موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

چند قطره خون براي آزادي؛

چند قطره خون براي آزادي؛  خاطرات سيداسدالله رسا روزنامه‌نگار خاطرات سيداسدالله رسا روزنامه‌نگار مبارز و آزاديخواه دوران ديکتاتوري پهلوي به انضمام مقالات، اسناد، مکتوبات و اشعار منتشرنشده رسا

 نويسنده : دکتر مظفر نامدار
نوبت چاپ: چاپ اول 1391
شمارگان: 1500 جلد
تعداد صفحات: 479
بها: 10000 تومان
 
برگرفته از متن کتاب
" ... شدت مبارزه سيد اسدالله رسا با روح بيگانه‌پرستي، از کابينه وثوق‌الدوله معروف به «کابينه قرارداد» در کنار پيشواي بزرگ آزاديخواهان آن دوره مرحوم آيت‌الله شهيد سيد حسن مدرس، آغاز شد. او در کنار چهره‌هاي مشهور اين دوران يعني: ميرزاده عشقي، ضياءالواعظين، فرخي يزدي، کمره‌اي، ملک‌الشعراي بهار و... به خاطر مبارزه با استعمار و استبداد به زندان مي‌افتد.
پس از کودتاي رضاخان و سيد ضياءالدين طباطبايي معروف به کودتاي سياه، به فکر انتشار روزنامه مي‌افتد و در سال 1300ش با وجودي که 20 سال بيشتر نداشت امتياز روزنامه قانون را مي‌گيرد..."

چاپچاپ
www.iichs.org