موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

تاريخ و جلوه‌هاي عزاداري امام حسين (ع) در ايران با تکيه بر دوره صفويه
تاريخ و جلوه‌هاي عزاداري امام حسين (ع) در ايران با تکيه بر دوره صفويه نويسنده: اصغر حيدري
نوبت چاپ: چاپ اول 1391
شمارگان: 2000 جلد
تعداد صفحات: 284
بها: 6000 تومان
 
برگرفته از متن کتاب
" ... تعزيه که در زمان صفويه در ابتداي امر بود و صورت ساده‌اي داشت؛ در زمان قاجار به رشد و ترقي زيادي رسيد. رشد تعزيه در دوره قاجار علاوه بر عوامل داخلي همچون: علاقه هيئتهاي عزاداري و عموم مردم عزادار به ارائه و ديدن صحنه‌هاي نبرد ماندگار کربلا و جانبازيهاي سيدالشهدا و اصحاب با وفايش و استفاده تربيتي به منظور تزريق غيرت ديني و عصبيت مذهبي به جوانان و ... برخي عوامل مربوط به خارج نيز داشت؛ مانند: توصيفات سفيران خارجي که به ايران مي‌آمدند از نمايشهاي غم‌انگيز کشور خود؛ سفر سران دولت ايران به روسيه در زمان فتحعلي شاه که با ديدن مجالس نمايش و تئاتر آنجا در بازگشت مصمم گرديدند شبيه آن را در ايران اجرا کنند؛ و نيز سفرهاي ناصرالدين شاه به اروپا و ديدن تماشاخانه‌هاي بزرگ و تئاترهاي آنجا که همه اين عوامل در بسط و به ويژه نمايش‌تر کردن واقعه کربلا مؤثر بودند..."

چاپچاپ
www.iichs.org