييد علما و شکايت از امين عدليه به دليل عدم رعايت حقوق فقرا

[17369ق]

تلگراف امين‌السلطان به ناصرالملک درباره تعديات حاکم قوچان

[50 - 179 - 288م]

فرمان احمدشاه : انتصاب سيد ضياءالدين طباطبايي به رياست وزرا

 

[298 ق]

گزارش وزارت امور خارجه به ناصرالدين شاه درباره مذاکره با وزير مختار انگلستان

[861 ق]

قرارداد اجاره چشمه نفتي در منطقه بختياري منعقد بين محمودخان ناصرالملک وزير امور خارجه و خواجه بيگلر تاجر مسيحي

[6695 پ]

نامه وزير امور خارجه به ناصرالدين شاه مبني بر طرح درخواست ملکم سفير انگلستان در مورد موافقت با احداث خانه‌اي در بوشهر براي نامبرده  قبل از انتصاب وي به کنسولگري امريکا

 

[223 - 2002 - 8445 ـ الف]

يادداشتي در مورد معرفي کريم شيره‌اي و حاج کاظم ملک‌التجار به عنوان اراذل و اوباش مورد حمايت ناصرالدين شاه

[16767 ق]

نامه امين‌السلطان مبني بر دستور اجراي فرمان ناصرالدين شاه دائر بر وصول ماليات از صنف تنباکو و توتون فروش در ايران

[4817 ق]

گزارشي در مورد استقرار دو نفر تبعه روسيه در درب دروازه حضرت عبدالعظيم و اقدام به ثبت تردد افراد و اظهار به انجام ماموريت از جانب وزير امور خارجه

 

[36 - 19 - 144م]

نامه عبدالحسين کريمي مبني بر درخواست رسيدگي به مسئله ايرانيان ساکن در بحرين و ضرورت به همراه داشتن گذرنامه

[16 - 75 - 256ـ الف]

اعلاميه معلمين پايتخت و فرهنگيان مبني بر درج دلايل مخالفت خود با انتصاب کشاورز به وزارت فرهنگ

[32 - 674 - 12م]

تلگراف مسرورالدوله از بروجرد درباره وضعيت نابسامان آن منطقه

 

[4 - 36 - 256ـ الف]

عريضه سرگشاده جمعيت خمسه به نخست‌وزيري مبني بر بررسي وجود تشابه حکومت محمود ذوالفقاري بر خمسه و شيخ بحرين در اجراي دستورات دولت مرکزي

[2 - 20 - 144م]

نامه محصلين ايراني مقيم بادکوبه به مجلس شوراي ملي مبني بر اعتراض به تعدي انگلستان به بحرين و دعوت از مردم به مبارزه با انگلستان

[30 - 16 - 144م]

رونوشت طرح قانوني حق انتخاب نماينده توسط ساکنين جزيره بحرين و اعزام به تهران

 

[24716 پ]

تلگراف از سيستان درباره سرقت شترها از چراگاه بلوچها

[10261 ق]

تلگراف ناصرالدين شاه به ظل‌السلطان درباره اقدام فوري درمورد تحويل کشتي کوچک دولتي در اطراف محمره و به آب انداختن آن بر روي رودخانه کارون و شط العرب

[40 - 16 - 144م]

نامه به مجلس شوراي ملي مبني بر درخواست ممانعت از آزار و اذيت صنف کشتي‌ساز بندرلنگه در ايام سوکواري محرم

 

[1577 - 249 - 145د]

نامه محرمانه هرمز قريب به سپهبد صدري رئيس شهرباني کل کشور مبني بر ممنوعيت نواختن سرود شاهنشاهي در سينماها

[17 - 181 - 288 م]

نامه رياست وزرا به حکومت نظامي تهران مبني بر اعلام زمان و شروع خاتمه فعاليت سينماتوگرافها و تئاترها

[270 - 2010 - 121خ]

نامه محرمانه وزارت امور خارجه به وزارت کشاورزي درباره تامين اعتبار 50هزار دلار سهم دولت ايران براي پرداخت هزينه مسافرت کميسيون بيطرف امريکايي به ايران و حل اختلاف آب رودخانه هيرمند

 

 

[13 - 1891 - 12م]

تلگراف ناظم‌العلما نماينده ملاير به رياست وزرا درباه تحصن مالکين به دليل ضبط املاک خالصه انتقالي ملاير توسط اداره ماليه و درخواست پرداخت مخارج خانواري و ماليات املاک مزبور توسط اداره ماليه

[66312 پ]

نامه بهمن فرمان‌آرا به شرکت پانوراما مبني بر تقاضاي ممنوعيت فيلم "در امتداد شب" 

[66889 پ]

نامه سرتيپ جهانگير اسفندياري فرماندار نظامي آبادان مبني بر درخواست انتصاب سرهنگ محمدعلي اميني به رياست شهرباني آبادان و شرح تظاهرات مردم درمورد فاجعه سينما رکس آبادان

 


چاپچاپ
www.iichs.org