موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

پهلويها (خاندان پهلوي به روايت اسناد) جلد دوم: فرزندان رضاشاه

پهلويها (خاندان پهلوي به روايت اسناد) جلد دوم: فرزندان رضاشاه

 

به كوشش: جلال فرهمند ـ مختار حديدي
نوبت چاپ: چاپ چهارم، پاييز 1391
شمارگان: 2500
تعداد صفحات: 638
بها:
 
برگرفته از متن کتاب
" بعد از مرگ رضا شاه تاج‌الملوک مادر محمدرضا حملاتش را نسبت به زنان ديگر رضاخان که٬ در جوار دربار٬ هر کدام داراي محلي براي زندگي بودند بيشتر مي‌کند و تا آنجا پيش مي‌رود که ازدواج توران با ملک‌پور را بهانه قرار مي‌دهد و توران را از خانه‌اي که رضا شاه در اختيار وي و فرزندش قرار داده بود بيرون مي‌کند. جريان اين درگيري را در نامه ملکه توران به غلامرضا چنين مي‌خوانيم:
علياحضرت به شاه گفته که ديگر ملکه توران شوهر کرده و نبايد توي اين عمارت بنشيند. در نبودن من درب عمارت ما را باز کردند همان پنج پارچه فرش و ده عدد لوستر که به شما گفتم بعد از بيست و دو سال از بابت ارث پدر و تمام مرحمت خودشان به شما داده بودند دوباره بردند. تمام گلدان شمشادها همه را کنده و منزل ما را مثل يک مسجد برايم درست کرده بودند ... مختصر آن که تاج‌الملوک٬ پسرش٬ من و تو را از همه طرف بيچاره کردند. اميد است خداوند بيچاره‌شان کند..."

چاپچاپ
www.iichs.org